55,5 εκ. ευρώ στα Πανεπιστήμια για τη σίτιση των φοιτητών / Η κατανομή ανά ΑΕΙ

55,5 εκ. ευρώ στα Πανεπιστήμια για τη σίτιση των φοιτητών / Η κατανομή ανά ΑΕΙ

Επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών ύψους 55.506.049,08 € (πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων σαράντα εννιά ευρώ και οκτώ λεπτά) σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310803009 «Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας» του Ε.Φ. 1019-208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης», οικονομικού έτους 2023 ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Το κονδύλι κατανέμεται στα Ιδρύματα ως εξής:


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr