ΑΕΙ: Οι πτυχιούχοι Ιατρικής θα εκπονούν διδακτορική διατριβή και χωρίς μεταπτυχιακό / ΡΥΘΜΙΣΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Οι πτυχιούχοι Ιατρικής θα μπορούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή και χωρίς μεταπτυχιακό

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Οι Πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών θα μπορούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή αμέσως μετά την αποφοίτησή τους ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι μεταπτυχιακό δίπλωμα. Αυτό προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Στο νομοσχέδιο για την ενδοσχολική βία που μπήκε στα τέλη της εβδομάδας που πέρασε σε δημόσια διαβούλευση υπάρχει ρύθμιση με την οποία αποκαθίσταται η στρέβλωση του νόμου-πλαίσιο για τα ΑΕΙ που αφορά στον αποκλεισμό από τη δυνατότητα διδακτορικού των αποφοίτων των ιατρικών σχολών που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παρότι οι σπουδές τους διαρκούν έξι έτη και το πτυχίο τους αντιστοιχεί σε 360 πιστωτικές μονάδες.

Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι μεταξύ άλλων δικαίωμα υποβολής αίτησης για πρόγραμμα  διδακτορικών σπουδών έχει απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΑΕΙ κατ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες 300 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων.  

Συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθμιση, οι πτυχιούχοι Ιατρικής μπορούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή αμέσως μετά την αποφοίτησή τους ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Όπως λέει η ρύθμιση, «δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΑΕΙ κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)».

Η ρύθμιση ικανοποιεί αίτημα των ιατρικών σχολών, καθώς το πρόγραμμα σπουδών τους διαρκεί 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα και το πτυχίο αντιστοιχεί σε 360 πιστωτικές μονάδες.

Αλλαγές στις διδακτορικές σπουδές φέρνει νέο σχέδιο νόμου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.