ΑΕΙ: Καταργήσεις Τμημάτων χωρίς καν να κοινοποιηθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Καταργήσεις Τμημάτων χωρίς καν να κοινοποιηθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο τονίζει σε ανακοινωθέν του ότι το Υπουργείο Παιδείας καταργεί τα νέα Τμήματα χωρίς καν να κοινοποιηθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης.

Το ΕΛΜΕΠΑ τονίζει ότι έχει εκπονήσει σχέδιο ανάπτυξης με SWOT για την περίοδο 2022-2025 επενδύοντας χρήματα και προσωπικό.

επικείμενη κατάργηση έξι νέων τμήματων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που είχαν ιδρυθεί με τον νόμο και στη συνέχεια είχαν τεθεί σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας με τον ν. 4653/2020, έχει εγείρει προβληματισμό στην πανεπιστημιακή κοινότητα στην Κρήτη.

Ως αποτέλεσμα, το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, σε συνεδρίαση του συζήτησε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που αναμένεται να φέρει στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κ. Πιερρακάκης. 

Με το νομοσχέδιο όπως αναφέρει το Συμβούλιο, θα καταργηθούν τα τμήματα: «α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο), β) Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο), γ) Χημικών Μηχανικών (Χανιά), δ) Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο), ε) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ('Αγιος Νικόλαος) και στ) Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα).

Το ΕΛΜΕΠΑ, όπως ενημερώνει, έχει εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο 2022-2025, το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 28/02.11.2023, συζήτησε για το σχέδιο νόμου που αναμένεται να φέρει στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κ. Πιερρακάκης, με το οποίο, όπως ενημερωθήκαμε αιφνιδίως από τα ΜΜΕ, θα καταργηθούν τα έξι (6) νέα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ που είχαν ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07.05.2019) και στη συνέχεια είχαν τεθεί σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας με τον ν. 4653/2020. Τα Τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο), β) Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο), γ) Χημικών Μηχανικών (Χανιά), δ) Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο), ε) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγιος Νικόλαος) και στ) Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα).

Επισημαίνουμε ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για την περίοδο 2022-2025, το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο με την με αριθμ. πράξης 72/Θ.19ο/14.12.2021 απόφασή της. Το ΣΣΑ του ΕΛΜΕΠΑ περιλαμβάνει SWOT ανάλυση (δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές) για την ανάπτυξη των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και μελέτη πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης όπου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, αξιολογείται η σταδιακή ανάπτυξη και λειτουργία των νέων Τμημάτων σε σειρά κατάταξης. Οι σχετικοί φάκελοι, μαζί με τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τα εν λόγω Τμήματα κατατέθηκαν στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και το ΥΠΑΙΘ στις αρχές Ιουνίου του 2021, μετά από πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2020. Έκτοτε, δεν υπήρξε καμιά απολύτως ενημέρωση από την ΕΘΑΑΕ ή το Υπουργείο για το μέλλον των Τμημάτων αυτών και την έναρξη λειτουργίας τους, παρά τις συνεχείς οχλήσεις και ερωτήσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου, αλλά και εκπροσώπων των αυτοδιοικητικών αρχών.

Το ΕΛΜΕΠΑ επένδυσε χρήματα και, κυρίως, ανθρώπινους πόρους για την εκπόνηση του ΣΣΑ και των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των Τμημάτων, ενώ έχει ήδη από καιρό προχωρήσει σε συμφωνίες με την τοπική αυτοδιοίκηση για την παραχώρηση εκτάσεων και τη χρηματοδότηση τεχνικών μελετών για τα νέα κτήρια που θα στεγάσουν τις υποδομές τους. Έτσι, ο Δήμος Ρεθύμνης έχει προχωρήσει σε παραχώρηση έκτασης στον Γάλλο για την ανέγερση των κτηρίων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, ενώ ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει παραχωρήσει επίσης εκτάσεις για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών υποδομών και φοιτητικών εστιών. Είναι συνεπώς απορίας άξιο πως το ΥΠΑΙΘΑ προχωρά συλλήβδην στην κατάργηση όλων των νέων Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ δίχως να έχουν καν κοινοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο οι εκθέσεις αξιολόγησης των φακέλων που είχαν κατατεθεί πριν από 2,5 χρόνια!

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ αποφασίζει ομόφωνα:

(α) Να εκφράσει την έντονη απογοήτευση και την αγανάκτησή του για την πιθανολογούμενη κατάργηση των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών του Τμημάτων που ανατρέπει τον στρατηγικό σχεδιασμό και θίγει κατάφωρα το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου.

(β) Να προγραμματιστούν άμεσα συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σ. Αρναουτάκη, και τους Δημάρχους των πόλεων όπου εδρεύουν τα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ που καταργούνται, για να υπάρξει συντονισμός ενεργειών, και

(γ) Να ζητήσει συνάντηση του Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Ν. Κατσαράκη, με τον Υπουργό Παιδείας, κ. Κ. Πιερρακάκη, ώστε να παρατεθούν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ οι απόψεις του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.