ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για τηλεργασία στα Πανεπιστήμια λόγω καταλήψεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παροχή δυνατότητας τηλεργασίας στα Πανεπιστήμια / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετικά με τη δυνατότητα της τηλεργασίας των διοικητικών υπηρεσιών των ΑΕΙ: σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, απέστειλε σήμερα προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σήμερα εγκύκλιο με θέμα «Παροχή δυνατότητας τηλεργασίας στα Πανεπιστήμια», λόγω των συνεχιζόμενων καταλήψεων.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την εγκύκλιο:

Θέμα: «Παροχή δυνατότητας τηλεργασίας στα Πανεπιστήμια»

Σχετικά : α) Νόμος 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α' 96/11.6.2021).

β) Η με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425/30.1.2023 εγκύκλιος του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη δυνατότητα της τηλεργασίας των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. σας αποστέλλουμε την ως β) σχετική εγκύκλιο και σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 «σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.».

Παρακαλούμε για την κατά το λόγο της αρμοδιότητάς σας υλοποίηση των σχετικών διατάξεων και την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου.

Πιο κάτω παρατίθενται (1) η εγκύκλιος και (2) οι σχετικές διατάξεις για την τηλεργασία:

1. Η εγκύκλιος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για τηλεργασία στα Πανεπιστήμια  

2. Οι διατάξεις για τηλεργασία

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.