Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία / Τι λέει για Πανεπιστήμια & Φοιτητές

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία / Τι αναφέρει για Πανεπιστήμια και Φοιτητές

Στο πρόγραμμά του για την παιδεία ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται για μια συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων της ΝΔ και η εφαρμογή ενός κυβερνητικού προγράμματος με στόχο την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού, δημόσιου, δωρεάν και ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μεταξύ άλλων δεσμεύεται για την 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων, την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ, τον διπλασιασμό σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, τον διπλασιασμό του αριθμού καθηγητών και ερευνητών σε βάθος τετραετίας, την αύξηση κατά 15% του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε πανεπιστημιακά τμήματα με αναβάθμιση του απολυτηρίου και καθιέρωση της Γ΄ Γενικού Λυκείου ως τάξης κυρίως προετοιμασίας, κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από τη φετινή χρονιά, την κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου, την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που προέκυψαν από αφυπηρετήσεις στα ΑΕΙ και ΕΚ από το 2018 και προγραμματισμός τετραετίας, με στόχο το διπλασιασμό των καθηγητών/-τριών και ερευνητών/-τριών, διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές, κατάλληλα κτίρια και επαρκή εξοπλισμό με αξιοποίηση και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την αποκατάσταση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, με θεμέλιο την αντιπροσωπευτικότητα και με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην ανάδειξη των οργάνων, την αποσύνδεση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ από την αξιολόγηση, ένα Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης και Μέριμνας, την σύνδεση επαγγελματικών προσόντων με την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών και την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους όλων των πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία, έχει ως εξής:

 • 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ
 • Διπλασιασμός σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων
 • Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των μελών ΔΕΠ με βάση και την νομολογία του ΣτΕ
 • Εξασφάλιση μόνιμων διορισμών, για την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Διπλασιασμό του αριθμού καθηγητών και ερευνητών σε βάθος τετραετίας
 • Αύξηση κατά 15% του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων
 • Επαναφορά του κλίματος δημοκρατίας και συνεργασίας στα σχολεία. Κατάργηση του συστήματος της ατομικής αξιολόγησης (ν.4823/2021) και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων (ν.4692/2020), και επαναφορά του ν.4547/2018 περί αποτίμησης και προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου. Ανανέωση και ενίσχυση των συνεργειών στα ΠΕΚΕΣ
 • Ενίσχυση του Ολοήμερου Σχολείου, του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, σε δομές και προγράμματα σπουδών
 • Προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας κάθε παιδιού, αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
 • Παιδαγωγική και κοινωνική στήριξη των παιδιών με αυξημένες ανάγκες, προαγωγή της αλληλεγγύης και συμπερίληψης
 • Ενίσχυση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • Επανένταξη μαθημάτων κοινωνικών επιστημών και καλλιτεχνικής παιδείας
 • Μείωση ύλης στα γυμνάσια και λύκεια και αλλαγή προγραμμάτων σπουδών
 • Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/-τριών σε 20 ανά τμήμα για το νηπιαγωγείο και την Α ́ τάξη δημοτικών σχολείων από τον Σεπτέμβριο 2023, που θα επεκτείνεται σταδιακά και στις υπόλοιπες τάξεις. Ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους των τμημάτων της Γ ́ τάξης των λυκείων σε 20 μαθητές/-τριες ανά τμήμα, στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής λειτουργίας της Γ ́ τάξης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια
 • Στήριξη προγραμμάτων επιμόρφωσης για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
 • Δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε πανεπιστημιακά τμήματα με αναβάθμιση του απολυτηρίου και καθιέρωση της Γ ́ Γενικού Λυκείου ως τάξης κυρίως προετοιμασίας
 • Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από τη φετινή χρονιά. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Από τον Σεπτέμβριο 2023 εφαρμόζεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, σε όσα πανεπιστημιακά τμήματα το επιτρέπει η προσφορά θέσεων, σύμφωνα με το σύστημα του ν.4610/2019
 • Επανένταξη όλων των θεμάτων της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ
 • Κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου
 • Ενίσχυση των βιβλιοθηκών και αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα
 • Μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Διοίκησης στις Συγκλήτους των πανεπιστημίων και κατάργηση των υφιστάμενων ΣΔ με τη λήξη της θητείας τους
 • Κατάργηση της διαγραφής των φοιτητών/-τριών λόγω του κανόνα ν+2
 • Προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που προέκυψαν από αφυπηρετήσεις στα ΑΕΙ και ΕΚ από το 2018 και προγραμματισμός τετραετίας, με στόχο το διπλασιασμό των
 • καθηγητών/-τριών και ερευνητών/-τριών
 • Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ
 • Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές
 • Κατάλληλα κτίρια και επαρκή εξοπλισμό με αξιοποίηση και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
 • Αποκατάσταση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, με θεμέλιο την αντιπροσωπευτικότητα και με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην ανάδειξη των
 • οργάνων
 • Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της ΕΘΑΑΕ. Αποσύνδεση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ από την αξιολόγηση
 • Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης και Μέριμνας. Δημόσια χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης
 • Σύνδεση επαγγελματικών προσόντων με την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών
 • Απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους όλων των πανεπιστημιακών Τμημάτων. Κατοχύρωση των διακριτών ρόλων και ενίσχυση του διαλόγου Πολιτείας-Εκκλησίας

Έρευνα και Καινοτομία

Το γνωσιακό κεφάλαιο που δημιουργείται από την επιστημονική έρευνα βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας εκπαίδευσης και της βιώσιμης, συμπεριληπτικής και δίκαιης ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επομένως επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, όχι ως πολυτέλεια αλλά ως αναγκαιότητα για τη συνολική πορεία της χώρας. Οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ενίσχυση της Έρευνας και Kαινοτομίας συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Προαγωγή της ελεύθερης και χωρίς θεματικούς περιορισμούς ποιοτικής επιστημονικής έρευνας. Στήριξη της παραγωγής και προώθησης νέας γνώσης στο διεθνές γίγνεσθαι της έρευνας. Διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της ερευνητικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα τους νέους/ες επιστήμονες
 • Επαναφορά της ΓΓ Έρευνας και μεταφορά όλων των υπολοίπων αρμοδιοτήτων Έρευνας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα και την εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών και συμμετοχικών διαδικασιών στην εσωτερική ζωή των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ)
 • Αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης των ΕΚ, κάλυψη της πλήρους μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών
 • Ανασχεδιασμός της χρηματοδότησης της έρευνας από το Ταμείο Ανάκαμψης
 • Έμφαση στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, με υποστήριξη και μακρόχρονη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του ως ανεξάρτητου μηχανισμού στήριξης της ελεύθερης βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, ειδικά των νέων ερευνητών
 • Συστηματική προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων εργασίας ερευνητικού και άλλου προσωπικού, με στόχο το διπλασιασμό των μόνιμων θέσεων ερευνητών στην 4ετία και
 • άμεση υλοποίηση του 1:1 για τους αφυπηρετήσαντες από το 2018
 • Στήριξη των νέων επιστημόνων, ειδικά υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών, και αντιμετώπιση της εργασιακής επισφάλειας στην υλοποίηση
 • ερευνητικών έργων
 • Στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ιδίως των νεοφυών καινοτόμων
 • επιχειρήσεων, με διαφανή κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίηση των πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ», το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
 • Για την αντιμετώπιση του brain drain, δημιουργία θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου για Έρευνας και Ανάπτυξης στο δημόσιο τομέα και επιδότηση θέσεων εργασίας σε τμήματα Ε&Α καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Συνέχιση και διεύρυνση εμβληματικών δράσεων και εθνικών δικτύων για την αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών κρίσεων (ιατρική ακρίβειας, ενέργεια, διατροφή, κβαντικές τεχνολογίες, κλιματική κρίση, πολιτισμός, κοινωνικές ανισότητες, επιπτώσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.