ΑΕΙ: Απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για την κατ εξαίρεση κίνηση και συνέχιση των διαδικασιών προσλήψεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για την κατ' εξαίρεση κίνηση και συνέχιση των διαδικασιών προσλήψεων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)

Ομόφωνη απόφαση της ΕΓ για την κατ' εξαίρεση κίνηση και συνέχιση των διαδικασιών προσλήψεων στα ΑΕΙ

Τελικά, με τη συνεπή και συντεταγμένη δράση όλων των παραγόντων των Πανεπιστημίων, οι προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την άρση των περιορισμών στις διαδικασίες προσλήψεων στα Πανεπιστήμια έγιναν δεκτές και αποφασίσθηκε, από την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η κατ' εξαίρεση κίνηση και συνέχιση των διαδικασιών που αφορούν α) στην επιλογή και διορισμό ή πρόσληψη, κατά περίπτωση, των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των εντεταλμένων διδασκόντων των ΑΕΙ και β) στην κατάρτιση και ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προπαρασκευαστικών διαδικασιών, στο πλαίσιο πάσης φύσεως έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζονται και υλοποιούν οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. Διαδικασίες που είχαν ανασταλεί ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. Ήταν ένα λογικό και δίκαιο αίτημα που εγκαίρως είχε θέσει και η ΠΟΣΔΕΠ (βλ. εδώ) το αίτημα της Εκτελεστικής Γραμματείας από τις 6/4/2023).

Η αναστολή / διακοπή των διαδικασιών επί δύο εβδομάδες και οι δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν θα είχαν αποφευχθεί αν είχε γίνει δεκτό το αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ να νομοθετηθεί η εξαίρεση και να συμπεριληφθεί στη σχετική τροπολογία, ώστε να μην απαιτούνταν η διαδικασία της Επιτροπής του ΣτΕ.

Ο Πρόεδρος, 
Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής

Ο Γραμματέας, 
Γιώργος Λιτσαρδάκης, Καθηγητής

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.