ΚΙΠΑΝ: Κατανομή νέων θέσεων ΔΕΠ και ελλείψεις προσωπικού στα πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΙΠΑΝ: Κατανομή νέων θέσεων ΔΕΠ και ελλείψεις προσωπικού στα πανεπιστήμια

"Την Παρασκευή 2/12 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατανομή 400 θέσεων μελών ΔΕΠ και 68 θέσεων μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. για όλα τα ιδρύματα της χώρας. (τον πίνακα με την κατανομή των θέσεων μπορείτε να το δείτε εδώ).

Το Υπουργείο κατανέμει το 65% των θέσεων αναλογικά με τις αφυπηρετήσεις και το 35% με βάση αντικειμενικά κριτήρια (όπως ορίζονται από την ΕΘΑΑΕ - αριθμός προπτυχιακών φοιτητών, αριθμός εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών, αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ, αριθμός θέσεων ΔΕΠ που έχουν κενωθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν αναπληρωθεί).

Όμως οι 400 θέσεις καλύπτουν οριακά τον αριθμό των αφυπηρετήσεων, με αποτέλεσμα, μετά την εφαρμογή των κριτηρίων, να υπάρχουν πανεπιστήμια που παίρνουν αριθμό θέσεων μικρότερο από τις αφυπηρετήσεις. Δηλαδή, με αυτόν τον αριθμό των θέσεων που δίνει το Υπουργείο, σε πολλά πανεπιστήμια συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η μείωση του προσωπικού τους. Πρόκειται για μια πολιτική υποβάθμισης και όχι ανάπτυξης των πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, στο ΑΠΘ το 2021- 2022 αφυπηρέτησαν 77 μέλη ΔΕΠ καθώς και 3 επιστημονικοί συνεργάτες. Από τις 400 θέσεις δίνονται 63 στο ΑΠΘ, δηλαδή χάνεται σχεδόν μία στις 5 θέσεις (18 % λιγότερες)!

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι 400 θέσεις μελών ΔΕΠ αφορούν τις αφυπηρετήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα ιδρύματα όμως χρησιμοποιούν ως βάση κατανομής τις αφυπηρετήσεις της προηγούμενης χρονιάς. Το 2022 βρίσκονται υπό προκήρυξη θέσεις που αφορούν τις αφυπηρετήσεις του έτους 2019-20 ενώ κατά το υπουργείο αυτές αφορούσαν το έτος 2020-21. Το υπουργείο Παιδείας με αλχημείες, συγκρίνοντας συνολικό αριθμό θέσεων από το 2019, εμφανίζει πλεόνασμα 122 θέσεων (6,6 %) και προσπαθεί να καλύψει μια ακαδημαϊκή χρονιά για την οποία δεν έδωσε καμία θέση.

Δυστυχώς αυτή η αριθμητική παραλείπει ορισμένους σημαντικούς παράγοντες. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την ενοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύθηκαν πολλά νέα τμήματα, και στη συνέχεια εκείνα τα τετραετή τμήματα των πρώην ΑΤΕΙ που αντιστοιχούσαν σε πολυτεχνικές σχολές, γεωπονίας, δασολογίας και υγείας μετατράπηκαν σε μια νύκτα σε τμήματα πενταετών σπουδών. Χωρίς πρόβλεψη για το απαιτούμενο προσωπικό, αυτή η πολιτική αύξησε θεαματικά τις ανάγκες σε νέο προσωπικό, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στη μακρόχρονη μείωση θέσεων στα χρόνια της κρίσης.

Παράλληλα το Υπουργείο, μετά από πολλά χρόνια έδωσε έναν έστω και περιορισμένο αριθμό θέσεων μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Οι κλάδοι αυτοί, κύρια οι Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. σχεδόν εκμηδενίστηκαν ενώ οι ανάγκες σε τεχνικό – εργαστηριακό προσωπικό είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, οι 8 θέσεις που αναλογούν στο ΑΠΘ είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν μόνο το 2021-2022 αποχώρησαν 30 άτομα, και τη χρονιά 2020-21 άλλα 9.

Η ΚΙΠΑΝ έχει πολλές φορές επισημάνει ότι αυτή η μείωση θέσεων όλα τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του πανεπιστημίου.

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και από τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, πρυτάνεις και συγκλήτους, να απαιτήσουν από το Υπουργείο Παιδείας:

  • να δώσει νέες θέσεις σε κάθε ΑΕΙ που να υπερκαλύπτουν την ετήσια μείωση των μελών ΔΕΠ σε κάθε ΑΕΙ, ώστε να καλυφθεί μέρος της μείωσης των θέσεων που είχαν την περίοδο της κρίσης
  • να κατανέμονται με τα κριτήρια της ΕΘΑΑΕ μόνο οι επιπλέον των αφυπηρετήσεων θέσεις.

Ταυτόχρονα καλούμε τις πρυτανικές αρχές όλων των ιδρυμάτων, εκτιμώντας ανάγκες και προτεραιότητες, να εφαρμόσουν ένα σταθερό και διάφανο σύστημα κριτηρίων κατανομής των θέσεων, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι λιγότερες από τις αφυπηρετήσεις.

Καλούμε επίσης τις πρυτανικές αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα τα ακόλουθα στοιχεία:

  • αριθμούς μελών ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. που υπηρετούσαν τον Σεπτέμβριο του 2010, 2017 και 2022,
  • ετήσιο αριθμό αφυπηρετήσεων, προκηρύξεων και προσλήψεων μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού για τις τελευταίες πέντε τουλάχιστον ακαδημαϊκές χρονιές,

ώστε να φανεί από τα συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα η πραγματικότητα των ελλείψεων προσωπικού στα πανεπιστήμια."

Διοικούσα Επιτροπή της
Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.