103η Σύνοδος Πρυτάνεων / Πρώτη συνάντηση Πρυτάνεων με τον Πιερρακάκη

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σήμερα η συνάντηση του προεδρείου Συνόδου Πρυτάνεων με τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Το Πρόγραμμα της Συνόδου Πρυτάνεων στην Καστοριά, από 11 έως και 14 Ιουλίου

Σήμερα Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη με το προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Καστοριά από τις 11 έως και 14 Ιουλίου, όπου θα συζητηθούν όλα τα προβλήματα για τα ΑΕΙ, καθώς και όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα«Η 103η Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 14 Ιουλίου 2023, υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Προεδρεύοντα τον Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όργανο μη θεσμοθετημένο νομοθετικά αλλά καταξιωμένο ως ενιαία έκφραση των Πανεπιστημίων της χώρας, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των ιδίων των Πανεπιστημίων το 1987, οπότε και άρχισε να λειτουργεί ως ένα forum ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

Από το 1990 και εξής, η Σύνοδος, αποκτώντας πιο συγκροτημένο χαρακτήρα και μόνιμη Γραμματεία, άρχισε να διευρύνει το φάσμα των πρωτοβουλιών της, με αποτέλεσμα σήμερα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας.

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

4η Συνάντηση Προέδρων

Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο GOLD, Αίθουσα Kyknos A

10:00 10:30 Προσέλευση συμμετεχόντων/ουσών

10:30 10:45 Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

10:45 – 12:00 Α΄ Συνεδρία / Θεματολογία Συνάντησης

 • Θέματα Χρηματοδότησης της Έρευνας, Ερευνητικού Προσωπικού και Προσωπικού Υποστήριξης στα ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
 • Τάσεις και προκλήσεις στον τομέα της ‘Έρευνας & Καινοτομίας που αντιμετωπίζουν τα ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
 • Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Παρουσίαση τελευταίων ευρημάτων στον τομέα της ‘Έρευνας και της Καινοτομίας από κάθε ΠΑ.Κ.Ε.Κ. (ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ)
 • Συνεργασίες μεταξύ των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και δυνατότητα συνεργατικών έργων.
 • Δημιουργία δικτύων με άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Προοπτικές δικτύωσης μεταξύ των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε ζητήματα Αειφορίας, Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακής Μετάβασης.
 • Τρόποι καθιέρωσης των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ως Ερευνητικοί Φορείς στην συνείδηση των ακαδημαϊκών κοινοτήτων - Επιτυχημένα παραδείγματα

12:00 12:30 Διάλειμμα - Καφές

12:30 14:00 Β΄ Συνεδρία / Συζήτηση Συμπεράσματα

14:00 15:30 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» & «CHERRY» του ξενοδοχείου Limneon Resort & Spa

21:00 Δείπνο στην πλατεία Ντολτσό

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

83η Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο Gold, Αίθουσα Kyknos  Β

09:30 - 10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων/ουσών

10:00 - 12:00 Έναρξη εργασιών της 83ης Συνάντησης Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Στέργιου Μαρόπουλου

Χαιρετισμός της Προϊσταμένης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αικατερίνη Ντζιόκα

Ενότητα Α - Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Προτάσεις απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2. Προτάσεις απλοποίησης διατάξεων του ν.4957/2022 αρμοδιότητας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Εισηγητές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3. Πρόταση τροποποίησης της εγκυκλίου προϋπολογισμού για τους Ε.Λ.Κ.Ε.

Εισηγητές: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενότητα Β - Οικονομικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

12:00 - 12:30 Διάλειμμα - Καφές

12:30 - 13:30 Β΄ Πρωινή Συνεδρία - λήξη εργασιών Ενότητα Γ - Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Επικαιροποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. - Αναγκαιότητα χρονικής παράτασης για την ολοκλήρωση της προσαρμογής

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2. Προτάσεις τροποποίησης του νόμου περί προμηθειών για απλοποίηση των διαδικασιών

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. Διαχειριστικά θέματα μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.):

α) δυνατότητα διατήρησης της ιδιότητας του Επιστημονικά Υπευθύνου μέλους Ε.ΔΙ.Π. που έχει λάβει εκπαιδευτική/επιστημονική άδεια

β) δυνατότητα αμοιβής μελών Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή τους σε έργα ενόσω βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Διεξαγωγή κλινικών μελετών από αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

Εισηγητής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5. Παρακράτηση 40% στα νοσήλια των ΜΕΘ των Πανεπιστημιακών κλινικών και απόδοση στους ΕΛΚΕ (παρ. 8α, άρθρο 2, ν.2530/97)

Εισηγητής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13:30 - 15:30 Διάλειμμα - Γεύμα στα εστιατόρια «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» & «CHERRY» του ξενοδοχείου Limneon Resort & Spa

15:30 - 19:00 Απογευματινή Συνεδρία και λήξη εργασιών Συνέχεια Ενότητας Γ - Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

6. Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7. Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης από τους Ε.Λ.Κ.Ε.

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

8. Διάρκεια υποχρεωτικής τήρησης και διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων του δημοσίου τομέα

Εισηγητές: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

9. Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων με συστήματα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εισηγητές: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

10. Άμεση      δημοσίευση       πρόσκλησης       της       Πράξης       της       Δράσης       Υποστήριξης       της Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως Δικαιούχων στη Διαχείριση και Υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (Τεχνικής Βοήθειας) για τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Εισηγητές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

11. Διαχειριστικά ζητήματα ενταγμένων πράξεων στη Δράση 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020

Εισηγητής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12. Νέες οδηγίες για την επαλήθευση - πιστοποίηση των έργων του Α΄ και Β΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Εισηγητής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

13. Υπόχρεοι υποβολής υπευθύνων δηλώσεων ν.1256/1982

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ενότητα Δ - Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις - Συμπεράσματα - Πορίσματα

 1. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις
 2. Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 88ης Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων

21:00 Δείπνο στην Πλατεία Ντολτσό

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

23η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο GOLD, Αίθουσα Kyknos A

09:30 - 10:00 Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων

10:00 Χαιρετισμοί

Προεδρεύων 103ης Συνόδου Πρυτάνεων

Προεδρείο 23ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

10:00 - 11:30 Α’ Πρωινή Συνεδρία

 • Whistleblowing. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Εισηγήτρια: Μαρία Κωνσταντινίδου, Οικονομική Επιθεωρήτρια, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

 • Το αδιάρρηκτο πλαίσιο υποστήριξης, ελέγχου και διοίκησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης: προστασία προσωπικών δεδομένων

Εισηγητής: Διονύσιος Καλογεράς, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αναπτυξιακό εργαλείο αξιοποίησης εθνικών πόρων δημοσίων επενδύσεων και η συμβολή του στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Α - Κατάρτισης ΠΔΕ, Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού προγράμματος Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

11:30 - 12:00 Διάλειμμα - Καφές

12:00 - 13:30 Β’ Πρωινή Συνεδρία

 • ΕΔΥΤΕ: Νέες υποδομές και προκλήσεις προς όφελος της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας

Εισηγητής: Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

 • Ψηφιακές υπηρεσίες για την ακαδημαϊκή κοινότητα

Εισηγητής: Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος «Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet»

 • Η στρατηγική σημασία των ανοιχτών τεχνολογιών στα πανεπιστήμια

Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Πρόεδρος Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

13:30 - 14:45 Γεύμα στο εστιατόριο «CHERRY» του Limneon Resort & Spa 15:00 - 18:00 Απογευματινή Συνεδρία - Λήξη Εργασιών

 • Πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή κριτηρίων για την κατανομή των πόρων στα ΑΕΙ

Εισηγητής: Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ

 • Ενεργειακή αναβάθμιση πανεπιστημίων: Προκλήσεις Ευκαιρίες

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Διαχείριση περιουσίας ΑΕΙ: Κανονισμοί, διαδικασίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο ΠΑΔΑ

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανις Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 • Πολιτική φοιτητικής στέγασης μέσω ΣΔΙΤ: Το παράδειγμα του ΠΔΜ

Εισηγητές: Καθηγητής Ιορδανίδης Γεώργιος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Κωνσταντίνος Δάρδας, Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

16:30 - 17:00 Διάλειμμα – Καφές

 • Αντιπρυτανείες Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Παρόν και μέλλον στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4957/2022

Εισηγητές: Καθηγήτρια Σγουροπούλου Κλειώ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής Ιορδανίδης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

18:00 - 18:30 Καταγραφή πορισμάτων 21:00 Δείπνο στο εστιατόριο ΚΕΛΑΡΙ

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023

34η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Διασφάλισης Ποιότητας, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο Crystal, Αίθουσα Ορεστιάδα

09:00 - 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 09:40 Έναρξη εργασιών - Χαιρετισμοί

09:40 - 11:20 Α΄ Πρωινή Συνεδρία

09:40 - 10:00 Εξελίξεις στις διαδικασίες και τα πρότυπα της Διασφάλισης Ποιότητας

Εισηγήτρια: κα Μπέστα Χριστίνα, Γενική Διευθύντρια Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

10:00 - 10:20 Απολογισμός δράσεων Πανεπιστημίων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 και προγραμματισμός δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021- 2027

Εισηγητής: κ. Πασχάλης Παύλος, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

10:20 - 10:40 Πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

Εισηγήτρια: κα Αντωνία Μανιατάκου, Προϊσταμένη Μονάδας Β3.1 «Ανθρώπινου Δυναμικού & Κοινωνικής Συνοχής 2021-2027, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

10:40 - 11:00 Τα αδιέξοδα που δημιουργεί ο Ν. 4957/2022 στην Πρακτική Άσκηση των Πανεπιστημίων - οι προτάσεις του δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

Εισηγητής: κ. Κορωναίος Αντώνιος, Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

11:00 - 11:20 Γνωστικά αντικείμενα / Αναγνωρίσεις μαθημάτων

Εισηγητής: κ. Μαυροματάκης Φώτης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

11:20 - 11:50 Διάλειμμα – Καφές

11:50 - 13:40 Β΄ Πρωινή Συνεδρία

11:50 - 12:10 Αναγνώριση προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΑΕΙ για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη βάσει του άρθρου 288 του Ν.4957/2022

Εισηγητής: κ. Βασδέκης Βασίλειος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12:10 - 12:30 Αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης των περιφερειακών Τμημάτων

Εισηγήτρια: κα Κατσαΐτη Μαρίνα-Σελήνη, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12:30 - 12:50 Προγράμματα σύντομης διάρκειας (Minors) και δια βίου μάθησης (Microcredentials) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Εισηγήτρια: κα Μήλιου Ελένη, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12:50 - 13:10 Τα Υβριδικά Βραχέα Εντατικά Προγράμματα ως εργαλείο αύξησης της κινητικότητας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Εισηγητής: κ. Πετρίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

13:10 - 13:30 Οργάνωση Προγραμμάτων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Εισηγήτρια: κα Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων & Δια Βίου Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

13:30 - 14:30 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» του ξενοδοχείου Limneon Resort & Spa

14:30 - 16:20 Α’ Απογευματινή Συνεδρία

14:30 - 15:00 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Τάσεις, Προοπτικές, Προτάσεις

Εισηγητές: κ. Μυλωνάκης Δημήτρης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

κ. Παπαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προβλήματα στην εφαρμογή του νέου μοντέλου διοίκησης των πανεπιστημίων και προτάσεις για την υπέρβασή τους

Εισηγητής: κ. Μυλωνάκης Δημήτρης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

15:00 - 15:20 Το αυτοδιοίκητο των Δημοσίων Πανεπιστημίων: Μια συζήτηση που αφορά όλους!

Εισηγητής: κ. Καραδήμας Δημήτρης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15:20 - 15:40 Η σίτιση των φοιτητών των ελληνικών Πανεπιστημίων, υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Εισηγητής: κ. Κωβαίος Δημήτρης, Καθηγητής, Πρύτανης - Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15:40 - 16:00 Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων, υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, και προτάσεις βελτίωσης

Εισηγητής: κ. Κωβαίος Δημήτρης, Καθηγητής, Πρύτανης - Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

16:00 - 16:20 ΜΥΦΕΟ και Δομή ΨΥχολογικής και ΣΥμβουλευτικής Υποστήριξης

Εισηγητής: κ. Πνευματικός Δημήτρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

16:20 - 16:40 Διάλειμμα – Καφές

16:40 - 17:40 Β’ Απογευματινή Συνεδρία

16:40 - 17:00 Καλές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης: Η εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού “Πιστοποιώντας το διδακτικό προσωπικό για την πιστοποίηση μέσω των ΚΕΔΙΜΑ’’

Εισηγήτρια: κα Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Δικτύου ΚΕΔΙΜΑ Ελληνικών ΑΕΙ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

17:00 - 17:20 Το ανοιχτό οικοσύστημα Φοιτητολογίου Universis ως πυρήνας του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: κ. Σαλματζίδης Ιωάννης, Διευθυντής Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

17:20 - 17:40 Ψηφιακές υπηρεσίες για την ακαδημαϊκή κοινότητα

Εισηγητής: κ. Μεράκος Λάζαρος, Καθηγητής Πρόεδρος GUNET, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

17:40 - 18:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα

21:00 Δείπνο στο εστιατόριο ΚΕΛΑΡΙ

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023

88η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο Gold, Αίθουσα Kyknos Β

09:30 - 10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων/ουσών

10:00 - 11:30 Έναρξη εργασιών της 88ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Χαιρετισμός του Προεδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη.

Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Στέργιου Μαρόπουλου.

Ενότητα Α - Ενημέρωση από ειδικούς ομιλητές

 • Ειρήνη Κλουκινιώτου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

«Απλοποίηση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. αρμοδιότητας του Γ.Λ.Κ.»

 • Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027»

11:30 - 12:00 Διάλειμμα - Καφές

12:00 - 13:30 Β΄ Πρωινή Συνεδρία

Ενότητα Β - Πορίσματα της 83ης Συνάντησης Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. Παρουσίαση πορισμάτων, συζήτηση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων

Εισηγήτρια: Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αικατερίνη Ντζιόκα

13:30 - 15:30 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο «CHERRY» του ξενοδοχείου Limneon Resort & Spa 15:30 - 18:30 Απογευματινή Συνεδρία - Λήξη Εργασιών

Ενότητα Γ - Χρηματοδότηση και Ενίσχυση της Έρευνας - Διά Βίου Εκπαίδευση - Συναφή Θέματα

1. Στελέχωση/ενίσχυση των Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. με μόνιμο προσωπικό

Εισηγητής: Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2. Δημιουργία Δικτύου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Πανεπιστημίων

Εισηγητής: Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3. Πλαίσιο διαπίστευσης εργαστηρίων με στόχο την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 51 του ν. 4957/2022)

Εισηγήτρια: Νίκη Κοκκοράκη, Στέλεχος Ε.ΣΥ.Δ., εξωτερική συνεργάτιδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

4. Διαχειριστικά ζητήματα ενταγμένων πράξεων στη Δράση 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Εισηγητής: Αν. καθηγητής, Θωμάς Μπαρτζάνας, Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

5. Παρουσίαση του πλαισίου για τη χρηματοδότηση δράσης προβολής και επιβράβευσης ερευνητικών δράσεων από τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων Εισηγητές: Καθηγητής, Ιωάννης Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενότητα Δ - Θεσμικά & Οικονομικά Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Εισηγητής: Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Εισηγητής: Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3. Προγραμματισμός έγκαιρης έκδοσης προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Εισηγητής: Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενότητα Ε - Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις - Συμπεράσματα - Πορίσματα

 1. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις
 2. Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 103η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

21:00 Δείπνο στο εστιατόριο ΚΕΛΑΡΙ

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

103η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Αντιπροέδρων Δ.Ε.

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο Gold, Αίθουσα Kyknos B

09:00 - 09:30 Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων και συμμετεχουσών

09:30 - 09:45 Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου

09:45 - 10:00 Χαιρετισμοί

10:00 - 12:00 Α’ Πρωινή Συνεδρία: Πορίσματα Συνόδου / Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
 • Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. και Συνόδου Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 • Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών και ενημέρωση από ΕΘΑΑΕ Εισηγητής: Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ
 • Ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Εισηγήτρια: Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 • Γενικά Θέματα: Συζήτηση/Τοποθετήσεις

12:00 - 12:30 Διάλειμμα - Καφές

12:30 - 14:00 Β’ Πρωινή Συνεδρία: Ο ρόλος των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής

 • Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Ο ρόλος των Πανεπιστημίων της Περιφέρειας στην ανάπτυξη και τη συνοχή της χώρας Εισηγητής: Φώτης Μάρης, Πρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Καινοτομία και επιχειρηματική αξιοποίηση της ελληνικής έρευνας, παρόν και μέλλον

Εισηγητής: Χρήστος Ταραντίλης, τέως Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής

 • Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια

Εισηγητής: Χρήστος Μιχαλακέλης, Πρόεδρος Study in Greece

 • Συζήτηση/Τοποθετήσεις

14:00 - 15:30 Γεύμα στα εστιατόρια «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» & «CHERRY» του ξενοδοχείου Limneon Resort & Spa 15:30 - 17:00 Απογευματινή Συνεδρία: Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας

 • Το Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο αντιμέτωπο με τις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και τον διεθνή στίβο

Εισηγητής: Περικλής Μήτκας Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ

 • Γνώσεις και δεξιότητες για τη Βιομηχανία 2030 Εισηγητής: Γιώργος Ξηρογιάννης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
 • Ο ρόλος της Ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας και η αξία εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ για τη χώρα

Εισηγητής: Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

 • Βέλτιστες πρακτικές ΤΠΕ για την ανάπτυξη νέων ταλέντων Εισηγητής: Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager, Huawei
 • Συζήτηση/Τοποθετήσεις

17:00 Λήξη Εργασιών

- 18.30 Συνάντηση εργασίας για τον ρόλο των Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της Ενεργειακής και Δίκαιης Μετάβασης

Η συνάντηση διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Τοποθετήσεις:

 • Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Αλεξάνδρα Σδούκου, Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • Carsten Rasmussen, Head of Unit 3-Cyprus and Greece, DG REGIO at European Commission
 • Πελοπίδας Καλλίρης, Διοικητής ΕΥ-ΔΑΜ,

Παρουσίαση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Εισηγήτρια: Νατάσα Ζαρκοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Οργάνωσης & Υποστήριξης, Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Συζήτηση

21:00 Δείπνο στον ξενώνα «Έναστρον»

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

103η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων του Προεδρείου της Συνόδου και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Limneon Resort & Spa, Καστοριά Κτήριο Gold, Αίθουσα Kyknos B

09:30 - 09:45 Χαιρετισμοί

09:45 - 10:30 Τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής

10:30 - 11:00 Θέματα οργάνωσης Συνόδου

11:00 - 11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30 - 14:00 Συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

14:00 - 14:30 Ομαδική φωτογραφία

14:30 - 15:30 Γεύμα στo εστιατόριο «CHERRY» του ξενοδοχείου Limneon Resort & Spa 15:30 - 16:30 Τοποθετήσεις εκπροσώπων Ομοσπονδιών

16:30 - 17:30 Συμπεράσματα & σύνταξη ανακοίνωσης

17:30 Λήξη Εργασιών Συνόδου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.