Η κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων των πανεπιστημίων της Ελλάδας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ανακοινώθηκε η παγκόσμια κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories και για ακόμη μια φορά το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής καταλαμβάνει την 1η θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα αποθετήρια στην Ελλάδα, την 351η θέση μεταξύ των 2068 Ιδρυματικών αποθετηρίων και την 373η στον κόσμο ανάμεσα στο σύνολο των αποθετηρίων, θεματικών και ιδρυματικών.

Η Νημερτής είναι η βάση δεδομένων που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί υπό τη φροντίδα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου. Συλλέγει, φυλάσσει και διαθέτει στο ευρύ κοινό τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, τις τεχνικές αναφορές των ερευνητών του Πανεπιστημίου, τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και τις δημοσιεύσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η το ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πάτρας  κατέχει συνεπώς την 1η θέση από το 2010 όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του πανεπιστημίου.

Η μεθοδολογία της έρευνας, εξετάζει διάφορα κριτήρια, όπως την προβολή του αποθετηρίου (ή αλλιώς visibility) και τις ιδιότητες του περιεχομένου (μέγεθος, μορφές αρχείων, κάλυψη από το Google Scholar).

Στη 2η θέση κατατάσσεται το ψηφιακό αποθετήριο του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου που στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται στην θέση 486. Το Αποθετήριο ΗΛΙΟΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) καταλαμβάνει την 575 θέση στον κόσμο και την 3η στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 10η και στη 12η θέση στην Ελλάδα κατατάσσονται τα ψηφιακά αποθετήρια των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1395η θέση παγκόσμια)  και Δυτικής Μακεδονίας (1819η ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των ψηφιακών αποθετηρίων που συμπεριλαμβάνονται στη σχετική έρευνα ανέρχονται σε 2154.

Ranking

World rank

Instituto

Size

Visibility

Files Rich

scholar

1

373

University of Patras Institutional Repository

346

650

309

205

2

486

National Technical University of Athens Repository

198

858

287

266

3

575

Repository National Hellenic Research Foundation HELIOS

776

528

767

958

4

815

Repository Department Electrical and Computer Engineering Aristotle University of Thessaloniki

1752

934

802

707

5

821

University of Piraeus Dione

598

795

310

1360

6

968

Pandemos Panteion University

1029

930

1596

827

7

1183

University of Macedonia Digital Library & Institutional Repository

326

1043

458

1651

8

1208

E-Locus Institutional Repository University of Crete Library

195

719

1369

1745

9

1236

Anemi Digital Library of Modern Greek Studies

280

274

1779

1815

10

1395

Technological Educational Institute of Thessaloniki Open Access Institutional Repository

523

1187

496

1735

11

1548

Harokopio University Repository ESTIA

1095

1112

603

1815

12

1819

Library of ΤΕΙ of Western Macedonia

2087

1615

1779

1538

13

1822

(1) Aristotle University of Thessaloniki Document Server

199

1568

1698

1815