Αναταραχή στα Πανεπιστήμια φέρνει το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας λέει το ΑΠΘ Φέρνει αναταραχή στα Πανεπιστήμια το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Αναταραχή στα Πανεπιστήμια φέρνει το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας λέει το ΑΠΘ

Να περιοριστούν δραστικά οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων, που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας “Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” και τα σημεία, τα οποία συνιστούν μεγάλης κλίμακας αλλαγές, να παραπεμφθούν προς συζήτηση και πιθανή ένταξη στο νέο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, που έχει εξαγγελθεί από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για το επόμενο έτος, είναι η πρόταση που καταθέτει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Ηράκλειο, για το θέμα.

Σημειώνεται, ότι μετά και την παράταση που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας, η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της Δευτέρας, 29 Ιουνίου 2015.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση, που έλαβε η Σύγκλητος του ΑΠΘ “οι προτεινόμενες στο σχέδιο νόμου ρυθμίσεις συνιστούν μεγάλης κλίμακας αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ οι οποίες θα προκαλέσουν μεγάλη αναταραχή στη ομαλή λειτουργία του Ελληνικού πανεπιστημίου”, γι' αυτό προτείνεται “να περιοριστούν δραστικά οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στα απολύτως απαραίτητα για την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας των ΑΕΙ σε διαδικαστικά θέματα (εξελίξεις προσωπικού, διαγωνισμοί, κ.α.). και όλες οι άλλες ρυθμίσεις να συζητηθούν για πιθανή ένταξή τους στο συνολικό νόμο πλαίσιο το επόμενο έτος”.

“Τα θετικά σημεία”

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αναγνωρίζει, ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κάποιες προτεινόμενες αλλαγές, όπως η προβλεπόμενη εκπροσώπηση των φοιτητών και των άλλων κατηγοριών εργαζομένων των ΑΕΙ στη Σύγκλητο, η επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου, η κατάργηση της προεπιλογής υποψηφίων Πρυτάνεων (και Κοσμητόρων), οι αλλαγές στη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ και οι ρυθμίσεις σε θέματα έρευνας.

“Οι βασικές αντιρρήσεις”

Αντιρρήσεις εκφράζονται για τον περιορισμό των μελών της Συγκλήτου, σε περιπτώσεις μεγάλων ΑΕΙ, καθώς "η προβλεπόμενη κυκλική συμμετοχή αφήνει εκτός Συγκλήτου πολλά Τμήματα". Για την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων αναφέρεται, ότι είναι χρήσιμη “η ύπαρξη ενός οργάνου ανεξάρτητου από την εκτελεστική διοίκηση των ΑΕΙ με βασικές αρμοδιότητες τον έλεγχο των βασικών μεγεθών οικονομικής διαχείρισης”, ενώ επισημαίνεται ότι “πρόκειται για εκλεγμένα όργανα διοίκησης για τα οποία είναι προτιμότερη η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων τους από την κατάργησή τους”.

Η Σύγκλητος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην πρόωρη λήξη θητειών των νομίμως εκλεγμένων μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (Πρυτάνεις, Κοσμήτορες), με την επισήμανση ότι “μία τέτοια απόφαση εγείρει θέματα συνταγματικής νομιμότητας και οδηγεί τα Πανεπιστήμια σε άνευ αιτίας αναταραχή”.

Όσον αφορά στην εκλογική διαδικασία των Μονοπρόσωπων Οργάνων Διοίκησης, η Σύγκλητος του ΑΠΘ αναφέρει ότι “η συμμετοχή των φοιτητών και των υπαλλήλων των ΑΕΙ στην εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι) δεν κρίνεται σκόπιμη καθώς επηρεάζει την επιλογή του ιεραρχικά προϊσταμένου ενός αυτοδιοικούμενου οργανισμού, και δεν πρέπει να συγχέεται με τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης”. Αντιρρήσεις εκφράζονται και στην προτεινόμενη κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των ακαδημαϊκών διοικητικών οργάνων.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα σπουδών η Σύγκλητος του ΑΠΘ εφκράζει την αντίθεσή της στην προσπάθεια δημιουργίας ελληνικών μονάδων αντίστοιχων των ECTS, επισημαίνοντας ότι “η εξωστρέφεια των Ιδρυμάτων πλήττεται καίρια με τη χρήση αποκλειστικά ελληνικών ακαδημαϊκών εργαλείων”. Για τα θέματα των μετεγγραφών εκτιμάται ότι “οι προβλεπόμενες διατάξεις έχουν επιμέρους προβλήματα εφαρμογής ιδίως σε σχέση με την βαρύτητα των κριτηρίων μοριοδότησης”, ενώ σε ό,τι αφορά στα μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Ξένη Γλώσσα, "η διαφαινόμενη πρόθεση του νόμου να άρει την δυνατότητα των ΑΕΙ να προσφέρουν ΠΜΣ σε ξένη γλώσσα (πχ αγγλικά) κρίνεται απολύτως αρνητική γιατί περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες των ελληνικών Πανεπιστημίων για διεθνείς συνεργασίες και εξωστρέφεια”.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr