ΕΛΙΔΕΚ: Συνάντηση εργασίας ΕΣ και Πρυτανικών αρχών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΙΔΕΚ: Συνάντηση Εργασίας ΕΣ και Πρυτανικών Αρχών

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και των Πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων της χώρας.

Την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023, σε συνέχεια της προσκλήσεως της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου, οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις Έρευνας είχαν μια συνάντηση εργασίας με τα Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου παρουσίασε εν συντομία την πορεία και τα επιτεύγματα του Ιδρύματος από την ίδρυσή του. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.  

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκει τη στενή σχέση με τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων της χώρας και εκφράζει την ικανοποίησή του από την συζήτηση που ακολούθησε. Οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για το Ίδρυμα και τις Δράσεις του, συμβάλλοντας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για το μέλλον της έρευνας στη χώρα.

Στόχος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η στήριξη της βασικής έρευνας που γεννάται μέσα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και η συνεργασία και η διαβούλευση με τις Διοικήσεις τους αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια ανάπτυξης της, καθώς και της ανάσχεσης της εκροής επιστημόνων.

Τέτοιες συναντήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την χάραξη στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Σχετικά με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας δημιουργήθηκε (Ν. 4429/2016) από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων και Ελληνίδων Επιστημόνων. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των ερευνητικών υποδομών και των τεχνολογικών εφαρμογών τους, που προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.