Πανεπιστημιακοί για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου

Πανεπιστημιακοί για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ είχε, από τον Μάϊο του 2022, ενημερώσει αναφορικά με το ζήτημα της προσφυγής για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου.

Πολλοί συνάδελφοι, μετά κι από σχετικές αποφάσεις και παροτρύνσεις, τόσο δικές μας όσο και της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ και των Συλλόγων, είχαν ασκήσει αγωγή πριν από την έκδοση της απόφασης με αριθμό 1911/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που έκρινε ότι οι διατάξεις του ν. 4472/2017 για το μισθολόγιο των Kαθηγητών Πανεπιστημίου είναι αντισυνταγματικές. Mε την ολοκλήρωση της καθαρογραφής της εν λόγω απόφασης, οι αγωγές αυτές, που στρέφονται κατά των Πανεπιστημίων και του Ελληνικού Δημοσίου, είναι πλέον ώριμες να εκδικασθούν.


Με αφορμή την πραγματοποίηση των πρώτων σχετικών εκδικάσεων (π.χ., Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 24/01/2023), αλλά και την παρατηρούμενη καθυστέρηση στην προώθηση της αρμόζουσας νομοθετικής ρύθμισης

• Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αναμορφώσει το ισχύον αντισυνταγματικό μισθολόγιο των Καθηγητών Πανεπιστημίου σύμφωνα με την αρ. 1911/2022 απόφαση του ΣτΕ και να πράξει το αυτονόητο χορηγώντας τα αναλογούντα αναδρομικά από το 2017 σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, είτε προσέφυγαν στη δικαιοσύνη είτε όχι, απαλλάσσοντας και τα δικαστήρια από τον φόρτο της εκδίκασης περιττών προσφυγών.

• Καλούμε τα Πανεπιστήμια που θα κληθούν να καταβάλουν τα τελικώς καταλογισθέντα ποσά να μην κωλυσιεργούν και να μη ζητούν, μέσω των νομικών εκπροσώπων τους, αναβολή στην εκδίκαση των προσφυγών που de facto πρόκειται να έχουν θετική έκβαση για τα ενάγοντα μέλη ΔΕΠ. Αντιθέτως, οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων πρέπει να ζητήσουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων τους να προχωρήσουν στον έγκαιρο και ακριβή υπολογισμό των αναλογούντων αναδρομικών ποσών.

• Προτρέπουμε την ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ και τους Συλλόγους να αναθέσουν σε νομικούς την επεξεργασία ενδικοφανών προσφυγών, και μετέπειτα προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, για να επιστραφεί εντόκως και η καταβληθείσα εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2020 και 2021, η οποία είχε καταργηθεί στον ιδιωτικό τομέα γι’ αυτά τα έτη, στη βάση α) της παραβίασης της ισότητας στα δημόσια βάρη και της απαγόρευσης των διακρίσεων, β) της παραβίασης της αρχής αναλογικότητας με τη διατήρηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους δημοσίους υπαλλήλους και γ) της αυθαίρετης εξομοίωσης των μελών ΔΕΠ – δημοσίων λειτουργών με τους δημοσίους υπαλλήλους (αντίστοιχες προσφυγές έχουν κατατεθεί από τους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας).

Για τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
Η Εκτελεστική Γραμματεία

 • Γιάννης Σεϊμένης, Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 • Κώστας Καραμάνης, Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 • Στέφανος Τριαρίδης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δικτύου της ΠΟΣΔΕΠ
 • Μαρία Γαζούλη, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 • Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 • Δημήτρης Δρόσος, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 • Στάθης Ευσταθόπουλος, τ. Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 • Μιχάλης Κατωτομιχελάκης, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, τ. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δικτύου της ΠΟΣΔΕΠ
 • Γιάννης Μάγρας, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 • Γεώργιος Πανταζής, Μέλος ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
 • Γιάννης Νηματούδης, τ. Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ
 • Μανώλης Ρογδάκης, τ. Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr