Τέσσερα ΤΕΦΑΑ στη λίστα των κορυφαίων Αθλητικών Σχολών παγκοσμίως / Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ελληνικά Πανεπιστήμια: Τέσσερα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα 300 κορυφαία παγκοσμίως

Πρόκειται για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δημοσιεύτηκε για πέμπτη φορά από τον πίνακα της Σανγκάης (ARWU), η ειδική κατάταξη με τις κορυφαίες αθλητικές σχολές και τα Τμήματα αθλητικών σπουδών Πανεπιστημίων παγκοσμίως (ShanghaiRanking's Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).

Και η κατάταξη του 2022 επιβεβαίωσε το σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο τεσσάρων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελληνικών Πανεπιστημίων και τα κατέταξε μεταξύ των 300 κορυφαίων Τμημάτων αυτού του Τομέα παγκοσμίως. Πρόκειται για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που κατετάγη στις 101-150 και στην 1η θέση στην Ελλάδα, το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο επίσης βρίσκεται στις θέσεις 151-200 παγκοσμίως και στη 2η θέση στην Ελλάδα, τη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η οποία μαζί με Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, βρίσκονται στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως και στην 3η θέση στην Ελλάδα. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η θέση και η επίδοση των τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων στην εν λόγω εξειδικευμένη κατάταξη.

Πίνακας 1: Η θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην κατάταξη ShanghaiRanking's Global Ranking of Sport Science Schools and Departments

Πανεπιστήμια

Παγκόσμια Θέση

Θέση στην Ελλάδα

Δείκτης

PUB

Δείκτης

CIT

Δείκτης

CPP

Δείκτης

TOP

Δείκτης IC

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

101-150

1η

13,7

6,1

46,6

10

68,2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

151-200

2η

16,6

6,3

39,9

10,9

50,7

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

201-300

3η

14,1

4,9

36,7

10,6

52,3

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

201-300

3η

4,6

1,8

42,2

3,5

53,2

Πηγή: Ιστοσελίδα ARWU https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2022 

Τα 300 κορυφαία πανεπιστήμια της συγκεκριμένης κατάταξης βαθμολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια και πέντε δείκτες, που αξιολογούν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση τους:

1ον) Το κριτήριο «Ερευνητική Παραγωγή» με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 40% και περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Το δείκτη «Αριθμός Άρθρων στη βάση Web of Science» (PUB), για την περίοδο 2017-2021, ο οποίος αφορά τα συνολικά άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής (20%) και (β) το δείκτη «Συνολικού Αριθμού Ετεροαναφορών» (CITαπό τα συγκεκριμένα άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής Αθλητικών Σπουδών (20%).

2ον) Το κριτήριο «Ποιότητα της Έρευνας» με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 50% και περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Το δείκτη «Ετεροαναφορές ανά άρθρο» (CPP), δηλαδή ένα μέσο όρο του πόσες φορές ένα άρθρο της Σχολής αναφέρεται σε άλλες δημοσιεύσεις (25%) και β) ο «Αριθμός Άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στο 25% των σημαντικότερων ερευνητικών περιοδικών» (TOP) (25%).

3ον) Το κριτήριο «Διεθνή Συνεργασία» (IC) με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 10% και περιλαμβάνει το δείκτη «Ποσοστό άρθρων με διεθνή συνεργασία στο σύνολο των άρθρων».

Τα βιβλιομετρικά δεδομένα συλλέγονται από τη βάση δεδομένων Web of Science και καλύπτουν μία πενταετία.

Μεταξύ των κορυφαίων 300 στον κατάλογο του 2022, 15 εξ αυτών είναι αμιγώς αθλητικά πανεπιστήμια και 285 είναι πανεπιστήμια με Τμήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Επιπροσθέτως 42 πανεπιστήμια από το top -300 έχουν περισσότερα από ένα Τμήματα ή μονάδες που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Στην πρώτη θέση ανέβηκε σε σχέση με την κατάταξη του 2020 το Πανεπιστήμιο Deakin από την Αυστραλία, στη 2η θέση παραμένει η Νορβηγική Σχολή Φυσικής Αγωγής ενώ ακολουθεί το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης από τη Δανία. Στο top 10 συναντάμε συνολικά 7 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με δύο εξ αυτών από τη Νορβηγία, δύο από τη Δανία, και ένα από την Ιταλία, την Ολλανδία και την Μεγάλη Βρετανία . Το top 10 συμπληρώνουν τρία Πανεπιστήμια από την Αυστραλία. Απουσιάζουν τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια όπου πρώτο εξ αυτών το συναντάμε στην 27η θέση (Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.