ΑΕΙ: Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Μαθηματικών για την απόσπαση της Παιδαγωγικής Επάρκειας από τα πτυχία

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Μαθηματικών για την απόσπαση της Παιδαγωγικής Επάρκειας από τα πτυχία

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Μαθηματικών υποστηρίζουν ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στο υφιστάμενο και πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα του εκάστοτε Τμήματος πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως επαρκή για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Την κατάργηση του άρθρου 99 του Ν. 4957/2022 για την απόσπαση της Παιδαγωγικής Επάρκειας από τα πτυχία, ζητούν με ψήφισμά τους οι Πρόεδροι των Τμημάτων Μαθηματικών των ΑΕΙ της χώρας σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Οι πανεπιστημιακοί τονίζουν ότι  τα εγχώρια Τμήματα Μαθηματικών είχαν διαμορφώσει με βάση την κείμενη νομοθεσία τα Προγράμματα Σπουδών τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους — θεωρώντας ότι η παιδαγωγική και διδακτική παιδεία αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για τους/τις πτυχιούχους των Τμημάτων Μαθηματικών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προβλέψεις όμως του άρθ. 99 του Ν. 4957/2022 ανατρέπουν ριζικά τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών και οδηγούν αναπόφευκτα στην κατάργηση ή στην άμεση αναθεώρησή τους, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση τις πρόσφατες πιστοποιήσεις από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων

Το Ψήφισμα

Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, είμαστε βαθύτατα προβληματισμένοι από πολλές πτυχές του νέου νόμου 4957/2022 για τα πανεπιστήμια, οι οποίες είναι τουλάχιστον δυσλειτουργικές. Προς το παρόν, έχοντας χρέος απέναντι στους/στις συναδέλφους/συναδέλφισσες καθηγητές/τριες και στο φοιτητικό δυναμικό των τμημάτων μας, χαιρετίζουμε τις αποφάσεις των Κοσμητόρων Σχολών Θετικών Επιστημών, των Προέδρων Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, όπως και των Συνελεύσεων του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εκφράζουμε ομόφωνα τη θέση μας για την κατάργηση του άρθρου 99, το οποίο σχετίζεται με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ).

Συγκεκριμένα: Τα εγχώρια Τμήματα Μαθηματικών είχαν διαμορφώσει με βάση την κείμενη νομοθεσία τα Προγράμματα Σπουδών τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους — θεωρώντας ότι η παιδαγωγική και διδακτική παιδεία αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για τους/τις πτυχιούχους των Τμημάτων Μαθηματικών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προβλέψεις όμως του άρθ. 99 του Ν. 4957/2022 ανατρέπουν ριζικά τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών και οδηγούν αναπόφευκτα στην κατάργηση ή στην άμεση αναθεώρησή τους, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση τις πρόσφατες πιστοποιήσεις από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Ειδικότερα: Με τη νέα ρύθμιση ορίζονται ασφυκτικά χρονικά όρια στην εφαρμογή της (έναρξη 01.09.2023), κάτι που καθιστά την εφαρμογή της αντικειμενικά ανέφικτη. Για το πλαίσιο της εφαρμογής: Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS και δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η παρακολούθηση μαθημάτων ενός «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ» προυποθέτει επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τριών ακαδημαϊκών ετών (180 ECTS).

Ο αριθμός των μαθημάτων με 60 πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του πιστοποιητικού μπορεί να οδηγήσει αντικειμενικά σε παράταση των σπουδών κατά, τουλάχιστον, ένα ακαδημαϊκό έτος. Αυτή η παράταση καταστρατηγεί τη θεσπισμένη διάρκεια σπουδών που οι φοιτητές/τριες θεώρησαν δεδομένη όταν δήλωναν τα Τμήματα της προτίμησής τους, και ταυτόχρονα επιβαρύνει οικονομικά τους/τις φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους. Σε περίπτωση που οι σπουδές δεν παραταθούν και τα μαθήματα των 60 πιστωτικών μονάδων παρέχονται στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών, αυτό θα οδηγήσει αντικειμενικά στην υποβάθμιση των μαθημάτων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των Τμημάτων.

Δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος που τα Τμήματα Παιδαγωγικών σε κάθε Πανεπιστήμιο θα έχουν ουσιαστικά την επίβλεψη και τον καθορισμό των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ σε όλες τις λεγόμενες Καθηγητικές Σχολές, όπως, πχ., Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολογικού, Φιλολογίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Γερμανικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών, Οικιακής Οικονομίας, Θεολογίας κα.

Σε μια ολοένα υποβαθμιζόμενη Μαθηματική Παιδεία στον τόπο μας, θα ήταν απεναντίας αναμενόμενο από το Υπουργείο Παιδείας να ορίσει τα Τμήματα Μαθηματικών υπεύθυνα για τη θεμελίωση και διδασκαλία των μαθημάτων που σχετίζονται με τα Μαθηματικά σε Τμήματα των Επιστημών Αγωγής, δυστυχώς όμως μια τέτοια ρύθμιση ουδέποτε έχει τεθεί προς συζήτηση.

Τονίζουμε ότι το άρθρο 99 απουσίαζε πλήρως από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στα μέσα Μαΐου προς διαβούλευση και προστέθηκε μόλις μια μέρα πριν την ψήφιση του νόμου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αν είχε τεθεί στη διαβούλευση, τα σημαντικά προβλήματα που έχει θα είχαν αναδειχθεί και θα είχε αποσυρθεί.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές οι Πρόεδροι των κάτωθι Τμημάτων Μαθηματικών υποστηρίζουν ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στο υφιστάμενο και πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα του εκάστοτε Τμήματος πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως επαρκή για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και ζητούν άμεσα την κατάργηση του άρθρου 99 του Ν. 4957/2022. 

Μιχαήλ Ανούσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεόδουλος Γαρεφαλάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Νικόλαος Καραχάλιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Αντώνιος Μπίσμπας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σωτήριος Νοτάρης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Χάρης Παπαδόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αντώνιος Συμβώνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Παύλος Τζερμιάς, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποχώρηση ΥΠΑΙΘ για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μετά τις αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.