Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Μηχανογραφικό

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Μηχανογραφικό

Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό και το Απολυτήριο Λυκείου είναι ανεπαρκές ως πιστοποιητικό καταλληλότητας για σπουδές.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σύντομα είναι ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών τους. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό διότι η ποιότητα των φοιτητών που θα εκπαιδεύουν θα καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και το αποτέλεσμα της εκπαίδευσής τους.

Φοιτητές με χαμηλό γνωστικό επίπεδο δεν μπορούν να σπουδάσουν είτε σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, είτε σε ιδιωτικό. Θυμόμαστε όλοι την πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως να δηλώνει επανειλημμένα ότι μαθητές του 2, του 3 και του 4 (στα είκοσι εννοούσε) δεν μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο, εννοώντας το δημόσιο. Θεωρώ ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα ιδιωτικά.

Από την άλλη δεν είναι λογικό να ενταχθούν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια στο Μηχανογραφικό Δελτίο και η εισαγωγή σ’ αυτά να εξαρτάται από το βαθμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Είναι λογικό τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια να έχουν την απαίτηση να καθορίζουν τα ίδια τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών τους. Τα δημόσια Πανεπιστήμια εξαρτώνται οικονομικά από το κράτος που τα χρηματοδοτεί, αναμενόμενο είναι, λοιπόν, να καθορίζει πόσοι και ποιοι θα σπουδάζουν, ώστε να εξυπηρετείται το κοινωνικό κράτος, αλλά και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Μην κοιτάτε που δεν υπάρχει αναπτυξιακό μοντέλο· θεωρητικά ένας από τους λόγους που το κράτος ιδρύει τα Τμήματα, ορίζει τους εισακτέους και χρηματοδοτεί την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι και αυτός: να υπηρετεί το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια θα έχουν το δικό τους τρόπο να επιλέγουν τους φοιτητές τους. Από ποια δεξαμενή θα αντλούν τους φοιτητές τους; Από τους αποφοίτους Λυκείου θα απαντήσουμε αυθόρμητα. Λογικό αφού σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης η μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην επόμενη προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης. Για να εγγραφεί ένας μαθητής στο Λύκειο προαπαιτούμενο είναι να έχει το Απολυτήριο του Γυμνασίου. Απαραίτητο είναι, λοιπόν, το Απολυτήριο του Λυκείου για να εγγραφεί κάποιος σε ένα ιδιωτικό Πανεπιστήμιο.

Το ερώτημα είναι αν είναι επαρκές το Απολυτήριο του Λυκείου για τη φοίτηση ενός φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Το ερώτημα γίνεται κρίσιμο αν σκεφτούμε ότι ετοιμάζεται ήδη ιατρική σχολή σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της αμέσως μόλις επιτραπούν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όπως γράφεται στα μέσα. Υπάρχει η λογική απαίτηση οι γιατροί που θα παίρνουν το πτυχίο τους από οποιοδήποτε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο να είναι επαρκείς στο επάγγελμά τους, διότι αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Η εισαγωγή ανεπαρκών φοιτητών δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή επαρκών γιατρών.

Το Απολυτήριο του Λυκείου δεν είναι επαρκές αποδεικτικό ικανότητας για σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Δεν το λέω εγώ, το Υπουργείο Παιδείας το λέει και το διακηρύσσει με κάθε τρόπο. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις της πρώην Υπουργού Παιδείας. Είναι η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) από το 2021, που έβαλε ένα επιπλέον κριτήριο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, γεγονός που αποτελεί ομολογία ανεπάρκειας για το Απολυτήριο Λυκείου στη διασφάλιση της ικανότητας φοίτησης στα ΑΕΙ. Και παλαιότερα με την εισαγωγή της βάσης του 10 το 2006, υπήρξε η ίδια ομολογία του Υπουργείου Παιδείας ότι το Απολυτήριο Λυκείου δεν πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του για Ανώτατες Σπουδές.

Πράγματι όσοι έχουν βρεθεί σε σχολείο γνωρίζουν ότι όλοι αποκτούν το Απολυτήριο του Λυκείου, όσο χαμηλού επιπέδου και αν είναι. Είναι προφανώς επικίνδυνο ένας τέτοιος μαθητής να εισαχθεί στην Ιατρική. Θα μου πει κάποιος ότι τώρα έχουμε την τράπεζα θεμάτων που κάνει τις απολυτήριες εξετάσεις πιο αξιόπιστες. Απέχει πολύ ακόμη από την πραγματικότητα μια τέτοια αντίληψη. Πέρα από το τεχνικό κομμάτι της τράπεζας θεμάτων, τα μισά θέματα είναι από αυτήν και ακόμη και αν ένας μαθητής γράψει 5 με 15 προφορικά βγάζει μέσο όρο 10 στο συγκεκριμένο μάθημα, υπάρχουν και τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά. Πρόκειται για τα Θρησκευτικά, τα Αγγλικά και τη Γυμναστική. Στα τρία από τα συνολικά οκτώ μαθήματα της Γ Λυκείου η βαθμολογία των μαθητών είναι παραδοσιακά υψηλή, πράγμα που εξασφαλίζει ότι όλοι περνούν στο τέλος. Και πράγματι αυτό δείχνουν τα γεγονότα, αφού καμία διαμαρτυρία δεν υπήρξε για την τράπεζα θεμάτων και τον αριθμό των μαθητών που κόβονται. Διαμαρτυρίες για την τράπεζα θεμάτων υπάρχουν, αλλά δεν είναι για την αυστηρότητά της.

Τα δεδομένα είναι λοιπόν ότι τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό και, ακόμη, το Απολυτήριο Λυκείου είναι ανεπαρκές ως πιστοποιητικό καταλληλότητας για σπουδές.

Ποια είναι η λύση, λοιπόν; Μα να γίνει το Απολυτήριο Λυκείου επαρκές ως πιστοποιητικό καταλληλότητας για σπουδές. Αυτό που τόσα χρόνια περιγράφεται ως Εθνικό Απολυτήριο και δεν το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Για να είναι αξιόπιστο το Εθνικό Απολυτήριο πρέπει να αποκτάται με εξωτερική αξιολόγηση του επιπέδου των μαθητών, όπως γίνεται στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου η απόκτησή του απαιτεί τη συμμετοχή σε περιφερειακές ή εθνικές εξετάσεις, ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Τότε και μόνο τότε θα ξέρουμε ότι οι απόφοιτοι του Λυκείου θα είναι επαρκείς για σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική. Και, προφανώς, δεν θα χρειάζεται ούτε ΕΒΕ, ούτε οτιδήποτε άλλο παρόμοιο. Αν η επίδοσή τους στις εξετάσεις είναι πολύ καλή τότε μπορούν να βρουν θέση σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, διότι οι θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια θα είναι πάντα περιορισμένες, αφού το κράτος (δηλαδή εμείς) πληρώνει. Αν δεν επιθυμεί σπουδές σε δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να πάει σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή να σπουδάσει στο εξωτερικό. Πριν, λοιπόν, την έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών Πανεπιστημίων υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να έχουμε αξιόπιστο σύστημα σπουδών.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή στην Ναυτεμπορική

Την ενημερωτική σελίδα των Πανελληνίων 2024 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.