Αυξάνονται οι ξένοι φοιτητές στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αυξάνονται οι ξένοι φοιτητές στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας

Ο αριθμός των ξένων φοιτητών που έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία αυξάνεται.

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι αλλοδαποί φοιτητές ανήλθαν σε 16.525, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 8,2% του συνόλου των φοιτητών στη χώρα. Το 2013 το ποσοστό τους ήταν δύο φορές μικρότερο (4,1%), σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικό Χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, ο οποίος επικαιροποιήθηκε σήμερα με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Βουλγαρία ηγείται σε ποσοστό ξένων φοιτητών Ιατρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών στη Βουλγαρία ανέρχεται σε 200.781. Αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το μισό (48%) της συνολικής δυναμικότητας που ορίζεται από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Διαπίστευσης (NEAA) για όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, τα οποία διαθέτουν θέσεις για 415.472 φοιτητές. Πέρυσι, οι ενεργά εγγεγραμμένοι φοιτητές κατέλαβαν το 53% της δυναμικότητας που καθορίστηκε από τη ΝΑΕΑ.

Το μέσο εισόδημα των πτυχιούχων πανεπιστημίου στη Βουλγαρία έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2013 ήταν 868 λέβα μηνιαίως, σε σχέση με 1.646 λέβα φέτος. Μόνο το 2,5% των πτυχιούχων πανεπιστημίου της χώρας τα τελευταία πέντε χρόνια είναι επί του παρόντος άνεργο, συγκριτικά με το 4,15% το 2013.

Σημαντικές διαφορές αναφέρονται επίσης μεταξύ των πτυχιούχων πανεπιστημίου που βρήκαν δουλειά στο επαγγελματικό τους πεδίο. Για παράδειγμα, το 95% των πτυχιούχων ιατρικής εργάζονται στον τομέα των σπουδών τους, ενώ μόλις το 21% των πτυχιούχων τουριστικών σχολών βρίσκονται σε θέσεις σχετικές με τις σπουδές τους.

Ο επικαιροποιημένος Εθνικός Χάρτης αναφέρει επίσης και άλλες ανισομέρειες στη δομή της ανώτερης εκπαίδευσης. Η τάση αύξησης του αριθμού των γυναικών που προχωρούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζεται. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε σχεδόν 114.000 (57%), ενώ οι άνδρες είναι περίπου 86.000. Σε ορισμένους επαγγελματικούς τομείς, οι φοιτητές είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γυναίκες -- ειδικά στην Εκπαίδευση (96%) και στη Θεωρία και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (89%). Οι άνδρες ξεπερνούν το 80% στη Μεταλλουργία, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική και τον Αυτοματισμό, τις Σπουδές στην Ενέργεια και τη Μηχανολογία.

Υπάρχουν επίσης ανισομέρειες ως προς τις περιοχές που επιλέγονται για να λειτουργούν εκεί ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (28) βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιφέρεια η οποία περιλαμβάνει τη Σόφια. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η βορειοδυτική περιφέρεια, όπου εδρεύουν μόνο δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα τρία λειτουργούν μέσω θυγατρικών τοπικών παραρτημάτων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.