Η κατάταξη των ελληνικών Πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ / Πρώτο το ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ / Πρώτο το ΕΜΠ

Κατατάξεις Πανεπιστημίων: Η κατάταξη γίνεται με βάση τη μοριοδότηση των ΑΕΙ, όχι μόνο με αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. αριθμός φοιτητών και προσωπικό) αλλά με ποιοτικά.

Στην κορυφή της κατάταξης των ελληνικών ΑΕΙ για το 2023 ανέβηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ το όριο των 2.000 μορίων έχουν ξεπεράσει το Χαροκόπειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Αυτό προκύπτει από την κατάταξη των ιδρυμάτων για το 2023, που γίνεται ετησίως από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τον πίνακα δημοσίευσε η Καθημερινή.

Η κατάταξη γίνεται με βάση τη μοριοδότηση των ΑΕΙ, όχι μόνο με αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. αριθμός φοιτητών και προσωπικό) αλλά με ποιοτικά. 

Στη συνολική μοριοδότηση, πάνω από 2.000 μόρια συγκέντρωσαν το ΕΜΠ (2.947), το ΕΚΠΑ (2.747), το ΟΠΑ (2.287), το ΑΠΘ (2.245), το Παν. Κρήτης (2.228), το Χαροκόπειο (2.182) και το Παν. Μακεδονίας (2.003)

Στην κατάταξη το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο πέρασε στην πρώτη θέση, την οποία το 2022 και το 2021 κατείχε το ΕΚΠΑ (με 3.190 μόρια στην κατάταξη του 2022).

Ανακατατάξεις υπάρχουν και στις άλλες πρώτες θέσεις. Συγκεκριμένα το ΟΠΑ το 2023 ανέβηκε στην τρίτη θέση (από την έκτη στην λίστα του 2022), το ΑΠΘ βρέθηκε στην τέταρτη θέση από την τρίτη το 2022, το Παν. Κρήτης επίσης υποχώρησε κατά μία θέση (από την τέταρτη το 2022 στην πέμπτη το 2023) και το Χαροκόπειο βρέθηκε στην έκτη θέση από την Πέμπτη το 2022. Το Παν. Μακεδονίας διατηρήθηκε στην έβδομη θέση. 

Πρόκειται για την κατάταξη των ΑΕΙ που γίνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία, βάσει της αξιολόγησης, εισηγείται στον υπουργό Παιδείας την κατανομή του 20% της ετήσιας χρηματοδότησης προς τα 23 ΑΕΙ

Αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής του συστήματος χρηματοδότησης των ΑΕΙ (με τον νόμο 4653/2020), η οποία γίνεται όχι μόνο με αντικειμενικά κριτήρια –βάσει αυτών κατανέμεται το 80%– αλλά με ποιοτικά. 

Συγκεκριμένα, για το 20% τα 23 ΑΕΙ αξιολογούνται σε τρεις από πέντε ενότητες ποιοτικών κριτηρίων.

• Η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική για όλα και αφορά τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, αξιολογούνται ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου, το ποσοστό των αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών, η θέση κάθε ΑΕΙ σε διεθνείς αξιολογήσεις. 

• Στη δεύτερη ενότητα –τιτλοφορείται «αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού»– μεταξύ των δεικτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση που έχει λάβει το ίδρυμα από ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά μέλος ΔΕΠ.

• Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δείκτες για το ποσοστό ενεργών φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο συνολικός αριθμός των τεχνοβλαστών ή startups.

• Η τέταρτη ενότητα αφορά τη διεθνοποίηση και αξιολογούνται το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών και το πλήθος των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

• Στην πέμπτη ενότητα, για την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, μεταξύ των δεικτών είναι η αναλογία γυναικών – ανδρών στα μέλη ΔΕΠ, το ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑμεΑ και το πλήθος επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από τους φοιτητές.

Δηλώσεις Πρύτανη ΕΜΠ

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρωτιά του ΕΜΠ ο Πρύτανης κ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Η πρωτιά στην εθνική κατάταξη αποδεικνύει το κύρος και την ισχυρή παρουσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της διείσδυσης και της εμβέλειάς του Ιδρύματος στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και της παραγωγής υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου χάρη στην εξέχουσα επιστημονική απόδοση του ερευνητικού του προσωπικού. Παράλληλα, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των αποφοίτων του ΕΜΠ, οι οποίοι χαίρουν αποδοχής και εκτίμησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.»

Σημαντικό ρόλο στην πρωτιά που έλαβε το ΕΜΠ στην κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων για το 2023 έπαιξε η βελτίωση των ποιοτικών κριτηρίων για τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, μέσω στοχευμένων δράσεων, και ειδικότερα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πρώτη θέση του ΕΜΠ, η οποία διατηρείται σταθερή τα τελευταία χρόνια, στο κριτήριο που αφορά στην αριστεία στην έρευνα και στις επιδόσεις του ερευνητικού του προσωπικού. Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν εδραιώσει το ΕΜΠ στις υψηλότερες θέσεις της εθνικής κατάταξης και παράλληλα βελτιώνουν διαρκώς τη θέση του ιδρύματος στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.