ΕΚΤΑΚΤΟ: Διαδικτυακή Εξεταστική στα Πανεπιστήμια λόγω καταλήψεων / ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Διαδικτυακή Εξεταστική στα Πανεπιστήμια λόγω καταλήψεων! 

Εξεταστική Φοιτητών: Συνεχίζονται για 3η εβδομάδα οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια της χώρας, ενάντια στην θέσπιση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη να αποστέλλει εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία η εξεταστική διαδικασία θα γίνει ψηφιακά

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το απόγευμα, ο Υπουργός Παιδείας έστειλε σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας την εγκύκλιο (μπορείτε να την δείτε εδώ) με την οποία υπογραμμίζει ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι εξετάσεις των πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν ψηφιακά.

Παράλληλα, ζήτησε έκτακτη σύγκληση της Συνόδου των Πρυτάνεων τη Δευτέρα 29/1 μέσω τηλεδιάσκεψης αναφορικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε ΕΔΩ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ για την Διαδικτυακή Εξεταστική 

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος αναφέρει:

- Η διεξαγωγή των φοιτητικών εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, είναι επιτρεπτή και μέσω ηλεκτρονικών μέσων (ψηφιακή εξεταστική) δυνάμει ρητής διάταξης νόμου, όπου δεν
καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της αξιολόγησης των φοιτητών ή η χρήση των υποδομών του Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.

- Οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν ότι τα ειδικότερα θέματα των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης ρυθμίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει
εκδοθεί, ο οποίος, σημειωτέον, εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης του Πρύτανη. Περισσότερα ΕΔΩ.

Συντονιστείτε για την άμεση ενημέρωσή στην νέα ομάδα του «Φοιτητικά Νέα» στο VIBER πατώντας εδώ.

Δεδομένου ότι:

α) σε κάποια Α.Ε.Ι. δεν έχει εκδοθεί ο κανονισμός λειτουργίας τους,

β) συντρέχει λόγος εφαρμογής της ουσιαστικής διάταξης του άρθρου 65 παρ. 4 περ. β του ν.4957/2022, δηλαδή της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών επειδή λαμβάνουν χώρα
έκτακτες συνθήκες στις υποδομές των Α.Ε.Ι., όπου δεν είναι εφικτή η δια ζώσης παρουσία των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών
εξετάσεων,

γ) η Σύγκλητος έχει -δυνάμει της διάταξης της περ. κγ ΄της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4957/2022- την αρμοδιότητα να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με
ακαδημαϊκά θέματα του Α.Ε.Ι, και

δ) η Σύγκλητος έχει –δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 223- την αρμοδιότητα να εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας μέχρι την έκδοση αυτού, θεωρούμε ότι η Σύγκλητος, λαμβανομένων επιπροσθέτως υπόψιν :

i) τη διάταξη του άρθρου 64 παρ.4 για την παράταση εξαμήνου με απόφαση Συγκλήτου μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και όχι και για λόγους έκτακτων συνθηκών ,

ii) οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου και, συνεπώς ο χρόνος της εξεταστικής δεν μπορεί να συμπίπτει με το χρόνο διεξαγωγής μαθημάτων εξαμήνου και

iii) ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο, με την εξαίρεση της επαναληπτικής εξέτασης, δύναται να λάβει απόφαση, συντρεχουσών των ανωτέρω υπό στοιχεία 6α-δ προϋποθέσεων, και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διεξαγωγή της αξιολόγησης των φοιτητών με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στην διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Περισσότερα ΕΔΩ.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο