Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας: Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, ορίζει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο:

1. Την επεξεργασία, τεκμηρίωση και κατάθεση προτάσεων για εξειδικευμένα θέματα με έμφαση σε ζητήματα νομοθεσίας, καθώς και 


2. Δράσεων που άπτονται της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ομάδα εργασίας, η οποία είναι μη αμειβόμενη, αποτελείται από τους εξής:

α. Ιωάννη Σουφαλιδάκη, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

β. Άννα Γιατράκου , Πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχο MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

γ. Μάρθα Μποτζακάκη, Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

δ. Ελευθερία Γεωργίου, Πτυχιούχο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατόχου των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών «Contemporary Literature and Culture», Birkbeck College, University of London και «Language Education for refugees and migrants» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η θητεία των μελών της ομάδας εργασίας λήγει με την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr