Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά»

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά»

Εκδόθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια».

Οι Δικαιούχοι -Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες. Τα ΑΕΙ σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας ή εφαρμοσμένης, με στόχο την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο και την όλη διαδικασία θα βρείτε στην Πρόσκληση που παρατίθεται πιο κάτω:

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.