Σύσκεψη Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, αναγνώριση, 5ετών, σπουδών, Master Σύσκεψη Πρυτάνεων - Κοσμητόρων για την αναγνώριση 5ετών σπουδών ως Master

Σύσκεψη Πρυτάνεων - Κοσμητόρων για την αναγνώριση 5ετών σπουδών ως Master

Φορείς και Πανεπιστήμια ζητούν αναγνώριση διπλωμάτων 5ετών σπουδών Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών Σε πρωτοβουλία συνεργασίας προχωρούν επιστημονικοί.

Φορέις και Ακαδημαϊκά Ιδρυματα για τα πτυχία Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Συνάντηση Πρυτάνεων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων με Πολυτεχνικές Σχολές, Γεωπονικών Πανεπιστημίων, Κοσμητόρων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών και εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ μετά από πρόσκληση του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου ΤΕΕ, Καθ. ΕΜΠ, Αντωνίας (Τόνιας) Μοροπούλου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστούν οι ρυθμίσεις που αφορούν τις Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τους φορείς.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και το πρακτικό της συνάντησης, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους, διότι οι επεξεργαζόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις», δεν συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση των διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων σπουδών Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου, την οποία συμπεριελάμβανε το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», που είχε καταθέσει σε διαβούλευση ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ομοτ. Καθ. Αριστείδης Μπαλτάς.

Όπως σημειώθηκε, η αναγνώριση των διπλωμάτων αυτών ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου αποτελεί ανταπόκριση στο πάγιο αίτημα, το οποίο έχουν, τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, επίσης υποβάλει σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, επικαλούμενοι κοινές αποφάσεις των Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων με Πολυτεχνικές Σχολές και Γεωπονικών Πανεπιστημίων της χώρας. Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν επίσης το κρίσιμο της θέσπισης της αναγνώρισης αυτής, δεδομένου ότι στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΚΥΑ 2944/30.4.2014), τα διπλώματά των Σχολών αυτών κατατάσσονται στην 6η αντί της 7ης βαθμίδας στην 8-θμια κλίμακα κατάταξης, με αποτέλεσμα να θεσπίζεται η υποβάθμιση των διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων σπουδών Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών με συνεπαγόμενη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν τούτου, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν προκειμένου να δημοσιοποιήσουν ευρύτερα το πάγιο αυτό αίτημα και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ικανοποίησής του, όταν κατατεθεί το σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, να επικαιροποιήσουν τις θέσεις αυτές στα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων φορέων, και να ενεργοποιήσουν τη Σύνοδο Πρυτάνεων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων με Πολυτεχνικές Σχολές, Γεωπονικών Πανεπιστημίων, Κοσμητόρων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα δράσης. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ενημέρωση των Βουλευτών Μηχανικών και των Πολιτικών Κομμάτων στα οποία μετέχουν, ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αίτημα ακρόασης και δράσεις ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης.

Οι συμμετέχοντες καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε διάλογο για το θέμα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr