Ακαδημαϊκό Άσυλο, Πανεπιστήμια,ΤΕΙ,Πανεπιστημιακό Άσυλο Νέος Νόμος για το Πανεπιστημιακό Άσυλο

Νέος Νόμος για το Πανεπιστημιακό Άσυλο/Ακαδημαϊκό Άσυλο

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, δημοσιεύουν τη διάταξη το Ακαδημαϊκό Άσυλο που προβλέπει το νέο Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα ο τίτλος του άρθρου 3 από “Ακαδημαϊκή Ελευθερία” αναδιατυπώνεται ως εξής: “Ακαδημαϊκές Ελευθερίες και Ακαδημαϊκό Άσυλο”.


Επίσης στο άρθρο 3 προστίθεται η εξής παράγραφος: “ Το Ακαδημαϊκό Άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία”.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr