Πρόεδροι Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας: Ενάντια στις αλλαγές για την χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους φοιτητές

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας διαφωνούν με τις διατάξεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Η συνάντηση των Προέδρων-Αντιπροέδρων των παρακάτω Δώδεκα (12) Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 2-12-2022, διατυπώνει τη διαφωνία της για τις πρόσφατες ρυθμίσεις στο άρθρο 99 του Νόμου 4957/2022 που σχετίζονται με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Η συνάντηση των Προέδρων-Αντιπροέδρων διαπιστώνει ότι:

Τα εν λόγω Τμήματα είχαν διαμορφώσει με βάση την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους. Οι προβλέψεις του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022 ανατρέπουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν την άμεση αναθεώρησή του, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Παράλληλα ορίζονται ασφυκτικά χρονικά όρια εφαρμογής των νέων διατάξεων, ενώ αποκλείονται τα Τμήματα από την επιστημονική επιμέλεια και την οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Οι προϋποθέσεις αποδοχής και τα χρονικά πλαίσια του προγράμματος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οδηγούν αντικειμενικά σε παράταση των σπουδών κατά, τουλάχιστον, ένα ακαδημαϊκό έτος επιβαρύνοντας οικονομικά τους/τις φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, ενώ η παράταση αυτή καταστρατηγεί τη θεσπισμένη διάρκεια σπουδών που οι φοιτητές θεώρησαν δεδομένη όταν δήλωναν τις Σχολές της προτίμησής τους.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προτείνουμε την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022 και την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για το θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τα θέματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, επισημαίνοντας ότι αυτή, στη μορφή που θα συμφωνηθεί, πρέπει να περιλαμβάνεται και να περατώνεται στο υφιστάμενο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

 1. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)-Ε.Κ.Π.Α.
 2. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-Α.Π.Θ.
 3. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 4. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 5. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)-Δ.Π.Θ.
 6. ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)-ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 7. ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 8. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 9. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 11. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)- ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Δείτε ΕΔΩ τι ορίζει το άρθρο 99.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.