ΑΕΙ: Η ΚΙΠΑΝ για το νέο ειδικό μισθολόγιο μελών ΔΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Νέο ειδικό μισθολόγιο μελών ΔΕΠ – Αναγκαστική και οριακή συμμόρφωση με το ΣτΕ, δεν καλύπτει τις χρόνιες απώλειες

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες στη διαβούλευση [1], περιλαμβάνονται διατάξεις για νέο μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, σε συμμόρφωση, όπως αναφέρεται, με την απόφαση 1911/7-10-2022 του ΣτΕ [2]. Δίνονται αυξήσεις της τάξης του 10%, μέσω αύξησης 5% στο βασικό και στην προσαύξηση των μισθολογικών κλιμακίων, και με 120-200 € ως επίδομα βιβλιοθήκης (βλ. πίνακα παρακάτω).

Οι αυξήσεις αυτές είναι ευπρόσδεκτες αλλά δεν αρκούν για να καλύψουν τις δικαιωμένες από το ΣτΕ οικονομικές διεκδικήσεις των μελών ΔΕΠ και τη χρόνια υστέρηση του ειδικού μισθολογίου τους από ένα ελάχιστο επίπεδο αντίστοιχο του λειτουργήματος που επιτελούν.

Το νέο μισθολόγιο φαίνεται να αποτελεί συμμόρφωση με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, που και προλαβαίνει τις νέες αγωγές που μαζικά κατατίθενται μετά τη δημοσίευσή της. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις δεν καλύπτει πλήρως τη διαφορά από τις αποδοχές του μισθολογίου που ίσχυε στις 31-7- 2012, οι οποίες αποτελούν ένα ελάχιστο όριο, καθώς οι περικοπές του ν. 4093/2012 και οι αποδοχές του μισθολογίου του ν. 4472/2017 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, σύμφωνα με δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (4741/2014 και 1911/2022). Στην περίπτωση π.χ. των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών, και ιδίως των καθηγητών με πάνω από 25 έτη υπηρεσίας το νέο μισθολόγιο δίνει αποδοχές χαμηλότερες έως και 716 € από αυτές του 2012, ενώ αυτές οι διαφορές επιδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια και επομένως θα πρέπει το νέο μισθολόγιο να διορθωθεί αναλόγως.

Επίσης με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τις 7-10-2022, ημερομηνία έκδοσης της νέας απόφασης (1911/2022) του ΣτΕ, δεν καλύπτεται η διαφορά των αποδοχών και η απώλεια εισοδήματος των μελών ΔΕΠ από τον Αύγουστο 2012 έως τον Οκτώβριο 2022. Με εξαίρεση τα έτη 2015-2016 για τα οποία δόθηκαν εφάπαξ τα λεγόμενα «αναδρομικά» (ν. 4575/2018), η πολιτεία και οι διαδοχικές κυβερνήσεις αγνόησαν συστηματικά τις συνταγματικές επιταγές για ειδική μισθολογική μεταχείριση των πανεπιστημιακών λειτουργών και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Οι μισθολογικές διαφορές όμως αποδόθηκαν και αποδίδονται με αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων στα μέλη ΔΕΠ που προσφεύγουν για το επίμαχο διάστημα. Για την αποφυγή άσκοπου δικαστικού φόρτου με νέες αγωγές που κατατίθενται από την μεγάλη πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ (αυτή την περίοδο για τα τελευταία έτη) και οι οποίες με βεβαιότητα θα ευδοκιμήσουν, θα πρέπει επιπλέον να επαναληφθεί καταβολή αναδρομικών σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, αντίστοιχη του ν. 4575/2018, από το 2017.

Για το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ χρειάζεται επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ισχύον μισθολόγιο αποτελεί πρακτικά το μισθολόγιο του 2003 (!), και ότι το προ των περικοπών του 2012 μισθολόγιο υστερούσε σημαντικά σε σύγκριση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια, καθώς την περίοδο 2008-2009 είχαν δοθεί αυξήσεις 25% - 80% στα άλλα ειδικά μισθολόγια, με μηδενικές αυξήσεις για τα μέλη ΔΕΠ. Οι πανεπιστημιακοί δηλαδή ουσιαστικά είχαν συγκριτικά μειωμένες αποδοχές και ενίσχυαν τον κρατικό προϋπολογισμό πριν ακόμη τις οριζόντιες περικοπές των επομένων ετών της κρίσης.

Τέλος, προκαλεί εντύπωση ότι παρά τις οχλήσεις της ΠΟΣΔΕΠ, ιδίως μετά την τελευταία απόφαση του ΣτΕ, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για συζήτηση επί της συμμόρφωσης με την απόφαση αυτή, και καμία σχετική εξαγγελία, ούτε καν αναφορά κατά την προεκλογική περίοδο, γεγονός που μας ανάγκασε να απευθυνθούμε, χωρίς μέχρι χθες αποτέλεσμα, στον ίδιο τον πρωθυπουργό [3].

Η επαναφορά στο μισθολόγιο του 2012 είναι το ελάχιστο, που άλλωστε επιβάλλεται και από το ΣτΕ και η βάση εκκίνησης για ένα νέο μισθολόγιο που να καλύπτει τα μέλη ΔΕΠ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας η εξασφάλιση αποδοχών για τα μέλη ΔΕΠ, οι οποίες να είναι ανάλογες της φύσης των καθηκόντων τους και της αποστολής τους ως ακαδημαϊκών διδασκάλων και ερευνητών, να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα για την απόκτηση των οποίων απαιτούνται μακροχρόνιες μεταπτυχιακές σπουδές και πρωτότυπη έρευνα, και να είναι ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προσέλκυση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και αντιστροφή της διαρροής νέου, υψηλής επιστημονικής επάρκειας, στελεχιακού δυναμικού.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Παραπομπές

  1. "Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας" http://www.opengov.gr/minfin/?p=11865
  2. απόφαση 1911/2022 ΣτΕ, http://www.adjustice.gr/ και https://lawnet.gr/law-news/ste-ol-1911-2022-antisyntagmatikes-oi-diataxeis-tou-n-4472-2017-me-tis-opoies-kathoristike-neo-misthologio-ton-melon-tou-d-e-p-ton-a-e-i/
  3. ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ-Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών, 22-3-2023 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3066&Itemid=238

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.