55,5 εκ. ευρώ στα Πανεπιστήμια για τη σίτιση των φοιτητών / Η κατανομή ανά ΑΕΙ

55,5 εκ. ευρώ στα Πανεπιστήμια για τη σίτιση των φοιτητών / Η κατανομή ανά ΑΕΙ

Επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών ύψους 55.506.049,08 € (πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων σαράντα εννιά ευρώ και οκτώ λεπτά) σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310803009 «Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας» του Ε.Φ. 1019-208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης», οικονομικού έτους 2023 ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.


Το κονδύλι κατανέμεται στα Ιδρύματα ως εξής:


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr