"Πράσινο φως" να λάβουν δάνεια τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ με 2% επιτόκιο από την Τράπεζα Επενδύσεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πράσινο φως, λάβουν δάνεια, Πανεπιστήμια-ΤΕΙ, επιτόκιο, Τράπεζα Επενδύσεων

"Πράσινο φως" να λάβουν δάνεια τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ με 2% επιτόκιο από την Τράπεζα Επενδύσεων

Το "πράσινο φως" από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έλαβαν οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ να ολοκληρωθούν οι απαραιτητες διαδικασίες, προκειμένου να προχωρήσουν τα ΑΕΙ στη σύναψη δανείων από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων, με επιττόκιο 2% για θέματα υποδομών.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Δείτε τη απάντηση που έδωσε:

Ηδη με απόφαση του υπουργείου Παιδείας ομάδα εργασίας εργάζεται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:

 • Γιώργο Πετράκο, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Βασίλειο Μπουρδάκη , Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Παντελέων Σκάγιαννης Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για να ολοκληρωθεί μια ενδεχόμενη δανειοδότηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα πρέπει να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορεί να μπει το δημόσιο εγγυητής της σύναψης δανείου ενός ΑΕΙ με διεθνή οργανισμό.

Η επιλογή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε επειδή ο κ. Πετράκος έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με το συγκεκριμένο θέμα.

Σχετικά με το θέμα ο κ. Πετράτος δήλωσε:

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π. ΓΟΥΛΑ

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας σχετικά με το θέμα έκανε την ακόλουθη εισήγηση:

Την 1η Ιανουαρίου του 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβρούργο. Μέλη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σκοπός της ήταν η χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης.

Οι δραστηριότητές της εκτείνονται στους εξής τομείς:

•    Την περιφερειακή ανάπτυξη. Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Ευρωπαϊκής Τραπέζης. Στόχος είναι η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών και η κατά το δυνατόν εξίσωσή τους με τις ανεπτυγμένες.

•    Χρηματοδότηση των έργων για την ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων. Κυρίως ώστε να είναι δυνατή η ομαλή σύνδεσή τους.

•    Την ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας-τηλεπικοινωνίας και ενέργειας.

•    Την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την

ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος.

•    Την έρευνα και την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας.

•    Τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπήρξε επί δεκαετίες ο αποκλειστικός οικονομικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 130 χώρες εκτός Ε.Ε, υποστηρίζοντας κυρίως προγράμματα οικονομικής συνεργασίας και χρηματοδότησης εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η Τράπεζα της Ε.Ε, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανήκει στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει με χαμηλά επιτόκια, σε προγράμματα που βελτιώνουν τις υποδομές, την προμήθεια ενέργειας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τόσο εντός της Ε.Ε όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειστής και δανειολήπτης στον κόσμο. Απασχολεί 2.300 υπαλλήλους και έχει εμπειρία άνω των 50 ετών στη χρηματοδότηση επενδύσεων. και διαθέτει δίκτυο περίπου 30 Περιφερειακών γραφείων.

Η στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι η πρωταρχική μας προτεραιότητα. Για να έχει η δραστηριότητά της, τη μέγιστη δυνατή επίδραση, χρηματοδοτεί  υγιή επενδυτικά σχέδια, συνδυάζοντας τα δάνειά της με πόρους της Ε.Ε και παρέχει  συμβουλές για τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Διευκολύνει  την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, στηρίζει  την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, βοηθάει στη δημιουργία στρατηγικών υποδομών και χρηματοδοτούμε τη δράση για το κλίμα. Συμβάλλει  στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης με πρόσθετα δάνεια ύψους 60 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2015, τα οποία θα βοηθήσουν στην κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 180 δισ. ευρώ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης

Ρόλος Επενδύσεων της ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει έργα σε όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε και επενδύει σε μελλοντικά κράτη ,μέλη και χώρες-εταίρους. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων αντί να τα ανασύρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα χρήματα χορηγούνται στη συνέχεια υπό μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε έργα που εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους της Ε.Ε.

Το 2008, η ΕΤΕ συγκέντρωσε περίπου 60 δισ. ευρώ. Λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση και δανείζει χρήματα με επιτόκια που πλησιάζουν το κόστος δανεισμού της.

Υπηρεσίες της ΕΤΕπ:

•    Δάνεια , τα οποία χορηγούνται σε βιώσιμα προγράμματα για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή σε έργα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι αποδέκτες ποικίλλουν. Μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείες αλλά και Δήμοι ή μικρές επιχειρήσεις.

•    Τεχνική βοήθεια, η οποία παρέχεται από ομάδα ειδικών οικονομολόγων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων με στόχο τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Τ.Ε.

•    Εγγυήσεις , οι οποίες διατίθενται σε ευρύ φάσμα φορέων, π.χ. τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οργανισμούς εγγύησης, ταμεία αμοιβαίων εγγυήσεων, φορείς ειδικού σκοπού και άλλους.

•    Επιχειρηματικά κεφάλαια. Οι αιτήσεις για επιχειρηματικά κεφάλαια θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας σε έναν ενδιάμεσο φορέα.

Δανειοδοτήσεις εντός της Ε.Ε

Το 90% περίπου των δανείων, διατίθεται σε προγράμματα και σχέδια στο εσωτερικό της Ε.Ε. Η ΕΤΕ έχει τους παρακάτω 6 κύριους στόχους δανειοδότησης οι οποίοι απαριθμούνται στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας:

•    Συνοχή και σύγκλιση

•    Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  

•    Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

•    Εφαρμογή της πρωτοβουλίας "Καινοτομία 2010" (i2i)

•    Ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας .

•    Βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια

Δανειοδοτήσεις Εκτός της Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τις πολιτικές της Ε.Ε για την ανάπτυξη και τη συνεργασία με χώρες εταίρους.

Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν σήμερα τα εξής:

•    Νότια και Ανατολική Ευρώπη

Πολιτική γειτονίας:

 • Χώρες της Μεσογείου που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας
 • Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας .

Χώρες που εμπίπτουν στην πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας:

 • Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός(και Υπερπόντιες χώρες και εδάφη)
 • Νότια Αφρική
 • Ασία και Λατινική Αμερική

Διάρθρωση και οργάνωση της ΕΤΕπ

•    Μέτοχοι : τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε

•    Διοίκηση : λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοικητών, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Διευθύνουσας Επιτροπής

•    Έλεγχος και αξιολόγηση : διασφάλιση της ακεραιότητας και της ορθότητας των δραστηριοτήτων της τράπεζας

•    Οργάνωση : τμήματα υπηρεσιών και μέλη του προσωπικού

Στις 27 Μαΐου 2015 , συναντήθηκα  με τον κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  κ. Πετράκο Γεώργιο , στο γραφείο του στο Βόλο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  και πρωτοβουλίας δικής μου.

Ο κ. Πετράκος ορίσθηκε από τον κ. Υπουργό Παιδείας να διερευνήσει   την δυνατότητα χορήγησης χαμηλοτόκων δανείων στα  Τριτοβάθμια ιδρύματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, για κτιριακές υποδομές , εργαστηριακό εξοπλισμό, κτλ.

Η ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Δ. Χασάπης,  με εντολή του Υπουργού είναι η εξής:

 • Γεώργιος  Πετράκος, Πρύτανης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Βασίλειος  Μπουρδάκης , Αναπληρωτής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Παντελέων  Σκαγιάννης Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο κ. Πρύτανης  με ενημέρωσε  λεπτομερώς    ότι, πράγματι υπάρχει αυτή η δυνατότητα  χορήγησης δανείων  για 25 έτη με επιτόκιο 2% και ότι  μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν δόθηκε ποτέ κανένα δάνειο  ( δεν υπήρξαν προτάσεις) ,ενώ αντίστοιχα χορηγήθηκαν σε  Τριτοβάθμια Ιδρύματα της Ε.Ε, 60 δις Ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Ο κ. Πετράκος, ως επικεφαλής ομάδας εργασίας που διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, καθώς είναι η μόνη τράπεζα που χρηματοδοτεί με χαμηλότοκα δάνεια σε σχέδια που καταθέτουν χώρες για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, η Πολωνία έχει λάβει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για πενταετές πρόγραμμα.

Για να ολοκληρωθεί μια ενδεχόμενη δανειοδότηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, θα πρέπει να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορεί να μπει το δημόσιο  (Υπουργείο Οικονομικών) εγγυητής της σύναψης δανείου ενός ΑΕΙ με τον  διεθνή οργανισμό.

Έτσι, τα ιδρύματα αναζητούν νέες δεξαμενές και εξετάζουν την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η ομάδα εργασίας του Υπουργείου θα αναζητήσει λύσεις  στα προβλήματα υποχρηματοδότησης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα προτείνει διαδικασίες ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των ΑΕΙ από την ΕΤΕπ  ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης ,είναι η πρωταρχική  της προτεραιότητα. Για να έχει η δραστηριότητά της ,τη μέγιστη δυνατή επίδραση, χρηματοδοτεί υγιή επενδυτικά σχέδια, συνδυάζοντας  τα δάνειά της  με πόρους της ΕΕ και παρέχει συμβουλές για τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, στηρίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, βοηθάει στη δημιουργία στρατηγικών υποδομών και χρηματοδοτεί τη δράση για το κλίμα.

Συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης με πρόσθετα δάνεια ύψους 60 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2015, τα οποία θα βοηθήσουν στην κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 180 δισ. ευρώ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης

Η ΕΤΕπ προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προϊόντων με ευνοϊκούς όρους. Για ορισμένα έργα που προάγουν την καινοτομία και τις δεξιότητες στην Ευρώπη, μπορεί να δεχθεί να αναλάβει υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από ό,τι μια εμπορική τράπεζα.

Η ΕΤΕπ προσφέρει επίσης τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων.

Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια σε φορείς του δημόσιου τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. ευρώ χορηγεί  απευθείας δάνεια, συχνά μεγάλης διάρκειας. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ, για τις επενδύσεις τους σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Τα έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας χρηματοδοτούνται μέσω τοπικών τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί κατ’ ανώτατο όριο το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Τα δάνειά της συχνά δρουν ως καταλύτης προσελκύοντας χρηματοδοτήσεις και από άλλους δημόσιους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιώτες επενδυτές   290.000 μικρές επιχειρήσεις έλαβαν χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ.

Τα έργα που χρηματοδοτεί αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Συμβάλλουν στη διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Διασφαλίζουν τη συνέχιση έργων υποδομής που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη, όπως ο λιμένας του Λίβερπουλ ή τοπικά τρένα στη Βαρσοβία. Χρηματοδοτώντας έργα όπως: τα  ηλεκτροκίνητα οχήματα στη Γαλλία ή αιολικά πάρκα στη Γερμανία στηρίζει τις καινοτομίες αιχμής και την καθαρή ενέργεια, που βοηθάει την Ευρώπη να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δραστηριότητές της ανά την υφήλιο αντικατοπτρίζουν τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δραστηριοποιείται κυρίως στις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο και στις Ανατολικές και Νότιες γειτονικές χώρες. Είναι επίσης παρούσα στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Σε όλες αυτές τις περιοχές στηρίζει την ανάπτυξη του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τις κοινωνικές και οικονομικές υποδομές και έργα που προάγουν τη δράση για το κλίμα.

Η ΕΤΕπ είναι οικονομικά αυτόνομη και αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που απαιτούνται για τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω της έκδοσης ομολόγων. Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους πολυμερείς οργανισμούς με τη μεγαλύτερη δανειοληπτική δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές και η εξαίρετη πιστοληπτική της ικανότητα της επιτρέπει να δανείζεται κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια. Αυτό το όφελος μετακυλίεται στους πελάτες μας

Η ΕΤΕπ άντλησε 61,6 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές ομολόγων

Ο Όμιλος της ΕΤΕπ αποτελείται από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο ειδικεύεται στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τη στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανά την Ευρώπη. Για περισσότερες λεπτομέρειες : www.eif.org

Η ΕΤΕπ δεσμεύεται:

• να τηρεί υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στις δραστηριότητές της,

• να διασφαλίζει χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία για την ίδια και για τους αντισυμβαλλομένους της,

• να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα

Η ΕΤΕπ έχει ένα πολύ ισχυρό ιστορικό δανεισμού στην Ελλάδα. Από την έναρξη της κρίσης, η ΕΤΕπ παρείχε χρηματοδότηση συνολικού ύψους άνω των 11 δισ. ευρώ. Σήμερα, το σύνολο ανεξόφλητων δανείων της ΕΤΕπ προς την Ελλάδα φτάνει τα 16,9 δισ. ευρώ, περίπου το 9,4% του ελληνικού ΑΕΠ.

Η ΕΤΕπ παραμένει αποφασισμένη στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα». Επιπλέον στις 23 Φεβρουαρίου 2015, η ΕΤΕπ ολοκλήρωσε τις δανειακές της υποσχέσεις της στα κράτη-μέλη, ύψους 180 δισ. ευρώ αυξημένης χρηματοδότησης από το 2013, πριν τη λήξη του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων  (ΕΤΕπ), ενέκρινε δάνειο 162 εκατομμυρίων ευρώ στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το έργο αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη τρέχουσα επένδυση της ΕΤΕπ της στην Κύπρο, περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιρίων και την αναβάθμιση των υφισταμένων για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της αντισεισμικής προστασίας. Νε την υπογραφή  αυτής της συμφωνίας –δανείου, ανοίγονται  νέες προοπτικές ανάπτυξης  για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και γενικότερα για την οικονομία και την κοινωνία , προωθείται ένα πολυσύνδετο αναπτυξιακό έργο, επενδύοντας στην έρευνα και στην καινοτομία.

Από τα 72 δις ευρώ  δανείων τα οποία παραχωρεί κάθε χρόνο η  ΕΤΕπ, τα 17 δις ευρώ διοχετεύονται στην έρευνα, στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της.

Πρόταση στην Σύνοδο των Προέδρων

Για να εκμεταλλευτούν τα ιδρύματα  τις ευνοϊκές  ρυθμίσεις των δανειοδοτήσεων   της ΕΤΕπ της, δηλαδή :

1ον) Τα χαμηλά επιτόκια και

2ον)Τον μεγάλο χρόνο αποπληρωμής (25 έτη) , (επειδή απαιτούνται 25 εκατ. Ευρώ δάνειο), μπορούμε να  προβούμε σε  κοινή επένδυση με τίτλο: Χρηματοδοτήσεις των Τριτοβαθμίων ιδρυμάτων από την   (ΕΤΕπ) για:

•    Κτιριακές εγκαταστάσεις ( νέα ή εκσυγχρονισμός)

•    Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

•    Καινοτομία

•    ‘Ίδρυση Φωτοβολταϊκών πάρκων (για την κάλυψη των αναγκών  μας  σε ηλεκτρικό ρεύμα).

Απαιτείτε ο ορισμός μια τριμελούς επιτροπής  από την Σύνοδο για την συγκέντρωση των στοιχείων των ιδρυμάτων για να συνταχθεί η πρόταση.