Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα Κορυφαία Πανεπιστήμια στον Κόσμο σε πέντε διαφορετικούς τομείς

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα Κορυφαία Πανεπιστήμια στον Κόσμο σε πέντε διαφορετικούς τομείς

#151–175 στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, #176–200 στον τομέα της Εκπαίδευσης, #251–300 στον τομέα της Ψυχολογίας, #501–600, στον τομέα της Κλινικής και Υγείας, και #501–600 στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών.

Τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2023 ενισχύουν τη θέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διεθνώς στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και στον τομέα της Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται μεταξύ των 151–175 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και μεταξύ των 176–200 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Κατ’ αναλογία, η κατάταξη τοποθετεί, για άλλη μια φορά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως το 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, και 35ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών. Στον τομέα της Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τοποθετείται ως το 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου), και 40ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    

Σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσματα της κατάταξης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται επίσης ανάμεσα στα: 

  • Κορυφαία 251–300 πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα της Ψυχολογίας
  • Κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα της Κλινικής και Υγείας
  • Κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται: 

  • 69ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 2ο σε Κύπρο και Ελλάδα, στον τομέα της Ψυχολογίας 
  • 142ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2ο στην Κύπρο και 6ο σε Κύπρο και Ελλάδα, στον τομέα της Κλινικής και Υγείας
  • 132ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3ο  στην Κύπρο και 6ο σε Κύπρο και Ελλάδα, στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών.

Στον πίνακα πιο κάτω συνοψίζονται οι κατατάξεις του Πανεπιστημίου στους πέντε τομείς:

Τομέας

Κύπρος

Κύπρος και Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση

Παγκόσμιο

 

Επιχειρήσεων και Οικονομικών

1

1

35

151-175

 

Εκπαίδευσης

1*

1*

40

176-200

 

Ψυχολογίας

2

2

69

251-300

 

Κλινικής και Υγείας

2

6

142

501-600

 

Κοινωνικών Επιστημών

3

6

132

501-600

 

* μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σημειώνεται ότι οι κατατάξεις Times Higher Education World University Rankings (WUR) αποτελούν τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο, με εμπειρία πέντε δεκαετιών στο αντικείμενο. 

“Νοιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για τις εντυπωσιακά υψηλές θέσεις στις νέες αυτές κατατάξεις! Το Πανεπιστήμιό μας έχει δικαίως αναγνωριστεί ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο στους πέντε αυτούς τομείς. Αυτή η τεράστια τιμή για τις Σχολές μας, αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αντανακλά την υψηλής ποιότητας απόδοση των Σχολών μας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη συνεισφορά στην κοινωνία. Αντανακλά επίσης την αριστεία του διεθνώς αναγνωρισμένου διδακτικού και ερευνητικού μας προσωπικού», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας. 

Συνεχίζοντας, ο Πρύτανης Πουγιούτας σχολίασε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κοινότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό μας προσωπικό, καθώς και τους φοιτητές, φοιτήτριες, αποφοίτους και  απόφοιτές μας. Η συνεισφορά των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών μας, ειδικά στην έρευνα, υπήρξε σημαντική γι’ αυτή την επιτυχία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κατάταξη είναι η τελευταία μίας σειράς από διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον οργανισμό Times Higher Education, με κύρια την κατάταξή του ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατάταξη World University Rankings 2023. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάχθηκε:

  • 179ο παγκοσμίως ανάμεσα στα «Νέα» πανεπιστήμια, δηλαδή αυτά που έχουν λιγότερα από 50 χρόνια λειτουργίας (THE Young University Rankings 2022)
  • 122ο παγκοσμίως ανάμεσα στα πανεπιστήμια χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες (THE Emerging Economies Rankings 2022) 
  • 36ο παγκοσμίως στη σημαντικότατη κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης (THE Impact Rankings 2022).

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 501-600 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως και 157 στην Ε.Ε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.