Πανεπιστήμια: Ξεκίνησε η 105η Σύνοδος Πρυτάνεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Ξεκίνησε η 105η Σύνοδος Πρυτάνεων

Με τη συμμετοχή μελών της διοίκησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων ξεκίνησαν οι εργασίας της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων, η οποία πραγματοποιείται από την Τρίτη 16 Απριλίου έως την Παρασκευή 19 Απριλίου στο ξενοδοχείο Astir|Egnatia στην Αλεξανδρούπολη. 

Την Πέμπτη 18 Απριλίου θα διεξαχθούν οι εργασίες της Ολομέλειας της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων, με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κατά την οποία κεντρικά θέματα, πέρα από τη συζήτηση των πορισμάτων των επιμέρους Συνόδων των Αντιπρυτάνεων, θα αποτελέσουν η Διεθνοποίηση και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 οι εργασίες της Συνόδου θα ολοκληρωθούν με την 105η Σύνοδο Πρυτάνεων στην οποία συμμετέχουν οι Αντιπρυτάνεις του Προεδρείου της Συνόδου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Πατρών) καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατά την έναρξη των συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα δύο Συναντήσεις: 

 • Στην αίθουσα Άβδηρα έλαβε χώρα η «85η Συνάντηση των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. (Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης) των Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας) των Α.Ε.Ι.». Στη Συνάντηση προέδρευσε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας. Τα συμπεράσματα της 85ης Συνάντησης των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. θα συζητηθούν στη συνεδρίαση των Προέδρων των Ε.Λ.Κ.Ε. την Τετάρτη 17 Απριλίου.
 • Στην αίθουσα Σαμοθράκη πραγματοποιήθηκε η «6η Συνάντηση Στελεχών Ε.Α.Δ.Π. (Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας) των Α.Ε.Ι.». Στη Συνάντηση προέδρευσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Δ.Π. του Δ.Π.Θ., Καθηγητής Παράσχος Μελίδης. Στόχος της συνάντησης Στελεχών Ε.Α.Δ.Π. αποτέλεσε η μεταξύ τους δικτύωση και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών στη Διαχείριση Περιουσίας των Α.Ε.Ι. Τα πορίσματα της Συνάντησης θα προωθηθούν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων προκειμένου, εφόσον υιοθετηθούν, να γίνουν κατάλληλες ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η Σύνοδος ανοίγει την Τρίτη 16 Απριλίου με τέσσερις επιμέρους Συναντήσεις:

 • 85η Συνάντηση των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
 • 6η Συνάντηση Στελεχών Ε.Α.Δ.Π. των Α.Ε.Ι.
 • 5η Συνάντηση των Προέδρων ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι.
 • 1η Συνάντηση των Προέδρων Ε.Η.Δ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Την Τετάρτη 17 Απριλίου θα διεξαχθούν οι Σύνοδοι Αντιπρυτάνεων:

 • 36η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.
 • 36η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων των Α.Ε.Ι.
 • 2η Σύνοδος Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι.
 • 90η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Καινοτομίας των Α.Ε.Ι.
 • 25η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης των Α.Ε.Ι.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου θα διεξαχθούν οι εργασίες της Ολομέλειας της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων, με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κατά την οποία κεντρικά θέματα, πέρα από τη συζήτηση των πορισμάτων των επιμέρους Συνόδων των Αντιπρυτάνεων, θα αποτελέσουν η Διεθνοποίηση και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 οι εργασίες της Συνόδου θα ολοκληρωθούν με την 105η Σύνοδο Πρυτάνεων στην οποία συμμετέχουν οι Αντιπρυτάνεις του Προεδρείου της Συνόδου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Πατρών) καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ένα όργανο καταξιωμένο ως ενιαία έκφραση των Πανεπιστημίων της χώρας, έχει ως σκοπό τον συντονισμό της δραστηριότητας των Πανεπιστημίων και τη συλλογική εκπροσώπησή τους για την επίτευξη, μεταξύ άλλων, της:

 • Διαμόρφωσης θέσεων επί των διαφόρων θεμάτων της εκπαίδευσης και της έρευνας και ιδιαίτερα της πανεπιστημιακής,
 • Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περίγυρό τους.
 • Παροχής συνδρομής στην Πολιτεία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής,
 • Προώθησης με κάθε πρόσφορο μέσο των θέσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή,
 • Ανάπτυξης συνεργασίας με ανάλογες ενώσεις της αλλοδαπής,
 • Προαγωγής των επιδιώξεων και την κατοχύρωση των συμφερόντων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν δια ζώσης περίπου 250 Σύνεδροι, ενώ δόθηκε η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής σε όσους αδυνατούν να παρευρεθούν.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.