ΣτΕ: Εξαίρεση του προσωπικού των ΑΕΙ από την υποχρεωτική αναστολή προσλήψεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σημαντική ενημέρωση: Εξαίρεση του προσωπικού των ΑΕΙ από την υποχρεωτική αναστολή προσλήψεων

Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με την εξαίρεση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την υποχρεωτική αναστολή προσλήψεων του δημοσίου τομέα λόγω προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Ειδικότερα, η εξαίρεση αφορά στις ακόλουθες διαδικασίες προσλήψεων ή εξέλιξης προσωπικού των Α.Ε.Ι.:

  • εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
  • πρόσληψης εντεταλμένων διδασκόντων
  • πάσης φύσεως διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σε έργα και προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. (π.χ. διαδικασίες έγκρισης απασχόλησης έκτακτου επιστημονικού, ερευνητικού, διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, ανανέωση συμβάσεων, δημοσίευση προκηρύξεων).

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με τις ως άνω διαδικασίες δύνανται να διεξάγονται απρόσκοπτα (εκκινούν ή συνεχίζονται από το στάδιο που ανεστάλησαν) με την επιμέλεια των ανά περίπτωση αρμοδίων οργάνων των Α.Ε.Ι. από σήμερα, 8.5.2023, και εξής.

Η ως άνω απόφαση είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας. Υπενθυμίζεται ότι ως Διοίκηση του Ιδρύματος, συμβάλλαμε καθοριστικά για την ως άνω θετική εξέλιξη, καθώς αναδείξαμε εγκαίρως το ζήτημα προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιστολή μας στις 28-3-23 και παρείχαμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την υποστήριξη και αποδοχή του αιτήματος από το ΣτΕ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.