Μεταφορά εσόδων Μη κρατικών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό;

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα Μη κρατικά Πανεπιστήμια θα μεταφέρουν έσοδα στο εξωτερικό;

Στις 18/01/2024 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού πως ο οργανισμός ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Π. Λ. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας του ομίλου EDEX – Educational Excellence Corporation Limited και η επιχείρηση HELLENIC HEALTHCARE HOLDING 3 (CYPRUS) LIMITED του ομίλου Hellenic Healthcare Group, συμφερόντων του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital που έχει τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα («Υγεία», «Metropolitan Hospital», «ΜΗΤΕΡΑ», «Metropolitan General», «λητώ», κ.λπ.), ιδρύουν από κοινού επιχείρηση με την επωνυμία University of Nicosia Greece Branch Medical Limited ή UNGBM Limited που θα αποτελέσει την πρώτη ιδιωτική Ιατρική Σχολή-παράρτημα του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας στην Ελλάδα.

Ένα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ιδρύει παράρτημα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Πως διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν ενδοομιλικές συναλλαγές που θα μεταφέρουν έσοδα από το μη κερδοσκοπικό παράρτημα στο κερδοσκοπικό μητρικό πανεπιστήμιο; Το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να αποκλείει ιδρύματα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της αλλοδαπής να ιδρύουν παραρτήματα «μη κερδοσκοπικού» χαρακτήρα στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω παρατίθενται μέσω σχολιασμού στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00. 

Το πολυνομοσχέδιο για τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια / Όλες οι διατάξεις