Πώς θα γίνει η εξεταστική

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πώς θα γίνει η εξεταστική

Φοιτητικές Ειδήσεις: Οι Πρυτάνεις τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ στο να ολοκληρωθεί το εξάμηνο με διαδικτυακή μέθοδο εξετάσεων όπου οι εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης λόγω των καταλήψεων.

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των Πρυτάνεων και του Υπουργείου Παιδείας με κεντρικό θέμα για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στα Πανεπιστήμια της χώρας, εν μέσω καταλήψεων.

Η πλειονότητα των Πρυτάνεων συμφώνησε να πραγματοποιηθούν ψηφιακά οι εξετάσεις, ώστε να μη χαθεί το εξάμηνο.

Ως επόμενο βήμα, οι Σύγκλητοι θα κληθούν να ορίσουν όλα τα τεχνικά θέματα, τα οποία απαιτούνται, κυρίως σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων και προσωπικών δεδομένων. «Για τη σωστή προετοιμασία, μπορεί να χρειαστούμε και δύο ακόμη Συγκλήτους», είπε ο Πρόεδρος της Συνόδου.

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η νέα ΛΙΣΤΑ με τις Γ.Σ. και Καταλήψεις στα Τμήματα-Σχολές (29/01-06/02) / ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Από την πλευρά μας, με βάση την απόφαση των Συγκλήτων μας, προχωράμε σε όλα τα βήματα, που απαιτούνται για να ενεργοποιηθούν αυτά τα τεχνικά μέσα – μία ολόκληρη διαδικασία των τηλε-εξετάσεων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο νόμο - έχοντας και τη στήριξη του υπουργείου Παιδείας. Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά κανονικά στις 12 Φεβρουαρίου, εκτός κι αν γίνει τροποίηση από τα Τμήματα κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Το κάθε πανεπιστήμιο βγάζει τις αποφάσεις του, αναρτώνται στο Διαύγεια, και μετά βγαίνει και Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη. Με αυτό τον τρόπο, δεν απαιτείται ΦΕΚ και επιταχύνονται οι διαδικασίες» πρόσθεσε.

Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές που αντιδρούν στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Αποφάσεις Πανεπιστημίων

Νωρίτερα, και η σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις θα γίνουν διαδικτυακά. Ανάλογη απόφαση πήρε και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (δείτε εδώ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα «Φοιτητικά Νέα» θα σας μεταδώσουν μέσα από την αρχική σελίδα foititikanea.gr τις αποφάσεις του κάθε Πανεπιστημίου για την "διαδικτυακή εξεταστική". Μείνετε συντονισμένοι για την άμεση ενημέρωσή σας στην ειδική ομάδα του «Φοιτητικά Νέα» στο VIBER πατώντας εδώ.

Το πόρισμα των Πρυτάνεων

Με επίσημη ανακοίνωση της η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναφέρεται στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα ΑΕΙ και επιβεβαιώνει ότι εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές διαδικασίες, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των μαθημάτων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων με αντικειμενικό σκοπό να μη χαθεί το εξάμηνο, μεταξύ των οποίων και η ψηφιακή διδασκαλία και η ψηφιακή εξέταση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αντιμετωπίζουν τεχνικά ζητήματα και θα διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων με θέμα "Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Πανεπιστήμια” με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα.

Συζητήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για υλοποίηση του διδακτικού εξαμήνου και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη διενέργεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων αποτελεί η ομαλή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών με την αξιοποίηση και των εξ αποστάσεως μεθόδων, εφόσον αυτές απαιτηθούν. Για τον σκοπό αυτό τα ΑΕΙ με αποφάσεις των Συγκλήτων τους θα καθορίσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο.

Οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών ΑΕΙ υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης τα πανεπιστήμια σε όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στοχοποίηση των πρυτανικών αρχών, με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση.

Η Σύνοδος επαναδιατύπωσε για μια ακόμη φορά την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου Πανεπιστημίου".

Οι πρυτανικές αρχές κάθε ΑΕΙ σε συνεργασία με τις συγκλήτους θα προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για την ψηφιακή ολοκλήρωση των μαθημάτων και την διεξαγωγή των εξετάσεων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.