Η ΠΕΠΤΕΓ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Γεωπονικών Σχολών / "Όχι στις ρυθμίσεις αλά καρτ"

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ΠΕΠΤΕΓ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Γεωπονικών Σχολών

Όχι στις ρυθμίσεις αλά καρτ...

Επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα περί τροπολογίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων Γεωπονικών Τμημάτων Γαβρόγλου που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως εκκρεμεί η ρύθμιση εκκρεμοτήτων που αφορούν σε επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπονικών σχολών των πρώην Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακών Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης.

Μετά την κατάργηση των ΤΕΙ από τον κ. Γαβρόγλου και τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν μια σειρά από εκκρεμότητες έως και σήμερα που εμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε Πτυχιούχους Γεωπόνους- Γεωτεχνικούς Τ.Ε. μέλη μας και οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα μια Κ.Υ.Α. ώστε:

  • Να ισχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Προεδρικού Διατάγματος 109/1989 και για τους αποφοίτους του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Άρτα) και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ του πρώην ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δράμα) και συγκεκριμένα αυτά που ισχύουν για το ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ.
  • Να ισχύουν για τους αποφοίτους της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Παραρτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας, τα επαγγελματικά δικαιώματα του Προεδρικού Διατάγματος 109/1989 που ισχύουν για το ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των Τ.Ε.Ι. .

Σημειώνουμε πως το συγκεκριμένο Γεωπονικό Τμήμα 4ετους διάρκειας ιδρύθηκε επί υπουργίας Γαβρόγλου και θα έχει το επόμενο διάστημα της πρώτους αποφοίτους χωρίς να έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ οι απόφοιτοι του δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

  • Να διευκρινιστεί στην προτεινόμενη Κ.Υ.Α. πως οι απόφοιτοι των Γεωπονικών Σχολών και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. μετά το ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ και την δημιουργία των Γενικών Τμημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ανάλογα των ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ που παρακολούθησαν θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και πάντα βάση του π.δ. 109/1989 και των όποιων άλλων σχετικών π.δ. που ίσχυαν πριν την έναρξη του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ και τα οπόια ειναι σε ισχύ και θα εγγράφονται στην Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.(Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών).
  • Να αποτυπωθεί στην Κ.Υ.Α. πως η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.), είναι ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων 3ετών και 4ετών Γεωπονικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι.) μη εγγεγραμμένων στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και εκδίδει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αφορούν την Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωπόνου – Γεωτεχνικού της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και βεβαιώσεις για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
  • Να αποτυπωθεί στην Κ.Υ.Α. ότι ο επίσημος επαγγελματικός και επιστημονικός τίτλος των Πτυχιούχων 3ετών και 4ετών Γεωπονικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι.) μη εγγεγραμμένων στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ή ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ Τ.Ε. συνοδευόμενος από το ΤΜΗΜΑ ή την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ που έχει αποφοιτήσει ο κάθε Πτυχιούχος (π.χ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ Τ.Ε. – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • Δεν διαφωνεί κανείς ότι θα πρέπει να εκδοθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των νέων Γεωπονικών Τμημάτων και αυτών που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως εκκρεμεί η ρύθμιση εκκρεμοτήτων που αφορούν σε επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπονικών σχολών των πρώην Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακών Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης.

Τέλος, σημειώνουμε πως εκκρεμεί η απάντηση του ΓΕΩΤΕΕ στην επίσημη πρόταση που έχει κατατεθεί για την ένταξη των Πτυχιούχων Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. στο επιμελητήριο σε Ενιαίο Μητρώο, με Δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι, και με την Ισότιμη Συμμετοχή τους στα διάφορα όργανα και επιτροπές του, η οποία κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2020...

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.