Παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για το θέμα του 5ετούς master

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για το θέμα του 5ετούς master

Παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για το θέμα του 5ετούς master

Με έγγραφο-παρέμβαση προς τους αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ επισημαίνει ότι ανάμεσα στις υπόλοιπες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου “κουρελού” περιλαμβάνεται και η επονείδιστη διάταξη περί της αναγνώρισης των υπερπενταετών σπουδών ως master και ορισμένα από τα προβλήματα που αυτή θα δημιουργήσει.

Η παρέμβαση αυτή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς θεωρεί ότι δεν έχει λάβει την δέουσα σημασία από τα Κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργού Παιδείας είναι αποσπασματικές και εστιάζονται κυρίως στην εξυπηρέτηση «συγκεκριμένων συμφερόντων». Δεδομένου ότι, οι ρυθμίσεις αυτές, αγγίζουν ευαίσθητους τομείς του εκπαιδευτικού μας συστήματος, θα έπρεπε να πηγάζουν από ένα ειλικρινή διάλογο στο πλαίσιο τουλάχιστον του Ε.ΣΥ.Π, στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Οι ίδιες ρυθμίσεις, εάν εξετάζονταν στο πλαίσιο ενός διαλόγου, υπό το φως ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης και καταγραφής των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης σίγουρα οι διατυπώσεις  των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ήταν διαφορετικές.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

«δεδομένου ότι το σχέδιο νόμου για την παιδεία έχει κατατεθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτό εκτός από τις διατάξεις που πάνε το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεκαετίες πίσω και για αυτό εξάλλου έχουν προκαλέσει την γενική κατακραυγή, περιλαμβάνονται και διατάξεις που εστιάζουν κυρίως στην διευθέτηση «συγκεκριμένων συντεχνιακών συμφερόντων», με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το άρθρο 11 παρ2α.

Η φωτογραφική διάταξη της παρ.2α του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου αφορά στo γνωστό "Grecomaster", δηλ. τη μαζική μετατροπή των προπτυχιακών διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ενιαίου τύπου και τη μεταφορά τους από το 6ο στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π) μόνο και μόνο για να κάνουν ερμητικά «κλειστό» το επάγγελμα για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων των Α.Ε.Ι.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η χώρα μας, έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια το σαφή διαχωρισμό των τριών κύκλων σπουδών, επομένως δεν δικαιολογούνται οι ελληνικές αλχημείες περί ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων Μάστερ των πενταετών προπτυχιακών προγραμμάτων.

Τονίζουμε επίσης το γεγονός ότι βάσει του Ν.3879/10 (άρθρο 16) η διαμόρφωση του Ε.Π.Π καθορίζεται με Π.Δ, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ως αρμόδιος φορέας, έχει δώσει από πέρυσι στη δημοσιότητα το τελικό σχέδιο του Ε.Π.Π, το οποίο αποτελεί την επίσημη πρόταση της χώρας, σύμφωνα με το οποίο στο 6ο επίπεδο κατατάσσονταν όλα τα Τμήματα των Α.Ε.Ι, ανεξάρτητα από τα έτη σπουδών.

Ο Υπουργός με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου και την τοποθέτηση σε υψηλότερο επίπεδο των 5ετων πτυχίων, παρεμβαίνει "βιαίως" και αλλάζει τις προτάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ανάμεσα στις παρενέργειες που θα υπάρξουν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ.2α του άρθρου 11  του σχεδίου νόμου είναι και οι εξής:

  • κλείνει το επάγγελμα του Μηχανικού και του Γεωπόνου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με ότι ζητούν οι εταίροι μας,
  • η μετατροπή των 5ετών διπλωμάτων σε Μάστερ, που επιχειρεί ο Υπουργός, δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο τα Τ.Ε.Ι αλλά και τα Πανεπιστήμια 4ετούς διάρκειας σπουδών,
  • θα ανακύψουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, αφού η ρύθμιση προβλέπει αναδρομική ισχύ για όλα τα πτυχία, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσης τους!
  • αλλάζει το status της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι της χώρας και έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 05/36. 
  • δημοσιονομικές παρενέργειες: είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει βιομηχανία προσφυγών και διεκδικήσεων επιδομάτων και αποζημιώσεων από τους χιλιάδες υπαλλήλους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα των πενταετών σπουδών με σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας. 

Εκτός των ανωτέρω θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι, ενώ συνεχίζεται η επαγγελματική ομηρία χιλιάδων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, για πολλούς από τους οποίους δεν έχει ρυθμιστεί πλήρως το πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριοποίησης, η βασική προτεραιότητα του Υπουργού είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων ενός συντεχνιακού φορέα (Τ.Ε.Ε), του οποίου τόσο ο ίδιος όσο και πολλά μέλη της Κυβέρνησης αποτελούν μέλη.

Δηλαδή ο Υπουργός με τη συγκεκριμένη διάταξη προβαίνει στην απονομή ενός χαριστικού master, στον εαυτό του και σε πολλά μέλη της Κυβέρνησης.»