Κονδύλι για το "Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο" ύψους 11 εκατομμυρίων για ψηφιακές υπηρεσίες των ΑΕΙ

Κονδύλι για το "Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο" ύψους 11 εκατομμυρίων για ψηφιακές υπηρεσίες των ΑΕΙ

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 17/10/2022.

Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας προκήρυξε σήμερα σύμβαση για το έργο «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων», με κονδύλι ύψους: 10.868.476€ (χωρίς ΦΠΑ).


Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

α) O Εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών για φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και

β) O Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).

Συγκεκριμένα, το Έργο αφορά στην προμήθεια:

α) Αδειών Χρήσης Π.Σ. Φοιτητολογίου
β) Υπηρεσιών Ανάπτυξης Υποσυστημάτων Φοιτητικής Μέριμνας
γ) Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λοιπών συναφών Υποσυστημάτων Φοιτητολογίου
δ) Υπηρεσιών Διασύνδεσης-Διαλειτουργικότητας με εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 17/10/2022

Δείτε την προκήρυξη

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr