Τέλος στην υποχρεωτική ανάρτηση των παραδόσεων και σημειώσεων των μαθημάτων από τους καθηγητές!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τέλος στην υποχρεωτική ανάρτηση των παραδόσεων και σημειώσεων των μαθημάτων από τους καθηγητές

Μαθήματα Πανεπιστήμια: Το διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων υποχρεούται να αναρτά στο διαδίκτυο τις παραδόσεις – σημειώσεις κάθε μαθήματος; Τι ισχύει μετά τις τελευταίες αλλαγές.

Αυτό όριζε μέχρι το περασμένο καλοκαίρι η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), πριν καταργηθεί, όπου ανέφερε«Οι παραδόσεις σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο»Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με το Νόμο 4957/2022 στις 21.07.2022.

Σύμφωνα με το σημείο α του άρθρου 485 του πρόσφατου νομοσχεδίου 4957/2022 με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Τα άρθρα 1 έως 60 και τα άρθρα 76 έως 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), με εξαίρεση τις περ. γ) έως ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 23 που διατηρούνται σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών παρελθόντων ετών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Θλίψη για τον θάνατο 19χρονης φοιτήτριας! Συγκινεί ο καθηγητής της

Η αλλαγή του ν. 4957/2022 που καταργεί την προηγούμενη διάταξη του ν. 4009/2011:

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) που ίσχυε έως 21.07.2022:

Το 2020 το Υπουργείο Παιδείας είχε στείλει σχετική εγκύκλιο (μετά από πολλαπλά παράπονα φοιτητών) προς όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας υπενθυμίζοντας στους Πανεπιστημιακούς, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), --όπου όπως αναφέρθηκε πιο πάνω καταργήθηκε στις 21.07.2022--, το διδακτικό προσωπικό υποχρεούταν να αναρτά στο διαδίκτυο τις παραδόσεις – σημειώσεις κάθε μαθήματος.

Πλατφόρμα προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία

Το Άρθρο 68 του νέου νόμου 4957/2022 με τίτλο: «Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» ορίζει:

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τηρούν ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά την είσοδο στην πλατφόρμα, τα δικαιώματα πρόσβασής τους σε αυτήν και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων και των φοιτητών.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 δύναται να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται από τον ν. 2121/1993 (Α’ 25), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Φοιτητής πιάστηκε εν ώρα εξεταστικής με «ψείρα» στο αυτί / Διαγράφηκε δια παντός

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.