Ο Πιερρακάκης στην 103η Σύνοδο Πρυτάνεων / Τι δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Πιερρακάκης στην 103η Σύνοδο Πρυτάνεων

Αναλυτικά οι δηλώσεις του νέου Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη:

Στην 103η Σύνοδο Πρυτάνεων είχαμε έναν εξαιρετικά γόνιμο διάλογο με τις Πρυτανικές Αρχές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάσαμε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ουσιαστική ενίσχυση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.

Ενδεικτικά, δρομολογούμε:

  • αύξηση απολαβών ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού,
  • αύξηση κονδυλίων για την έρευνα,
  • απλούστευση διαδικασιών και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σχετικά με τα Ειδικά Κονδύλια Έρευνας και χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών μέσω πανεπιστημιακών ταμείων.

Μέσα από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τα ΑΕΙ, θα έχουμε στενή συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και θα προβούμε σε οποιαδήποτε βελτιωτική ρύθμιση κριθεί απαραίτητη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων μας και τη διαρκή αναβάθμισή τους. 

Η τοποθέτηση του Πρύτανη Δυτικής Μακεδονίας

Στην ομιλία του για τον ρόλο των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, ο προεδρέυων της Συνόδου Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Θεοδουλίδης ανέφερε εκτός των άλλων ότι η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας θα πρέπει “πολύ γρήγορα να ανταποκριθεί σε νέα επιστημονικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα που αφορούν τις νέες ανάγκες σε δεξιότητες και επαγγέλματα, την ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων που προκύπτουν από την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση”. Έκανε επίσης λόγο για την ύπαρξη διεθνών συμμαχιών και συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια έτσι ώστε να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά αγγλόφωνα προγράμματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Αναφερόμενος στο θέμα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ο πρύτανης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδωρίδης τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η έγκαιρη ενδυνάμωση της ταυτότητας και του ρόλου των δημοσίων ΑΕΙ, όπως επίσης και επιτακτική ανάγκη ενίσχυση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε συνδυασμό με τα προγράμματα των σπουδών τους.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχουν περίπου 300 άτομα, μέλη των Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων, υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη της διοίκησης και του ΕΛΚΕ καθώς και μέλη των νεοσύστατων Συμβουλίων των ιδρυμάτων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.