αυτοχρηματοδότησης, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ Προς σύστημα αυτοχρηματοδότησης τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Προς σύστημα αυτοχρηματοδότησης τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Σε τροχιά μεγαλύτερης αυτοχρηματοδότησης και αυτονομίας στη διαχείριση των κονδυλίων εισέρχονται τα ΑΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας έχει στείλει προς έγκριση στους εκπροσώπους των θεσμικών εταίρων νομοσχέδιο που επιτρέπει σε σύγκλητο και πρύτανη να μεταφέρουν κονδύλια από κωδικό σε άλλο κωδικό για την κάλυψη αναγκών του ΑΕΙ.

Παράλληλα, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τα ιδρύματα, με το ίδιο νομοσχέδιο αυξάνεται το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών τις οποίες μπορούν τα ιδρύματα να καλύπτουν με ίδια κεφάλαια. Δηλαδή, ενισχύεται το μοντέλο της αυτοχρηματοδότησης των ιδρυμάτων. Επίσης, στους θεσμούς παρουσιάστηκε ν/σ για την έρευνα, για την οποία οι δαπάνες αυξήθηκαν, όπως δείχνει η χθεσινή έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).


Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις «λύνουν ορισμένες δυσλειτουργίες των ΑΕΙ», όπως ανέφερε χθες στην «Κ» η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου. Από τις κρισιμότερες διατάξεις είναι εκείνες για τα οικονομικά και το μοντέλο διοίκησης των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα:

• Αυξάνεται από 40% σε 50% το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων που μπορεί να καλυφθούν με κονδύλια του κάθε ιδρύματος, δηλαδή από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας στον οποίο εισέρχονται τα κονδύλια των ΑΕΙ από ερευνητικές δραστηριότητες, έργα κ.λπ.

• Ο πρύτανης, υπό την έγκριση της συγκλήτου, μπορεί να παίρνει κρατικά κονδύλια που έχουν δοθεί για συγκεκριμένο σκοπό για να καλύπτει άλλες ανάγκες του ΑΕΙ (π.χ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για ανάγκες που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό).

Στόχος του υπουργείου όπως γράφει η "Καθημερινή" είναι να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα ΑΕΙ να χειρίζονται τα οικονομικά τους χωρίς τη χρονοβόρα γραφειοκρατία που προϋποθέτει η έγκριση διαφόρων αποφάσεων από το υπουργείο Παιδείας. Ο έλεγχος των οικονομικών αποφάσεων στα ΑΕΙ διατηρείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Βέβαια, μια τέτοια απόφαση αποψιλώνει ακόμη περισσότερο τα Συμβούλια από τις αρμοδιότητές τους, αφού με βάση τον νόμο 4009/2011 ο κύριος ρόλος των Συμβουλίων είναι για τον έλεγχο των οικονομικών και τη διαφάνεια.

Στο ίδιο ν/σ περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την επαναφορά της φοιτητικής ψήφου στις εκλογές πρύτανη και την αύξηση, από 7 σε 15, των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων για την ανάδειξη ή εξέλιξη των πανεπιστημιακών (παρουσιάστηκαν από την «Κ» στις 25/11).

Στην 23η θέση

Ως προς το ν/σ για ζητήματα έρευνας, οι ρυθμίσεις του είχαν συμπεριληφθεί στο ν/σ Μπαλτά και τώρα «αυτονομήθηκαν». «Το νομοσχέδιο απλοποιεί τις διαδικασίες διεκδίκησης κοινοτικών πόρων από τα ερευνητικά κέντρα και θέτει τις βάσεις διαλόγου για νέο νόμο πλαίσιο για την έρευνα», δήλωσε χθες στην «Κ» ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Η πρόνοια για απλοποίηση των διαδικασιών διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι σημαντική, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη προέρχονται τα περισσότερα κονδύλια για την έρευνα. Σύμφωνα με την έκθεση «Βασικοί Δείκτες Ερευνας και Ανάπτυξης» του ΕΚΤ, στην Ελλάδα το ποσοστό των σχετικών δαπανών επί του ΑΕΠ είναι 0,83% για το 2014, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση από 0,81% το 2013 και 0,70% το 2012. Η αύξηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στην άνοδο τα τελευταία χρόνια της κρατικής χρηματοδότησης λόγω ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη μείωση του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος δείκτης στα 28 κράτη της Ε.Ε. είναι 2,03%. Η Ελλάδα με το 0,83% βρίσκεται στην 23η θέση. Πρώτες είναι οι Φινλανδία (3,17%), Σουηδία (3,16%) και Δανία (3,08%).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr