Η ΠΟΣΔΕΠ για τις εκλογές Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ και την αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ΠΟΣΔΕΠ για τις εκλογές Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ και την αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων

Ένα μήνα μετά την τελευταία απόφαση της ΕΓ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) [1] αναφορικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία εκλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) των Α.Ε.Ι. και την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου (όπως αυτή περιγράφεται στο ν.4957/2022 και εξειδικεύεται στην ΚΥΑ Β.99286/Ζ1, ΦΕΚ Β’ 4211/9.9.2022), η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ επανέρχεται για τον πλέον εξόφθαλμο παράδειγμα παραβίασης της αξιοκρατίας και της έλλογης επιλογής των υποψηφίων από τους ψηφοφόρους, αλλά και προβλήματος των ίδιων των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτει 5 Σχολές και στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 23/2/2024 υπήρχε τουλάχιστον μία (1) υποψηφιότητα για τα εσωτερικά μέλη του ΣΔ από κάθε Σχολή.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 4957/2022: «Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι., αν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι.».

Θα ανέμενε λοιπόν κάποιος να εκλεγεί ένας/μία υποψήφιος/α από κάθε Σχολή και από κάποια Σχολή να εκλεγούν 2 υποψήφιοι.

Για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα, υπάρχει και επίσημη, ερμηνευτική απάντηση από τον Γ.Γ. του Υπουργείου σε σχετικό ερώτημα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (το οποίο επίσης διαθέτει 5 Σχολές).

Παρ’ όλα αυτά το τα αποτελέσματα που υπολογίζονται με τον αλγόριθμο εφαρμογής των κειμένων διατάξεων, έδωσαν σε κατανομή 2-2-1-1, αφήνοντας μία Σχολή χωρίς εκπροσώπηση.

Κατόπιν αυτού, ομόφωνα οι Συνελεύσεις των Τμημάτων και η Κοσμητεία της Σχολής που δεν εκπροσωπήθηκε, διαπιστώνοντας πως η παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «ΖΕΥΣ» ήταν λανθασμένη, και σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, εξουσιοδότησε τον Κοσμήτορα να ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Παιδείας, ώστε αυτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ορθής παραμετροποίησης του αλγορίθμου στο «ΖΕΥΣ» και τη σχετική τροποποίηση/επανακατανομή των εκλεγέντων εσωτερικών μελών.

Να σημειωθεί ότι στο Ιόνιο υπήρχε μία μόνο υποψηφιότητα για τη θέση του πρύτανη, που δεν διακυβεύεται από την επανακατανομή των ψήφων.

Δύο μήνες μετά, και με τις διαδικασίες εκλογής των νέων πρυτανικών αρχών να έχουν ολοκληρωθεί από τις 22/3/2024, το Υπουργείο συνεχίζει να κωφεύει.

Δεδομένης και της ειλημμένης απόφασης της Κοσμητείας να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα, το Ίδρυμα οδηγείται αναίτια, εξαιτίας ενός λανθασμένου αλγορίθμου, σε μία αχρείαστη περιπέτεια.

Αποδεικνύεται λοιπόν ξανά ότι οι διαδικασίες κατανομής ψήφων του υλοποιημένου αλγορίθμου μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ όχι μόνο είναι αδιαφανείς, αλλά επίσης φαίνεται να μην εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενώ δεν υπάρχει και κανένας ουσιαστικός έλεγχος της νομιμότητας και της ορθότητας της διαδικασίας εκλογής των εσωτερικών μελών των ΣΔ.

Καθώς οι διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων πρυτανικών αρχών στα Α.Ε.Ι. της χώρας οδεύουν προς ολοκλήρωση, η ΠΟΣΔΕΠ τονίζει ότι το Υπουργείο οφείλει επιτέλους να αναγνωρίσει τα πολλαπλά προβλήματα και, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, να εγκύψει στα μείζονα ζητήματα της δημοκρατικής ανάδειξης των πανεπιστημιακών αρχών, της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων και της εύρυθμης εσωτερικής τους λειτουργίας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σεϊμένης Καθηγητής

Ο Γραμματέας Γιώργος Λιτσαρδάκης Καθηγητής

[1] ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση για τις εκλογές Συμβουλίων Διοίκησης, 19-3-2024
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid…

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.