Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 20 θέσεων καθηγητών / Οι θέσεις ανά ΑΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 20 θέσεων καθηγητών / Οι θέσεις ανά ΑΕΙ

Έγκριση πίστωσης για  προκηρύξεις εξέλιξης (20)  θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας.

Οι θέσεις και τα ιδρύματα εχουν ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τμήμα  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιστήμης Υλικών με έμφαση σε Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής» 

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Υπολογιστική Ατομική και Ηλεκτρονιακή Δομή των Υλικών»

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα, Πολυμερικά και Μαγνητικά Υλικά»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Ψυχιατρική»

 Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή   με γνωστικό  αντικείμενο  «Μεγάλα Δεδομένα και Πολιτισμός» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Αειφόρες και Υβριδικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης μηχανολογικού CADμε έμφαση στην ευφυή διαχείριση μεταδεδομένων»  Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή   με γνωστικό  αντικείμενο  «Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας»  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Στατιστική και Θεωρία Πιθανοτήτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΔιοικητικοΟικονομικής κατεύθυνσης  με Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης»

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Βελτιστοποίηση Οργανωσιακής Καινοτομίας στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών»

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή   με γνωστικό  αντικείμενο  «Μάρκετινγκ με έμφαση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ»  

Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Γεροντολογική  Νοσηλευτική με έμφαση στην φροντίδα ηλικιωμένων με άνοια και των φροντιστών τους»    

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Τουρκική και Οθωμανική Γλώσσα και Γραμματεία»  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής  

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Μάρκετινγκ»    

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Καινοτομία στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων»  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Ζωγραφική»

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Χαρακτική»

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Ζωγραφική»  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό  αντικείμενο  «Πολιτική Γεωγραφία»

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

 - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο  «Στέγαση Ζώων» 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.