Κατανομή 128 εκατομμυρίων στα Πανεπιστήμια για το 2024 / ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κατανομή 128 εκατομμυρίων στα Πανεπιστήμια για το 2024 / ΠΙΝΑΚΑΣ

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων: Καθορισμός τακτικής επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) οικονομικού έτους 2024.

Καθορίσθηκε η τακτική επιχορήγηση ύψους 128.030.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) οικονομικού έτους 2024, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 8854/B2/26-1-2024 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη. 

Συγκεκριμένα καθορίσθηκε η ετήσια τακτική επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) συνολικού ύψους 128.030.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων: του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά», ύψους 077.275,00 ευρώ, και του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» ύψους 725,00 ευρώ, του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) οικονομικού έτους 2024 ως εξής:

Α. Στη βάση κριτηρίων της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Β. Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν επιχορηγείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον αλγόριθμο κατανομής των λοιπών Α.Ε.Ι. λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 154781/Ζ1/30.11.2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 5629) και η επιχορήγησή της για το οικονομικό έτος 2024 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ κατανομής ανά ΑΕΙ


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.