Η Σύνοδος των Σχολών Θετικών Επιστημών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πορίσματα Συνόδου Κοσμητόρων Σχολών Θετικών Επιστημών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): Οι Κοσμήτορες των Σχολών Θετικών Επιστημών που παρέστησαν στη σύνοδο της 4ης Νοεμβρίου 2023, η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης, συζήτησαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατέληξαν στα εξής:

[α] Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ)

Η Σύνοδος αναγνωρίζει τη σημασία της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που διορίζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση σε θέματα ΠΔΕ υπολείπεται σημαντικά του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η Σύνοδος θεωρεί ότι η πολιτεία πρέπει να επωμιστεί το έργο της εκπαίδευσης σε θέματα ΠΔΕ όλων των πτυχιούχων που επιλέγουν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες (Ευρώπη, Αμερική κ.ά.), μετά από το στάδιο της επιλογής τους.

Μέχρι να καταστεί αυτό δυνατόν, και στο πλαίσιο εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα εφαρμογής που παρουσιάζουν οι διατάξεις του άρθρου 99 του ν.4957/2022, προτείνεται όπως δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης τουλάχιστον ενός προγράμματος ΠΔΕ ανά ενδιαφερόμενη Σχολή, το οποίο θα εκπονηθεί σε συνεργασία με Σχολή ή Τμήμα του επιστημονικού πεδίου των Επιστημών Αγωγής και θα αξιολογηθεί αρμοδίως (λαμβάνοντας μέριμνα για τις Σχολές ή τα Τμήματα στα Ιδρύματα των οποίων δεν υπάρχει Σχολή ή Τμήμα Επιστημών Αγωγής).

Στην περίπτωση που προκριθεί το μοντέλο του ενός και μοναδικού προγράμματος ΠΔΕ ανά Ίδρυμα, όπως τώρα αναφέρεται στο άρθρο 99 του ν.4957/2022, η σύνοδος θεωρεί ότι (α) στη διοίκηση του προγράμματος πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα όλες οι ενδιαφερόμενες Σχολές και (β) πρέπει να δοθεί δυνατότητα θεσμοθέτησης διακριτών κατευθύνσεων του προγράμματος ανά ενδιαφερόμενη Σχολή, λαμβάνοντας και πάλι ιδιαίτερη μέριμνα για τις Σχολές ή τα Τμήματα στα Ιδρύματα των οποίων δεν υπάρχει Σχολή ή Τμήμα Επιστημών Αγωγής.

[β] Συντελεστές βαρύτητας εξεταζόμενων μαθημάτων

Η Σύνοδος θεωρεί ότι οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, που αφορούν σε ομοειδή Τμήματα Θετικών Επιστημών, πρέπει να είναι εναρμονισμένοι μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η σύνοδος προτρέπει τα Τμήματα να διερευνήσουν αυτή τη δυνατότητα, προτείνοντας κοινούς συντελεστές βαρύτητας.

[γ] Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Η Σύνοδος συζήτησε το θέμα της επίπτωσης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στον αριθμό των νεοεισερχόμενων φοιτητών-τριών. Η Σύνοδος θεωρεί ότι, παράλληλα με την εφαρμογή της ΕΒΕ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το Υπουργείο η γνώμη των Τμημάτων ως προς τον αριθμό των φοιτητών-τριών που αυτό μπορεί να εκπαιδεύσει, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πεδίου και τον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη. Η σύνοδος εισηγείται την επανεξέταση από το Υπουργείο του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

[δ] Θέση των θετικών επιστημών στον διαμορφούμενο ακαδημαϊκό χάρτη

Η Σύνοδος θεωρεί ότι οι Θετικές Επιστήμες έχουν ιδιαίτερη σημασία στον χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ένα κομβικό ρόλο στην τεχνολογική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η σημασία των Θετικών Επιστημών σε κάθε ΑΕΙ διαφαίνεται από το ποσοστό συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στην προσέλκυση χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα και, πιο γενικά, από τη συμμετοχή τους στους ποσοτικούς δείκτες που διαμορφώνουν τη θέση των Ιδρυμάτων στις διεθνείς κατατάξεις.

[ε] ‘Ιδρυση Ελληνικού Κέντρου Μαθηματικών Επιστημών

Η Σύνοδος ενημερώθηκε για την προσπάθεια ίδρυσης Ελληνικού Κέντρου Μαθηματικών Επιστημών και υποστηρίζει ένθερμα τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

[στ] Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ESRFI υποδομή ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

Η Σύνοδος ενημερώθηκε για την αίτηση ένταξης του δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων (Greek Synchrotron Users Network GrSUN) στην Ευρωπαϊκή ESRFI υποδομή ESRF. Θεωρεί ότι η αυτή η ένταξη είναι κομβικής σημασίας για την έρευνα τουλάχιστον 500 Ελλήνων ερευνητών-τριών και φοιτητών-τριών στην περιοχή των υλικών και στηρίζει ένθερμα την πρωτοβουλία του δικτύου.

 • Εμμανουήλ Ιωάννης,
  Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
 • Κουρκουλής Σταύρος,
  Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
 • Παπαθεοδώρου Γεώργιος,
  Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πλαγιανάκος Βασίλειος,
  Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Στρατάκης Εμμανουήλ,
  Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Φλούδας Γεώργιος,
  Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Χαραλάμπους Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη,
  Κοσμητόρισσα Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.