Ανακαλείται η απόφαση για τη συνάφεια μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

συνάφεια, μεταπτυχιακών,Ειδική, Αγωγή

Ανακαλείται η απόφαση για τη συνάφεια μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή

Εντός των ημερών αναμένεται η δημοσίευση της νέας απόφασης που φέρνει αλλαγές στη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η απόφαση έχει πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο με ημερομηνία 4 Σεπτέμβριο, έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και αυτή τη στιγμή έχει σταλεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για έλεγχο ώστε ακολούθως να δημοσιευτεί.

Στο ΦΕΚ θα αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι ανακαλείται η απόφαση 8860/17-8-2015 (ΦΕΚ 1730/Β/2015) με την οποία καθορίζονταν τα κριτήρια για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Όσα μεταπτυχιακά είχαν λάβει κατά το παρελθόν συνάφεια με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αυτό θα συνεχίσει και για τους εκπαιδευτικούς που καταθέτουν τα μεταπτυχιακά τους για πρώτη φορά. Σύμφωνα με το news.gr, υπάρχουν περίπου 120-150 εκπαιδευτικοί που καταθέτουν μεταπτυχιακά που περνάνε από έλεγχο για πρώτη φορά και τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ με πιο ελαστικά ενδεχομένως κριτήρια από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα.