Τα 24 Ελληνικά Πανεπιστήμια δημιούργησαν Εθνικό φορέα διεθνοποίησης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα 24 Ελληνικά Πανεπιστήμια δημιούργησαν Εθνικό φορέα διεθνοποίησης

Τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Study in Greece, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δημιουργήθηκε σε εφαρμογή του Ν4957/22 (Άρθρο 293, Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και το καταστατικό της υπογράφηκε στην 102η Σύνοδο Πρυτάνεων, το Μάρτιο του 2023, στην Κέρκυρα. Μέλη της είναι και τα 24 δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και έχει ως έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο Ταύρο.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η διάρκεια του οποίου είναι τέσσερα (4) έτη, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Μιχαλακέλης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αντιπρόεδρος: Μαρία Μιχαλοπούλου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γραμματέας: Πέτρος Καλαντώνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

Ταμίας: Κωνσταντίνος Πετρίδης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη: Ελένη Μήλιου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Ξενοφών Μπήτσικας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Σπύρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μαριάννα Ψύλλα, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η ίδρυση της εταιρείας έρχεται ως φυσική συνέχεια της πολύ επιτυχημένης δράσης Study in Greece, η οποία ξεκίνησε ως εθελοντική δράση το 2014 με πρωτοβουλία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, και μέσα στα χρόνια που πέρασαν, η Ελλάδα κατάκτησε μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Υιοθετώντας διεθνείς καλές πρακτικές και μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις εκπαίδευσης, ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της δράσης και τη συνεργασία με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό, τις ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα και άλλους φορείς, κατόρθωσε να αναδείξει την Ελλάδα ως εκπαιδευτικό προορισμό, για διεθνείς φοιτητές προκειμένου να σπουδάσουν στα, συνεχώς αυξανόμενα σε αριθμό και σε ποιότητα, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Οι στόχοι της Study in Greece στα επόμενα χρόνια αφορούν στην ένταση της προβολής της Ελλάδας και των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό, στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών με διεθνείς φορείς, στην υποστήριξη των διεθνών φοιτητών, στην προσέλκυση χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχτούν δράσεις όπως υποτροφίες για Έλληνες και ξένους φοιτητές, και σε πλήθος άλλων δράσεων προκειμένου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με απώτερο στόχο να εγκαθιδρύσει την Ελλάδα ως εκπαιδευτικό κόμβο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, σαφή πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Study in Greece, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο https://studyingreece.edu.gr/

Χρήστος Μιχαλακέλης
Πρόεδρος Study in Greece

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.