Η απάντηση του υπουργού Παιδείας για τα απλήρωτα συγγράμματα των φοιτητών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η απάντηση του υπουργού Παιδείας για τα απλήρωτα συγγράμματα των φοιτητών

Η απάντηση του υπουργού Παιδείας για τα απλήρωτα συγγράμματα των φοιτητών

Η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης έχει διαβιβάσει προς πληρωμή στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών το σύνολο των κατατεθειμένων από τους εκδότες τιμολογίων για την αποπληρωμή του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Η εξόφληση των ως άνω υποχρεώσεων εξαρτάται από το όριο πληρωμών που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα παραπάνω αναφέρει σε έγγραφό του ο Αριστείδης Μπαλτάς σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ κ. Γεωργιάδη σχετικά με τη μη έγκαιρη εξόφλησης των υποχρεώσεών του Υπουργείο  -στάση πληρωμών επί της ουσίας-  προς τους εκδότες.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο καθώς όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ο Κλάδος τους έχει περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο καθώς δεν έχουν πληρωθεί για τα επιστημονικά συγγράμματα που χρησιμοποιούν οι φοιτητές των Πανεπιστημίων από το έτος 2014 μέχρι και σήμερα.

Ο βουλευτής της ΝΔ ζητούσε να μάθει από τους αρμόδιους υπουργούς το πώς σκοπεύει το Ελληνικό Δημόσιο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της μη έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεών του – στάση πληρωμών επί της ουσίας -  και τι μέτρα θα πάρει για τη διευκόλυνση των εκδοτών των επιστημονικών συγγραμμάτων καθώς και το ποια θα είναι η πολιτική ως προς την έγκαιρη παραγωγή και διανομή των επιστημονικών συγγραμμάτων ώστε να έχουν οι φοιτητές επαρκή εφόδια για την εύρυθμη συνέχεια των σπουδών τους, αλλά να είναι και οι εκδότες ικανοποιημένοι οικονομικά μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας τους με το ελληνικό δημόσιο.

Επίσης ο υπουργός Παιδείας γνωστοποιεί πως με το ΦΕΚ 1082/Β/9-6-2015 συνιστώνται στο ΥΠΟΠΑΙΘ η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους. Με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη των εν λόγω επιτροπών θα επανεκκινήσει η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων επί των αιτήσεων κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων.

Τέλος, σε αντικατάσταση της οριζόντιας μείωσης 15% επί της τιμής κοστολόγησης των συγγραμμάτων, προωθείται Υπουργική Απόφαση που προβλέπει κλιμακωτές μειώσεις και ανώτατο πλαφόν στην τιμή των συγγραμμάτων, καθώς και άλλες ρυθμίσεις εξορθολογισμού και εξυγίανσης του συστήματος κοστολόγησης. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν άμεσα και θα επιφέρουν συνολικά μεγαλύτερη μείωση στο κόστος των συγγραμμάτων από την οριζόντια μείωση 15%.