κόκκινη γραμμή, υπ. Παιδείας, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ Ποια είναι η κόκκινη γραμμή του υπ. Παιδείας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Ποια είναι η κόκκινη γραμμή του υπ. Παιδείας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα χρηματοδοτούνται με βάσει τις πραγματικές ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν ύστερα από μελέτες που θα κάνουν 30 Επιτροπές, οι οποίες θα συγκροτηθούν μέσα στο Γενάρη από τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη.

Η κάθε Επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


-Ενα μέλος της Διεύθυνσης Οικονομικών του υπουργείου Παιδείας

-Ενα μέλος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

-Εναν εκπρόσωπο  από το κάθε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ

Στις Επιτροπές θα δοθούν οδηγίες, προκειμένου η μέθοδος της μελέτης που θα πραγματοποιήσουν να βασίζεται σε πραγματικά ποσοτικά στοιχεία, όπως:

-Ο αριθμός  των φοιτητών πλήρους φοίτησης

-Ο χρόνος και το κόστος απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού,

-Οι ποιοτικοί δείκτες όπως αριθμό φοιτητών ανά διδάσκοντα, ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας.

Με βάσει τις διαπιστώσεις των Επιτροπών για το κάθε Ιδρυμα το υπουργείο Παιδείας θα διασφαλίσει τις κόκκινες γραμμές ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ για την μελλοντική χρηματοδότηση.

Οι μελέτες αυτές θα συνδυαστούν και με το επόμενο Σχέδιο Αθηνά, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση μέσα στο 2016.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της σχετικά με την έκταση των συγχωνεύσεων σχολών.

Μελέτη για το κόστος λειτουργίας των Πανεπιστμίων έγινε από την ΑΔΙΠ το έτος 2011.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr