Γιατί να σπουδάσεις Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα ΛΟΧ του Πανεπιστημίου Κύπρου;

1. Πτυχίο με διεθνή αναγνώριση και κύρος

2. Πολύ ψηλό ποσοστό άμεσης εργοδότησης αποφοίτων


3. Πληρωμένη πρακτική άσκηση (internship) ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών

4. Αποδοχή αποφοίτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων διεθνούς εμβέλειας

5. Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και βραβεία αποφοίτων σε επαγγελματικές εξετάσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

  • επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW (31 παγκόσμια βραβεία) και ACCA (ψηλότερο ποσοστό επιτυχία παγκοσμίως)
  • επαγγελματικές εξετάσεις CFA (Chartered Financial Analyst)
  • επαγγελματικές εξετάσεις για Advanced Diploma in Banking and Finance

6. Απαλλαγές από υποχρεώσεις επαγγελματικών τίτλων

  • Chartered Accountant (ACA qualification): 12 απαλλαγές από τα 15 μαθήματα.
  • Certified Accountant (ACCA qualification): 9 απαλλαγές από τα 13 μαθήματα.
  • London Institute of Banking and Finance (και Cyprus Institute of Financial Services): Όλες τις απαλλαγές εκτός από μια.

7. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+

8. Προηγούμενη γνώση στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική δεν είναι απαραίτητη

9. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων επιχειρηματικών εξελίξεων, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών, που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Το Τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση στους επί μέρους κλάδους της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των τακτικών και στρατηγικών στόχων ενός οργανισμού. Βασίζεται επίσης, στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων που προσφέρονται σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Για καθεμιά από τις ειδικότητες αυτές, το Τμήμα προσφέρει ξεχωριστά πτυχία. Απόδειξη της άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος είναι το ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό άμεσης εργοδότησης τους, με την αποπεράτωση των σπουδών τους. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους με την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων στη Χρηματοοικονομική (Chartered Financial Analyst αλλα και Advanced Diploma in Banking and Finance) και στη Λογιστική, για τους οποίους το Τμήμα τους προετοιμάζει κατάλληλα.  Επίσης για τους διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς τίτλους στη Λογιστική, όπως τους τίτλους του Chartered (ACA) ή Certified Accountant (ACCA), το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από συγκεκριμένα δοκίμια. Για τον τίτλο του ΑCA οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να απαλλαγούν από δώδεκα δοκίμια από τα συνολικά δεκαπέντε. Απόφοιτοι του Τμήματος  έχουν κερδίσει πέραν των 30 παγκόσμιων βραβείων στα υπολειπόμενα δοκίμια του ACA, τα οποία περιλαμβάνουν και αριθμό πρώτων παγκόσμιων βραβείων. Ο Πρόεδρος του ACA εξήρε την υπεροχή της εκπαίδευσης στην Κύπρο και εις αναγνώριση των εντυπωσιακών αυτών αποτελεσμάτων παρευρέθηκε στην απονομή των βραβείων της Σχολής το 2017 και παρέδωσε τα βραβεία του οργανισμού του στους αποφοίτους του Τμήματος ΛΟΧ.

Για τον τίτλο του ACCA το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα απόκτησης εννέα απαλλαγών από σύνολο δεκατριών δοκιμίων. Για ένα μικρό αριθμό φοιτητών που θα επιλεγούν, το Τμήμα σε συνεργασία με το ACCA και έναν από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους στον κόσμο θα προσφέρει, από το νέο ακαδημαϊκό έτος, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των δοκιμίων για τον τίτλο του ACCA πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Το Τμήμα είναι ιδιαίτερα ευτυχές που έχει συμπεριληφθεί στον μικρό αριθμό πανεπιστημίων που το ACCA έχει προσεκτικά επιλέξει για την προσφορά αυτού του σχεδίου. Όπως ο ίδιος ο οργανισμός αναγνώρισε, οι απόφοιτοι του Τμήματος επιδεικνύουν το ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του ACCA παγκοσμίως.

Εδώ και μερικά χρόνια το Τμήμα έχει στο πρόγραμμα σπουδών του και τη δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης το Εαρινό Εξάμηνο του τρίτου έτους των σπουδών τους. Πέραν του 70% των φοιτητών του Τμήματος αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία και τοποθετούνται στους μεγαλύτερους ελεγκτικούς, τραπεζικούς, ασφαλιστικούς και συμβουλευτικούς οίκους της χώρας, κάτι που τους δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους κερδίζοντας ταυτόχρονα πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία που τους βοηθά να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διευρύνουν το δίκτυο των επαγγελματικών επαφών τους και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Όλοι οι οργανισμοί δίνουν την δυνατότητα στους φοιτητές να επιστρέψουν στην εταιρεία το Εαρινό Eξάμηνο του τέταρτου έτους των σπουδών τους και, παρόλο που αυτή η επιλογή μετακυλά την αποφοίτηση τους κατά ένα εξάμηνο, οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πτυχίο τους με εμπειρία που προσμετρά στις απαιτήσεις για απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων κάτι που τους προσφέρει μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασκούμενων φοιτητών, το τέλος του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης συνοδεύεται επίσης και με την υπογραφή συμβολαίου εργοδότησης.

Επίσης, ένας αριθμός αποφοίτων  του Τμήματος επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Πολλοί απόφοιτοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, αφού το πτυχίο του Τμήματος τυγχάνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας. Σε αυτό συντείνει η ερευνητική κουλτούρα των ακαδημαϊκών του Τμήματος η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την δημοσίευση ερευνητικών εργασιών στα πιο αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική. 

Το Τμήμα προσφέρει, επίσης, μεταπτυχιακά προγράμματα (M.Sc., Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Για το πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρονται ξεχωριστά ακροατήρια, μερικής ή πλήρους φοίτησης, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος εργοδοτούνται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Πέραν των πιο πάνω, το Τμήμα αλλά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικότερα, στηρίζουν του φοιτητές εξ Ελλάδος παρέχοντας τους υποτροφίες αλλά και αρκετές διευκολύνσεις μεταξύ των οποίων:

  • Μια υποτροφία ύψους €3500 στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, βάσει επίδοσης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  • Οικονομική στήριξη είτε με τη μορφή μερικών υποτροφιών, είτε με μερική απασχόληση σε φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια
  • Ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7,00
  • Δυνατότητα διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου με χαμηλό κόστος

Πληροφορίες για Ελλαδίτες: https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ucy.ac.cy/afn/

Στοιχεία Επικοινωνίας: +357 22 893605 / +357 22 893641 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr