Τα πορίσματα της 104ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

104η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο όλα τα πορίσματα της 104ης Συνόδου Πρυτάνεων

Η 104η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από τις 12 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023 στο Καβούρι Αττικής. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Προεδρεύοντα τον Πρύτανη Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και με τη συμβολή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτης Μάρης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου και στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέα Ζώρα. Στις εργασίες της Συνόδου μετείχαν, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Παυλίνα Καρασιώτου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητής Περικλής Μήτκας, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. 

Η Σύνοδος συζήτησε διεξοδικά ζητήματα που απασχολούν τα Πανεπιστήμια, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τις προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί από το Προεδρείο της Συνόδου στο ΥΠΑΙΘΑ, η απλοποίηση των διαδικασιών στους ΕΛΚΕ και η έγκριση των νέων Οργανισμών των ΑΕΙ που αποτελεί προτεραιότητα.

Η Σύνοδος επισήμανε ως επιτακτικά και μόνιμα προβλήματα την υποστελέχωση των Πανεπιστημίων σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, διεκδικώντας τουλάχιστον την άμεση και χωρίς καθυστέρηση αναπλήρωση των θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Επιπρόσθετα συζητήθηκαν οι δυσλειτουργίες που δημιούργησε η εφαρμογή του νόμου στις διαδικασίες εκλογής Πρύτανη και προτάθηκε η επανεξέταση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου. Την Σύνοδο απασχόλησαν θέματα σίτισης και στέγασης που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Τα πορίσματα των επιμέρους Συνόδων των Αντιπρυτάνεων εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο Πρυτάνεων και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος των συμπερασμάτων της Συνόδου, ως παραρτήματα.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε στη Σύνοδο την ενίσχυση των ΑΕΙ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, με δράσεις όπως Πανεπιστήμια Αριστείας, Διεθνοποίηση, Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας κ.λπ.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων προσβλέπει στην γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Πορίσματα 1ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας

 

Η πρώτη Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης, μετά από αναλυτική συζήτηση και προβληματισμό κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα και:

1. Σημειώνει την βαρύνουσα σημασία της πραγματοποίησης αυτής της 1ης συνόδου Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης και την αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσής της.

2. Σημειώνει την αυξανόμενη βαρύτητα που λαμβάνουν θέματα διεθνοποίησης για τα ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως αυτή τεκμαίρεται από τις ολοένα και περισσότερες δράσεις διεθνοποίησης που καταγράφονται από τα Ελληνικά πανεπιστήμια.

3. Επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός Πανεπιστημίων συμμετέχουν στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

4. Σημειώνει πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι εν πολλοίς κοινές και σημαντικές.

5. Σημειώνει την υποστελέχωση των δομών που σχετίζονται με θέματα διεθνοποίησης στα Πανεπιστήμια, και τη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού που να στελεχώνει αποτελεσματικά αυτές τις δομές.

6. Επισημαίνει τη σημασία βελτίωσης των υποδομών των ιδρυμάτων, όπως για παράδειγμα την στέγαση, για την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών.

7. Επισημαίνει το ιδιαίτερο βάρος της γραφειοκρατίας, ειδικά σε θέματα χρηματοδότησης και ΕΛΚΕ, που δυσχεραίνει την προσπάθεια διεθνοποίησης.

8. Επισημαίνει τη σημασία της συνεργασιών των ελληνικών ιδρυμάτων με υψηλού επιπέδου συναφείς φορείς του εξωτερικού.

9. Επισημαίνει τη σημασία κινήτρων για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητών στις εκάστοτε δράσεις διεθνοποίησης.

10. Επισημαίνει τον χαμηλό ακόμα αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων σε πολλά από τα ιδρύματα στην αγγλική γλώσσα καθώς και την σχετικά πλημμελή υποστήριξη αγγλόφωνου περιεχομένου το οποίο να επικοινωνεί τα διεθνή προγράμματα.

11. Επισημαίνει την καθυστέρηση που προκύπτει λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών όπως για παράδειγμα θέματα visa.

12. Επισημαίνεται η σημαντική δυνητική συνεισφορά του Οργανισμού Study in Greece στην προσπάθεια διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων και η αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσης της χρηματοδότησής του.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω παρατηρήσεων:

1. Εισηγείται την χάραξη μιας συνεπούς και μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και διακρατικών συμφωνιών, με την αντίστοιχη χρηματοδότηση.

2. Εισηγείται τη συνέχιση και ενίσχυση της χρηματοδότησης δράσεων διεθνοποίησης μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων (όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ) ή εθνικών προγραμμάτων, ώστε να αμβλυνθούν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, υποδομών και διαθέσιμων πόρων.

3. Εισηγείται την αύξηση κονδυλίων μέσω των προγραμμάτων Erasmus για την ενίσχυση της μετακίνησης προσωπικού και φοιτητών.

4. Εισηγείται τη βελτίωση/απλοποίηση του νομικού-θεσμικού πλαισίου ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

5. Εισηγείται την ενίσχυση των Ελληνικών ΑΕΙ που συμμετέχουν στο θεσμό των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω της καταβολής της εθνικής συμμετοχής.

6. Εισηγείται τη θέσπιση κινήτρων από τα Πανεπιστήμια όπως, πχ αναγνώρισης διδακτικού έργου αλλά και γενικότερης επιβράβευσης της ενασχόλησης και ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης.

7. Το προεδρείο εντέλλεται να αποστείλει προς το υπουργείο νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες αφορούν σε θέματα διεθνοποίησης.

Πορίσματα 24ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Φοιτητικής Μέριμνας

1. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί να εγκρίνονται έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού. Επίσης, αυτό να αφορά τόσο το 80% αλλά και το 20% που προκύπτει από τα ποιοτικά κριτήρια.

2. Έγκριση εξωτερικών αναμορφώσεων του ΠΥ μόνο από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ιδρύματος.

3. Χρηματοδότηση των προσαυξήσεων των αποδοχών των εκπαιδευτικών αδειών στην αλλοδαπή μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, είτε μέσω πρόσθετης ειδικής χρηματοδότησης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ιδρυμάτων, είτε μέσω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωσης στις μισθολογικές αποδοχές των δικαιούχων υπό μορφή ειδικού αποζημιωτικού επιδόματος μη υποκείμενου σε φορολογία.

4. Σύνδεση της επιχορήγησης δαπανών λειτουργίας με τον πληθωρισμό (κυρίως ενέργεια).

5. Αυτόματη Αναπροσαρμογή της επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες, περιλαμβάνοντας το κόστος που μετακυλίεται στον προϋπολογισμό του Φορέα από τις αποφάσεις αύξησης του κατώτατου μισθού καθώς και των τριετιών.

6. Χρηματοδότηση για δικαστικές αποφάσεις που δεν αφορούν καταβολή μισθολογικών αποζημιώσεων λόγω προσφυγών.

7. Ο καθορισμός των θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων να αφορά οικονομικό έτος (και όχι ακαδημαϊκό), ώστε να βρίσκεται σε συνάφεια με τη χρηματοδότηση τους και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες κατά την εκτέλεση του Π/Υ.

8. Δημιουργία κοινών Πληροφοριακών Συστημάτων (δαπανών, μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού, μητρώου παγίων) για την εκτέλεση και παρακολούθηση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΑΕΙ.

9. Άμεση προκήρυξη των έργων του ΕΠΑ.

10. Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγασης. Επιπλεόν, η διαχείριση των δικαιούχων στέγασης στις φοιτητικές κατοικίες να γίνεται κεντρικά απο το Υπουργείο Παιδείας (κατά τα πρότυπα τουβ στεγαστικού επιδόματος).

11. Χρηματοδότηση όλων των δικαιούχων σίτισης και επιλογή τους από το Υπουργείο (κατά τα πρότυπα των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος).

Πορίσματα 35ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών - Διοικητικών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ. Α. Προτείνουμε τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 150 που προβλέπει τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης και μεταφορά της αρμοδιότητας στον/την Πρύτανη. Β. Προτείνουμε την κατάργηση ελέγχου της εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον ΥΠΑΙΘΑ μετά την εκλογή του.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την άμεση προκήρυξη των θέσεων των μελών ΔΕΠ έτσι ώστε να μην καθυστερεί η προκήρυξή τους. Προτείνουμε την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 141 στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.ΕΠ.

3. H ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4957/2022. Προτείνεται τα ΑΕΙ να αποφασίζουν τον αριθμό των μελών των επιτροπών που προβλέπονται από το νόμο.

4. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΜΣ.

Προτείνεται απλούστευση με τη μείωση των απαιτούμενων στοιχείων στα απολύτως απαραίτητα.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Προτείνεται η βελτίωση του προγράμματος καθώς υπάρχουν ασάφειες ως προς τον τρόπο αναγνώρισης μαθημάτων (δεν προβλέπονται διμερείς συμφωνίες). Αναμένονται προβλήματα σίτισης, στέγασης, χώρων και μέσων διδασκαλίας, αύξηση γραφειοκρατίας, μεγάλη επιβάρυνση των ΑΕΙ του κέντρου.

6. ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Απονέμεται από το Τμήμα και από την Κοσμητεία κατά τρόπο αντιφατικό. Προτείνεται να εγκρίνεται μόνο από το Τμήμα.

Προτείνεται επίσης επανεξέταση του καθεστώτος μερικής απασχόλησης για τους Προέδρους κοινωφελών Ιδρυμάτων με κριτήριο το ρόλο τους.

7. ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΔ, ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗ (ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ). Τα άρθρα 14, 15 και 16 δίνουν αρμοδιότητες σε ΣΔ, Πρύτανη και Σύγκλητο αντίστοιχα, των οποίων ο διαχωρισμός σε οικονομικά-διοικητικά- διαχειριστικά-ακαδημαϊκά-ερευνητικά θέματα δεν είναι εύκολος.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ. Προτείνεται να αποφασίζεται από το Πανεπιστήμιο και να μην είναι υποχρεωτικό από το Νόμο.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Προτείνεται να είναι σε κάθε περίπτωση, κλειστή διαδικασία όπως είναι και το μόνο εύλογο.

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΤΕΕΝ). Να τροποποιηθεί η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων κατά τρόπο που να εμπλέκονται οι αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις.

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Προτείνεται η έγκαιρη χρηματοδότηση για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Προτείνουμε την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 141 και για το Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων.

13. ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΣ+: Εξελίξεις και νέες προοπτικές. Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων διαπιστώνει ότι το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» (2η Φάση της ομώνυμης Δράσης) εξελίσσεται με επιτυχία και οδεύει προς ολοκλήρωση. Μετά το πέρας της το Αποθετήριο ΚΑΛΛΙΠΟΣ θα διαθέτει περισσότερα από 1100 συγγράμματα χρήσιμα για όλους τους κύκλους της Τριτοβάθμιας και μετα - Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι χρήσιμο και απαραίτητο το έργο να συνεχιστεί με μία 3η Φάση, για τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού. Είναι σημαντικό, ειδικότερα, να συμπεριληφθεί υποέργο για τη συγγραφή ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νεο-συσταθέντα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων μας. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνεχής λειτουργία του ψηφιακού αποθετηρίου, με δυνατότητα συντήρησης και επικαιροποίησης του υφιστάμενου υλικού, ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και συμπληρωματικά με τρέχοντα παρεχόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Πορίσματα 89ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 89ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Μείωση γραφειοκρατίας μέσω πλήρους ψηφιοποίησης διαδικασιών.

Ο βασικός στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιούνται από τους ΕΛΚΕ. Ειδικότερα, προτείνονται η προτυποποίηση των διαδικασιών και η δημιουργία αποθετηρίου διαδικασιών διαχείρισης, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών με γνώμονα την πλήρη ψηφιοποίησή τους σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η συντονισμένη καταγραφή προδιαγραφών ψηφιοποίησης οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο των ΕΛΚΕ των Ελληνικών ΑΕΙ. Οι παραπάνω δράσεις προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από το Υπ. Παιδείας.

Απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικό και καθυστερεί σημαντικά την εκτέλεση των έργων1. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας διακριτού θεσμικού πλαισίου διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τα Πανεπιστήμια προς όφελος της έρευνας και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Πανεπιστημίων.

Θέματα προσωπικού Ε.Λ.Κ.Ε.

Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και της στελέχωσής τους ως επί το πλείστον από συμβασιούχους έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Για τη βελτίωση των συνθηκών θα πρέπει να εξεταστεί η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου επιλογής προσωπικού (στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή σε έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.) καθώς και η δυνατότητα ανάληψης θέσεων ευθύνης από προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η αδυναμία κάλυψης των θέσεων από λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο ίδρυμα.

Ανώτατα όρια αποδοχών μελών ΔΕΠ από χρηματοδοτούμενα έργα

Τα ανώτατα όρια αποδοχών των μελών ΔΕΠ που ορίζονται στον Ν. 5045/2023 περιορίζουν σημαντικά τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ (ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Καθηγητή) σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα εθνικά χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα (π.χ ΕΛΙΔΕΚ). Προτείνονται τα εξής:

Α] Κατάργηση ανώτατου ορίου αποδοχών για συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα,


1 ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ο μέσος χρόνος που απαιτείται από την απόφαση ανάθεσης μέχρι την υλοποίηση της την ανάθεση της σύμβασης είναι 233 μέρες στην Ελλάδα μη συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών κατά των αποφάσεων ανάθεσης.


Β] Αύξηση του ανώτατου ορίου αποδοχών σε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους στο όριο των ιατρών Ε.Σ.Υ. και

Γ] Κατάργηση ανώτατου ορίου αποδοχών από προγράμματα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αφού αυτά αποτελούν ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα.

Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση το χρονίζον πρόβλημα των διεκδικήσεων του ΜΤΠΥ από τους Ε.Λ.Κ.Ε. και ελλοχεύει ο κίνδυνος οι διεκδικήσεις να στραφούν με ατομικές πράξεις του ΜΤΠΥ προς τα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετc ύν, Θα πρέπει να αναζητηθεί σε συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιc ης οριστική λύση με την οποία να απαλλάσσονται οι Ε.Α.Κ. Ε. των Πανεπιστημίων από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ του ΜΤΠΥ, αναδρομικά από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Καταβολή της Εθνικής χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης)

Η εθνική συμμετοχή (Matching Funds) αποτελεί μια σημαντική οικονομική ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων που εκκρεμότητα. Προτείνεται η υλοποιούν ανταγωνιστικά έργα και βρίσκεται ακόμα σε επίσπευση της καταβολής τηςεθνικής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα που υλοποιούν τα Πανεπιστήμια.

Συνταξιούχοι και Ομότιμοι Καθηγητές, συμμετοχή στην έρευνα

Δεδομένου ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει περιορισμούς τόσο στη συμμετοχή όσο και στην αμοιβή από τη συμμετοχή στην έρευνα αφυπηρετησάντων καθηγητών προτείνεται για λόγους ισότιμης μεταχείρισηςνα εξεταστεί η δυνατότητα να ισχύσουν για τους αφυπηρετήσαντες ομοίως οι προβλέψεις που ο νομοθέτης έχει θεσπίσει για τους Ομότιμους καθηγητές.

Επιχειρηματική δραστηριότητα μελών ΔΕΠ - επίλυση διαχειριστικών θεμάτων

Για την επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων που δημιουργούνται από το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τα εισοδήματα που εισπράττουν τα μέλη ΔΕΠ από ιδιωτικά έργα μέσω Ε.Λ.Κ.Ε. προτείνεται να τροποποιηθεί το ισχύον πλαίσιο με τροποποίηση του άρθρου 246 του Ν. 4957/2022, ώστε η συμμετοχή μελών ΔΕΠ η οποία συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, να μην προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Βέλτιστες πρακτικές Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίων

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κοινοποίηση βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. Οι πρακτικές αφορούν βέλτιστες διαδικασίες, εφαρμογές που διευκολύνουν τη λειτουργία, προγράμματα ενίσχυσης έρευνας κλπ. Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

Α] Διαδικασίες Πρόσληψης συνεργατών σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Β] Χρηματοδοτούμενες δράσεις ενίσχυσης της Έρευνας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Γ] Δράσεις ενίσχυσης της ερευνητικής Αριστείας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Δ] Εφαρμογή Διαχείρισης Προσκλήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Παράρτημα: Προσκεκλημένοι ομιλητές

Στην 89η Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων των Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. προσκλήθηκαν και συμμετεί αν οι εξής:

Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος ενημέρωσε για την πορεία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθώς και ότι έχουν δεσμευτεί 78 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για νέα έργα στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

- Ειρήνη Κλουκινιώτου, Γενική Διευθύντρια Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία ζήτησε τη συνεργασία όλων των Πανεπιστημίων για την από κοινού διερεύνηση της των διαδικασιών μεθοδολογίας που θα οδηγήσει στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών.

Ιωάννης Ιωαννίδης, Σύμβουλος πληροφορικής στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ) από τα Πανεπιστήμια και πρότεινε να εξεταστεί από κοινού η δυνατότητα ύπαρξης επιπλέον πεδίων στο περιεχόμενο του ΗΤ για την ταυτοποίηση των δαπανών από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων.

- Κατερίνα Πραματάρη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ενημέρωση για τη μεθοδολογία λειτουργίας των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στα Πανεπιστήμια και ενημέρωσε αναφορικά με το περιεχόμενο τηςνέας πρόσκλησηςπου αναμένεται να εκδοθεί για την ενίσχυση των ΓΜΤ.

- Δρ. Νικόλας Μυλωνάς, Πρόεδρος Δικτύου & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΜΕΤΕΧ που έχει συσταθεί και παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με τους στόχους, τις συνεργασίες, τα οφέλη και τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί.

- Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία ενημέρωσε αναφορικά με του Ελληνικού την υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και προσκλήσεων που αναμένονται να εκδοθούν προσεχώς από το ΕΛΙΔΕΚ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.