Κοσμήτορες ΣΘΕ: Προβληματισμοί για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Κοσμήτορες ΣΘΕ: Προβληματισμοί για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Προβληματισμοί της συνόδου των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας, ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ).

Μετά από κοινό αίτημα των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της χώρας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Οδυσσέα Ζώρα, σχετικά με το θέμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του νόμου 4957/21.07.2022). Στη συνάντηση ήταν παρόντες οι Κοσμήτορες:


Εμμανουήλ Ιωάννης,
Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Κουρκουλής Σταύρος,
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

Ξανθόπουλος Στυλιανός,
Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αιγαίου

Παπαθεοδώρου Γεώργιος,
Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Πατρών

Στρατάκης Εμμανουήλ,
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Παν. Κρήτης

Χαραλάμπους Χαρά,
Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ

και ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου κ. Ιωάννης Σουφαλιδάκης.

Η επιτροπή των Κοσμητόρων παρουσίασε τις θέσεις και τους προβληματισμούς της συνόδου των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας, ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ).

Σχετικό άρθρο: Φοιτητές αντιμέτωποι με δύο επιπλέον εξάμηνα

Συγκεκριμένα, ενώ αναγνωρίστηκε ότι η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για τους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η σύνοδος των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας θεωρεί ότι:

α) Οι μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για όσους ήδη φοιτούν και δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ θα έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που είναι ενταγμένα στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, όπως άλλωστε δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους τωρινούς πρωτοετείς φοιτητές που επέλεξαν τα Τμήματα και τις Σχολές τους με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου νομικού πλαισίου (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957). 

β) Θα πρέπει να υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση των Σχολών Θετικών Επιστημών (τουλάχιστον) στα όργανα διοίκησης και στην επιτροπή του νέου προγράμματος, καθώς το περιεχόμενο και η διδακτική αντικειμένων των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητα αντικείμενο που θεραπεύουν οι Παιδαγωγικές Σχολές, και οι «καθηγητικές Σχολές» θα πρέπει να έχουν λόγο.

γ) Πρέπει να προβλεφθεί και να ενθαρρυνθεί η αναγνώριση ειδικών μαθημάτων που αφορούν στη διδακτική του αντικειμένου των Θετικών Επιστημών, τα οποία ήδη προσφέρονται από τα οικεία προγράμματα σπουδών, μετά από αξιολόγηση της διεπιστημονικής επιτροπής του προγράμματος, έτσι ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.

δ) Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε όσους φοιτητές έχουν συμπληρώσει 120 ects, καθώς διαφορετικά δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους τεταρτοετείς φοιτητές.

ε) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο αναμενόμενο πρότυπο πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ οι ιδιαιτερότητες για την πρακτική άσκηση μαθημάτων με λίγες ώρες διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως είναι, για παράδειγμα, η Χημεία και η Γεωλογία.

στ) Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τον μεγάλο αριθμό φοιτητών που αναμένεται να ζητήσουν την εγγραφή και παρακολούθηση του νέου προγράμματος.

Ακολούθησε γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Ζώρας ανέφερε ότι τα θέματα που συζητήθηκαν θα τεθούν υπόψη των θεσμικών οργάνων, ενόψει της έκδοσης των αποφάσεων ή/και των εγκυκλίων που αναμένονται.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr