Τι ζητούν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων από τον Πρωθυπουργό; Τι ζητούν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων από τον Πρωθυπουργό;

Τι ζητούν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων από τον Πρωθυπουργό;

Οι πρυτάνεις αναζητούν λύση μέσω της νομικής οδού, υποστηρίζοντας ότι τα ταμειακά κεφάλαια των Πανεπιστημίων είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Ζητούν επιτακτικά την εξαίρεση των Ειδικών Λογαριασμού Κονδυλίων (ΕΛΚΕ), καθώς αφορά κοινοτικά προγράμματα και διέπονται από καθεστώς ιδιωτικών συμφωνιών.


Πάντως, ο υπουργός Παιδείας κ. Αριστείδης Μπαλτάς αναμένεται να καθησυχάσει σήμερα τους Πρυτάνεις λέγοντάς τους ότι έχει πάρει υπόσχεση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα για την εξαίρεση των ΕΛΚΕ.

Στο μεταξύ, στη σύνοδο έγινε παρέμβαση 30 λεπτών από φοιτητές, οι οποίοι εξέφρασαν την πλήρη διαφωνία τους στο νομοσχέδιο για την Παιδεία. Οι φοιτητές ζήτησαν χρόνο για να τεθεί το νομοσχέδιο προς δημόσια διαβούλευση.

Η απόφαση της έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων

Α. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια βρίσκονται σε οικτρή οικονομική κατάσταση λόγω των μειώσεων των προϋπολογισμών και τη μη καταβολή δόσεων επιχορήγησης για το 2015. Η Πολιτεία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα Πανεπιστήμια όπως τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και να τα εξαιρέσει από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Ως εκ τούτου, η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Ειδικά όσον αφορά το ζήτημα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), δεχθήκαμε με ικανοποίηση τη διαβεβαίωση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι οι ΕΛΚΕ θα εξαιρεθούν από την ΠΝΠ. Σύμφωνα με κοινή γνωμοδότηση των Νομικών Συμβούλων των Πανεπιστημίων, η μεταφορά των διαθεσίμων των ΕΛΚΕ αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν καταλογισμοί. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θα περιμένει σχετική εγκύκλιο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, καμία απόφαση μεταφοράς διαθεσίμων δεν θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων.

Β. ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων στη συνεδρίαση της 25ης/4/2015 αρχικά συζήτησε επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε και ζήτησε διευκρινήσεις από τον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά, ο οποίος παρευρέθη στη Σύνοδο. Η Σύνοδος διαπίστωσε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου συνιστά μεγάλης έκτασης αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πανεπιστημίων και επιχειρεί να ρυθμίσει μείζονος σημασίας θέματα. Ως εκ τούτου, η Σύνοδος των Πρυτάνεων:

1. Θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί από το Υπουργείο ο χρόνος που απαιτείται, ώστε η πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της να έχει τη δυνατότητα να διαβουλευθεί και να τοποθετηθεί επί των διατάξεων του σχεδίου.

2. Εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση νομίμως εκλεγμένων μονοπρόσωπων οργάνων (Πρυτάνεις, Κοσμήτορες). Μία τέτοια απόφαση εγείρει θέματα συνταγματικής νομιμότητας και αποσταθεροποιεί τα Πανεπιστήμια σε μία περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

3. Θεωρεί ότι απαιτείται ενδελεχής μελέτη αναφορικά με τον τρόπο σύνθεσης των συλλογικών οργάνων διοίκησης με στόχο την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

4. Θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη του θέματος αναφορικά με τον τρόπο εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης.

5. Κρίνει ότι απαιτείται προσεκτικότερος έλεγχος ώστε με τις εισαγόμενες αλλαγές να μη διαταράσσεται η συνεκτικότητα του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να οργανώσει διαδικασία για την ενσωμάτωση των παραπάνω επισημάνσεων και όλων όσες θα θέσει η πανεπιστημιακή κοινότητα στο πλαίσιο του αναγκαίου διαλόγου που πρέπει να αναπτυχθεί.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr