ΟΠΠΙ: Η στολή, ο οπλισμός και τα ατομικά εφόδια της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας (ΚΥΑ)

Η στολή, ο οπλισμός και τα ατομικά εφόδια της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλα όσα ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και φέρει τίτλο «Στολή, οπλισμός, ατομικά εφόδια Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).».

Σήμερα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τη Στολή, τον οπλισμό και τα ατομικά εφόδια Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).


Στην απόφαση αναφέρεται σαφώς ότι οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρουν πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός των χώρων έδρας των Α.Ε.Ι. Γενικότερα όμως στον οπλισμό τους περιλαμβάνεται πιστόλι μετά θήκης αναρτήσεως, με πλήρη φυσιγγίων γεμιστήρα ή περίστροφο με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων. Επίσης δύνανται, κατά την κρίση των οικείων διοικητών και κατόπιν διαταγής τους, να φέρουν υποπολυβόλο με ανάλογο αριθμό γεμιστήρων πλήρη φυσιγγίων.

Όλα όσα ορίζει η απόφαση:

Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρουν πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός των χώρων έδρας των Α.Ε.Ι.

1. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν την κατωτέρω στολή, η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής:

Χειμερινή

i. Τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου μετά κεντητού εθνόσημου επί της μετωπίδας.

ii. Χιτώνιο τύπου υποδύτη, χρώματος βαθυκύανου.

iii. Περισκελίδα ιδίου χρώματος με το χιτώνιο.

iv. Πουλόβερ εσωτερικό κλειστού τύπου (ζιβάγκο), χρώματος βαθυκύανου.

v. Μπλούζα τύπου «μακό» με βραχείες χειρίδες χρώματος βαθυκύανου (φέρεται εσωτερικά ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες).

vi. Επενδύτης (τζάκετ) χρώματος βαθυκύανου. Φέρεται προαιρετικά κατά τη χειμερινή περίοδο.

vii. Επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) από συνθετικό ύφασμα χρώματος βαθυκύανου, με προσθαφαιρούμενη επένδυση, ο οποίος φέρεται προαιρετικά.

viii. Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυκύανου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση.

ix. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης.

x. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου.

xi. Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος μαύρου.

xii. Χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, με εσωτερική επένδυση. Φέρονται προαιρετικά κατά τη χειμερινή περίοδο.

Θερινή

i. Τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου μετά κεντητού εθνόσημου επί της μετωπίδας.

ii. Χιτώνιο τύπου υποδύτη, χρώματος βαθυκύανου, με αναδιπλωμένες τις χειρίδες.

iii. Περισκελίδα ιδίου χρώματος με το χιτώνιο.

iv. Μπλούζα τύπου «μακό» με βραχείες χειρίδες χρώματος βαθυκύανου (φέρεται εσωτερικά ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες).

v. Μπλούζα τύπου «πόλο», με περιλαίμιο (γιακά), επωμίδες και βραχείες χειρίδες χρώματος βαθυκύανου. Κατόπιν διαταγής του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισοτίμου Υπηρεσίας, δύναται να φέρουν αντί του χιτωνίου τύπου υποδύτη την μπλούζα τύπου «πόλο».

vi. Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυκύανου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση.

vii. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης.

viii. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου.

ix. Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος μαύρου.

2. Επί των ειδών της ως άνω στολής φέρεται:

α. το Διακριτικό Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστεράς χειρίδας του χιτωνίου, των επενδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο» σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό των ως άνω ειδών,

β. ταινίες υφασμάτινης τσόχας ημικυκλικού σχήματος με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στο εξωτερικό τμήμα της περιμέτρου και «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ» στο εσωτερικό τμήμα αυτής, με γράμματα χρώματος λευκού σε βαθυκύανο φόντο, οι οποίες φέρονται στο ύψος του σημείου συρραφής των χειρίδων με τον κύριο κορμό του χιτωνίου, των επενδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο»,

γ. ταινία υφασμάτινης τσόχας σχήματος ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, με την ένδειξη «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ», με γράμματα χρώματος λευκού σε βαθυκύανο φόντο η οποία φέρεται επί του αριστερού ημιθωρακίου του χιτωνίου και των επενδυτών,

δ. επί της μπλούζας τύπου «πόλο» φέρονται,επιπλέον των ως άνω, οι κάτωθι ενδείξεις, δα. στην πλάτη και στο μέσο αυτής, σε ημικυκλική διάταξη, φέρεται, σε λευκό χρώμα, η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και κάτω από αυτή σε ευθεία διάταξη ηένδειξη «POLICE». Το  ύψος των γραμμάτων της ένδειξης«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» είναι τρία (3) εκατοστά και της ένδειξης«POLICE» δύο (2) εκατοστά,

δβ. Στο αριστερό ημιθωράκιο και στο ύψος του στήθους, φέρεται σε ευθεία διάταξη η ένδειξη «POLICE», ύψους ενός (1) εκατοστού,

ε. επί της μπλούζας τύπου «μακό» αποτυπώνονται με λευκό χρώμα, οι κάτωθι ενδείξεις:

εα. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ», με συμμετρική απόσταση μεταξύ των γραμμάτων γραφή, επί του αριστερού ημιθωρακίου και στο ύψος του στήθους,

εβ. «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» - «POLICE» σε δυο σειρές και με την ίδια ως άνω γραφή, επί της πλάτης και στο μέσον αυτής.

Το ύψος των γραμμάτων της ένδειξης «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» είναι 3 εκατοστά και της ένδειξης «POLICE» 2 εκατοστά,

εγ. το Διακριτικό Σήμα Υλικών και Μέσων Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας επί του δεξιού ημιθωρακίου και σε αντιστοιχία με την, επί του αριστερού ημιθωρακίου, ένδειξη,

στ. το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό χρώματος ασημί, στην επιφάνεια του οποίου έχει χαραχθεί, σε μαύρη απόχρωση, ο αριθμός μητρώου και φέρεται στη βάση των επωμίδων του χιτωνίου, των επενδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο». Αν τα ως άνω είδη δεν έχουν επωμίδες ή όταν επί αυτών φέρεται προστατευτικός εξοπλισμός που δεν καθιστά ορατό το ως άνω πλακίδιο, το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο του άνω μέρους των χειρίδων αυτών και σε απόσταση ενός περίπου (1) εκατοστού κάτω από την ταινία της περ. 2β’.

Στολή Ειδικών Φρουρών
Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

1. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν την κατωτέρω στολή, η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής:

Χειμερινή

i. Τζόκεϋ χρώματος βαθυπράσινου.

ii. Περισκελίδα χρώματος γκρι.

iii. Μπλούζα τύπου «πόλο» με μακριές χειρίδες χρώματος βαθυπράσινου.

iv. Επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) από συνθετικό ύφασμα χρώματος βαθυπράσινου, με προσθαφαιρούμενη επένδυση, ο οποίος φέρεται προαιρετικά.

v. Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυπράσινου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση.

vi. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης.

vii. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου.

viii. Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος μαύρου.

ix. Χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, με εσωτερική επένδυση. Φέρονται προαιρετικά κατά τη χειμερινή περίοδο.

Θερινή

Όπως η χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι η μπλούζα τύπου «πόλο» φέρεται με βραχείες χειρίδες

2. Καθιερώνεται, διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι. το οποίο αποτελείται από έναν κύκλο, χρώματος πορτοκαλί όπου στο κέντρο αυτού απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα, σε γκρι φόντο, ένα κτίριο με κίονες. Η απεικόνιση του διακριτικού σήματος των Ο.Π.Π.Ι. ορίζεται ως ακολούθως:

3. Τα είδη της στολής φέρουν ενδείξεις ως ακολούθως: α. Στη μετωπίδα του τζόκεϋ φέρεται κεντητό το εθνόσημο, έγχρωμο και στο πίσω μέρος αυτού το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι.,καθώς και δύο τυπώματα με πολύχρωμες γραμμές, ένα δεξιά καιτο δεύτερο αριστερά και σε αντικατοπτρισμό του πρώτου.

β. Ο επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) φέρει επωμίδες, γιακά και κουκούλα. Σε αμφότερες τις πλευρές του στο κάτω πρόσθιο και οπίσθιο μέρος φέρεται τυπωμένο σχέδιο με πολύχρωμες γραμμές. Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό φέρεται το Διακριτικό του Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας. Το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι. φέρεται στη δεξιά χειρίδα και σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό.

γ. Οι μπλούζες τύπου «πόλο» (χειμερινή και θερινή) φέρουν επωμίδες και γιακά. Σε αμφότερες τις πλευρές των μπλουζών στο κάτω πρόσθιο και οπίσθιο μέρος φέρεται τυπωμένο σχέδιο με πολύχρωμες γραμμές. Στην αριστερή χειρίδα και σε απόσταση 5 εκατοστών από τη ραφή του ώμου, φέρεται το διακριτικό Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και στη δεξιά χειρίδα και σε απόσταση 5 εκατοστών από τη ραφή του ώμου, φέρεται το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι., ως ορίζεται στην παρ. 2.

δ. το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό χρώματος ασημί, στην επιφάνεια του οποίου έχει χαραχθεί, σε μαύρη απόχρωση, ο αριθμός μητρώου και φέρεται στη βάση των επωμίδων του επενδύτη και των μπλουζών. Αν τα ως άνω είδη δεν έχουν επωμίδες ή όταν επί αυτών φέρεται προστατευτικός εξοπλισμός που δεν καθιστά ορατό το ως άνω πλακίδιο, το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο του άνω μέρους των χειρίδων αυτών και σε απόσταση ενός περίπου (1) εκατοστού από τη συρραφή αυτών με τον κυρίως κορμό.

4. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των ως διακριτικών, οι ενδείξεις επ’ αυτών, η ποιότητα του υλικού ή του υφάσματος, οι χρωματισμοί και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους καθορίζονται με επίσημα δείγματα, καθώς και με τεχνικές προδιαγραφές.

Οπλισμός-Λοιπά είδη

1. Οι ειδικοί φρουροί, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν τα ακόλουθα είδη:

α. Πιστόλι μετά θήκης αναρτήσεως, με πλήρη φυσιγγίων γεμιστήρα ή περίστροφο με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων.

β. Αστυνομική ράβδο.

γ. Αλεξίσφαιρο γιλέκο.

δ. Ηλεκτρικό φακό.

ε. Ένα (1) ζεύγος χειροπέδων.

στ. Ασύρματο.

ζ. Αστυνομική σφυρίχτρα.

2. Επιπλέον των ανωτέρω, ανάλογα με το είδος και τη μορφή των αποστολών που αναλαμβάνονται, τις ειδικές συνθήκες, καθώς και τα στοιχεία, γενικά, που προσδιορίζουν αυτές (τόπο, χρόνο, στόχο κ.λπ.), δύνανται, κατά την κρίση των οικείων διοικητών και κατόπιν διαταγής τους, να φέρουν υποπολυβόλο με ανάλογο αριθμό γεμιστήρων πλήρη φυσιγγίων, το οποίο παραλαμβάνεται κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας, μετά το πέρας της οποίας παραδίδεται, τηρουμένου προς τούτο ειδικού βιβλίου παράδοσης και παραλαβής από τις οικείες Υπηρεσίες.

3. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρουν πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός των χώρων έδρας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021.

4. Όλα τα προαναφερόμενα είδη αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού. Οι ειδικοί φρουροί που αποχωρούν από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη του παρόντος άρθρου που χρεώθηκαν σ’ αυτή.

Σε περίπτωση υπαιτίου ή αναιτίου φθοράς, καταστροφής ή απώλειας των ως άνω ειδών εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ισχύουσες διατάξεις.

Εφόδια ιματισμού και υπόδησης

1. Στους ειδικούς φρουρούς χορηγούνται τα ακόλουθα είδη τα οποία αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού:

α. Τρεις (3) ραμμένες στολές, χρώματος βαθυκύανου (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά δυόμισι (2,5) έτη.

β. Τρία (3) πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώματος βαθυκύανου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

γ. Τέσσερις (4) φανέλες, χρώματος βαθυκύανου, ανά δυόμισι (2,5)έτη.

δ. Τέσσερις (4) μπλούζες τύπου «πόλο» με κοντές χειρίδες χρώματος βαθυκύανου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

ε. Δύο (2) επενδύτες (τζάκετ), χρώματος βαθυκύανου, ανά πέντε (5) έτη.

στ. Δύο (2) επενδύτες (μπουφάν τύπου fly), ανά πέντε (5) έτη.

ζ. Ένα (1) πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυκύανου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση, ανά πέντε (5) έτη.

η. Ένας (1) ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης, ανά πέντε (5) έτη.

θ. Δύο (2) ζεύγη άρβυλα, ανά έτος.

ι. Έξι (6) ζεύγη μακριών ποδείων, χρώματος μαύρου (Τρία (3) μάλλινα και 3 βαμβακερά), ανά έτος.

ια. Ένα (1) ζεύγος χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, ανά πέντε (5) έτη.

2. Στους ειδικούς φρουρούς που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. χορηγούνται τα ακόλουθα είδη τα οποία αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού:

α. Δύο (2) τζόκεϋ χρώματος βαθυπράσινου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

β. Τρεις (3) περισκελίδες, χρώματος γκρι, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

γ. Τέσσερις (4) μπλούζες τύπου «πόλο» με μακριές χειρίδες χρώματος βαθυπράσινου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

δ. Τέσσερις (4) μπλούζες τύπου «πόλο» με κοντές χειρίδες χρώματος βαθυπράσινου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

ε. Ένας (1) επενδύτης (μπουφάν τύπου fly) χρώματος βαθυπράσινου, ανά πέντε (5) έτη.

στ. Ένα (1) πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυπράσινου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση, ανά πέντε (5) έτη.

ζ. Ένας (1) ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης, ανά πέντε (5) έτη.

η. Δύο (2) ζεύγη άρβυλα, ανά έτος.

θ. Έξι (6) ζεύγη μακριών ποδείων, χρώματος μαύρου (Τρία (3) μάλλινα και 3 βαμβακερά), ανά έτος.

ι. Ένα (1) ζεύγος χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, ανά πέντε (5) έτη.

3. Η διάρκεια χρήσης των εφοδίων της προηγούμενης παραγράφου είναι αντίστοιχη του χρόνου χορήγησης αυτών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ενδεικτική και δε δεσμεύει την Υπηρεσία. Η αντικατάσταση των εφοδίων αυτών γίνεται και προ της λήξης της διάρκειας χρήσης τους, σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς που βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή της οικείας Υπηρεσίας, της οποίας πρόεδρος είναι πάντοτε αξιωματικός. Προκειμένου περί υπαιτίου φθοράς, καταστροφής ή απώλειας ο ανεφοδιασμός γίνεται αφού καταβληθεί η αξία του είδους από τον υπαίτιο.

4. Οι ειδικοί φρουροί που, για οποιονδήποτε λόγο απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους ή αποχωρήσουν από το Σώμα, πλην θανάτου, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τα εφόδια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου που χρεώθηκαν, άλλως εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί καταλογισμού δημοσίων ειδών. Όλα τα εφόδια που επιστρέφονται επιθεωρούνται από τριμελή επιτροπή με πρόεδρο αξιωματικό, που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή τηςοικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, η οποία με πρακτικό της αποφαίνεται περί της καταλληλότητας αυτών για άμεση χρήση. Σε περίπτωση που η χρήση τους είναι ανέφικτη εκποιούνται ή καταστρέφονται, ως άχρηστο υλικό, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις.

5. Τα έξοδα καθαρισμού, επισκευής ή επιδιόρθωσης των επιστρεφόμενων ειδών, που πρόκειται να χορηγηθούν και χρησιμοποιηθούν εκ νέου από άλλους ειδικούς φρουρούς, βαρύνουν το δημόσιο.

6. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ειδών στολής και εξάρτησης, η ποιοτική σύνθεση των υφασμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Για την εκπαίδευση των ειδικών φρουρών χορηγείται σ’ αυτούς η υπ’ αρ. 8β στολή ασκήσεων-εκστρατείας των δοκίμων αστυφυλάκων, η οποία παραδίδεται με το πέρας αυτής.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr