Κοινή διαμαρτυρία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ΜΜΕ / "Απόπειρα υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Επικοινωνίας"

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κοινή διαμαρτυρία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ΜΜΕ / "Απόπειρα υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Επικοινωνίας"

Κοινό ψήφισμα εξέδωσαν και τα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα Επικοινωνίας της χώρας, με το οποίο ασκούν κριτική στην ΕΣΗΕΑ για απόπειρα υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Επικοινωνίας, καταλογίζοντάς της απόπειρα εξίσωσης των πτυχιούχων Επικοινωνίας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με υποψήφιους που δεν διαθέτουν πτυχίο ή με όσους διαθέτουν πτυχίο σε εντελώς άσχετο αντικείμενο.

Αφορμή για το κοινό ψήφισμα των πέντε πανεπιστημιακών τμημάτων απετέλεσε το αίτημα που απέστειλε η ΕΣΗΕΑ προς την υπουργό Εσωτερικών Ν. Κεραμέως να δίνεται η δυνατότητα διορισμού σε θέσεις δημοσιογράφων, μελών της αποφοίτων Γενικού Λυκείου και πτυχιούχων άλλων τμημάτων πέραν των ΜΜΕ, κάτι που αποκλείει το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022.

Τα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παντείου,Ιονίου και Δυτ, Μακεδονίας), με κοινό ψήφισμα διατυπώνουν την απορία, διαβάζοντας την επιστολή της ΕΣΗΕΑ , και σημειώνουν τα εξής:

  • Με την παραπάνω επιστολή, η ΕΣΗΕΑ ζητά ουσιαστικά να μην λαμβάνονται υπ’ όψη τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν το επιστημονικό αντικείμενο της Επικοινωνίας και των συναφών με αυτή επιστημονικών πεδίων, και να δύνανται άτομα χωρίς πτυχίο ή με πτυχίο μη σχετικό με το εν λόγω επιστημονικό αντικείμενο να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που άπτονται του Κλάδου Β8: «ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων».
  • Με τον τρόπο αυτό η ΕΣΗΕΑ, όχι μόνο ζητά να επιτελεστεί μια αδικία σε βάρος των χιλιάδων επιστημόνων του εν λόγω Κλάδου και αποφοίτων των ως άνω Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αλλά ουσιαστικά «βαφτίζει» επιστήμονα της επικοινωνίας, κάθε εμπειροτέχνη δημοσιογράφο χωρίς πτυχίο ή με κάποιο άλλο μη σχετικό πτυχίο.
  • Με αυτή τη λογική ουσιαστικά θεωρεί «περιττά» τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Επικοινωνίας της χώρας, τα οποία η ίδια η Πολιτεία έχει εγκαθιδρύσει ήδη από τη δεκαετία του 1990, ορθά αφουγκραζόμενη την ολοένα και εντονότερη διείσδυση της Επικοινωνίας και των επιμέρους πτυχών της στις σύγχρονες κοινωνίες.
  • Επιπρόσθετα, μέσω της επιστολής της, η ΕΣΗΕΑ φαίνεται να συγχέει το επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας, και τα διαφορετικά υποπεδία που εντάσσονται σε αυτό όπως οι δημόσιες σχέσεις, η δημοσιογραφία, η πολιτική επικοινωνία, η διαπροσωπική επικοινωνία κ.ά., με τη δημοσιογραφία.
  • Με βάση την επιστημονική ανάπτυξη και θεωρητική και ερευνητική τεκμηρίωση των ανωτέρω πεδίων, προκύπτει ότι η δημοσιογραφία αποτελεί υποπεδίο της Επικοινωνίας και όχι το αντίθετο.
  • Η δημιουργία αυτού του θεμελιώδους γνωσιακού υπόβαθρου αποτελεί βασικό σκοπό των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επικοινωνίας τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Με άλλα λόγια, μία/ένας δημοσιογράφος χωρίς επιστημονική κατάρτιση στο πεδίο της Επικοινωνίας δεν διαθέτει την απαραίτητη γνωσιακή/επιστημολογική βάση για να φέρει εις πέρας καθήκοντα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Την ίδια στιγμή, μία/ένας απόφοιτη/ος των Τμημάτων Επικοινωνίας διαθέτει όλα τα γνωσιακά/επιστημονικά εφόδια προκειμένου να αντεπεξέλθει σε καθήκοντα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας συμπεριλαμβανομένης.

Ολόκληρη την ανακοίνωση των πανεπιστημιακών τμημάτων:

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.